Wyszukiwarka: zaufanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaufa­nie — zgromadziliśmy 3 teksty.

Nocny gość

Roz­dzierasz paz­nokciami skórę bez­bo­leśnie
Do­tykasz us­ta­mi żeb­ro, wyj­mu­jesz szep­tem
Spraw­dzasz aor­ty i ser­ce - tłoczą dla ciebie
Wspi­nasz się po po­wiet­rzu zwiew­nej pościeli
Pięciopal­czas­te myśli czer­wienią się w bieli
Sze­leszczą na ścieżkach za­pachu jaśmi­nu

Wzdłuż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 57 fiszek • 23 listopada 2012, 10:07

Dzień dobry

Boimy się zra­nienia
Uni­kamy bliskości
Uni­kamy zbliżenia
Chać da­je ty­le pokrzepienia
Ty­le ra­dości
Chęci is­tnienia

Ba­gaż doświad­czeń
Jak ku­la u no­gi
Pa­mięć jak zmora
Nie chce poz­wo­lić
By go­nić się nago
Nie bojąc się wsty­du

Ta we­getac­ja z da­leka
Od Siebie
Za­kupy, praca
Jedze­nie, spanie
To już nie jest
Wza­jem­ne od­dycha­nie

A gdzie marze­nia
Gdzie pla­ny
Wza­jem­ne zwie­dza­nie
Poz­na­wanie, zaufa­nie

Proszę zaufaj znów. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 17 stycznia 2016, 06:46

Grunt zaufa­nie
Moc­no wzmac­nia fundament
Fi­lar miłości


Krys­ty­na A.Sz. 12.09.2017r.
5/7/5 

haiku
zebrał 4 fiszki • 13 września 2017, 22:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M