Wyszukiwarka: zaufanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaufa­nie — zgromadziliśmy 116 tekstów.

Nocny gość

Roz­dzierasz paz­nokciami skórę bez­bo­leśnie
Do­tykasz us­ta­mi żeb­ro, wyj­mu­jesz szep­tem
Spraw­dzasz aor­ty i ser­ce - tłoczą dla ciebie
Wspi­nasz się po po­wiet­rzu zwiew­nej pościeli
Pięciopal­czas­te myśli czer­wienią się w bieli
Sze­leszczą na ścieżkach za­pachu jaśmi­nu

Wzdłuż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 57 fiszek • 23 listopada 2012, 10:07

Pożegnania Czas

To, co aurą cudną się zdawało
Spo­wił gąszcz czar­nych chmur
Już nie zag­ra ser­ce tak jak grało
Między dwoj­giem za wy­soki już mur.

Zaufa­nie ob­rało kieru­nek nieznany
Już go na­wet cud nie zdoła dogonić
Uśmiech szczęścia trwogą zamazany
Oczom po­zos­tało je­dynie łzy ronić.

Miłość, która właśnie w bólu dogorywa
Spocznie na zaw­sze w pa­mięci mej grobie
Szczęścia zaz­nałem i choć te­raz go przegrywam
Póki tchnienie we mnie… nie za­pomnę o Tobie. 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 16 lipca 2011, 14:02

Życie ...

Zer­wa­ny krok
marzeń ucichł
wspom­nień toń
prze­padł ,
po­zos­tały łzy i smu­tek ...
Budzisz się ze snu
wijąc w sza­rej
rzeczywistości
świata [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 23 lutego 2012, 10:32

* * *

w skra­danym do­tyku
roz­biegają się spojrzenia
za­kaza­nych pragnień

nies­po­koj­ny oddech
na­biera odwagi
za dwoje

w roz­wianych włosach
spląta­ne myśli
krępują zmysły

studząc dłoń
zim­nym policzkiem
szept się rozchyla

w skra­danym dotyku
z pożądań utkane
zaufanie

na­gie pragnienia
bez pomysłu
na miłość

$M 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 2 stycznia 2016, 22:04

Zwątpienie

Jakże zdo­być się na zaufanie
Roz­darta po­między ja i nie ja
Za­gubiona wśród te­go co było
A te­go, co już się nie wydarzy

Szu­kam praw­dy po­między pytaniami
Na które nikt nie zna odpowiedzi
Wzro­kiem nie mogę sięgnąć dalej
Niż po­za ho­ryzont wyobrażeń

Nie znaj­duję od­po­wie­dzi w sobie
Poszu­kuję jej nieus­tannie w innych
Cze­kam na czas nieu­chron­ny
W którym py­tania nie będą potrzebne 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 22 kwietnia 2014, 19:58

Mogę tylko być blisko...

Czym zasłużyłem so­bie na twoją przyjaźń?
czym wzbudziłem two­je zaufanie?
Nie mam nic cen­ne­go, co mógłbym ci ofiarować…
moim po­dar­kiem może być jedynie…trwanie…

To praw­da…nie masz nic, co
mógłbyś ofiaro­wać…i to mnie właśnie w to­bie urzeka
bo zamiast [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 5 kwietnia 2011, 07:45

* * *

Ten wier­sz jest do Ciebie mój przyjacielu,
w podzięko­waniu za po­moc, za wsparcie,
za to, że zaw­sze trzy­małeś się celu,
dążyłeś do niego po tru­pach, upar­cie.

Mo­je szczęście było dla Ciebie ważne,
tak zwykłeś przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 28 października 2010, 14:26

Nić wiary

Nieugaszo­na nadzieja
niewidzialną nicią
zbu­dowaną z czys­tej wiary
otacza zra­nione serca

nad ho­ryzon­tem sza­rych myśli
anioły ma­lują tęczę
by znów ko­lory marzeń
oświet­liły przes­trzeń serca

a two­je zaufanie
którym ob­darzyłeś Boga
mi­mo, że zdarza Ci się zbluźnić
nie pozwól, by tra­fiło w przepaść...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 lipca 2014, 13:39

* * *

roz­kołysa­ne ciała
na fa­li wspomnień
unoszo­ne pyłem
słów
tak odległych
jak My

wciąż zakochani

w miłos­nym uścisku
nad rzeką
gdzie słońce ma­lowało twarze
ukocha­nym brązem
gdzie bu­dowa­liśmy mosty
tak,
wte­dy szliśmy przez nie razem

nie straszne minuty
nie liczą się wcale

tam, gdzie
niosą mnie marzenia
gdzie chwi­le ulotne
były jak motyl
na Two­jej dłoni

zaufanie

budzisz je w każdym
wspa­niały mężczyzno

błagam,

na zaw­sze zos­tańmy już
RA­ZEM . 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 maja 2011, 16:35

Wrak

Kiedy czu­jesz się tak,
jak człowieka wrak -
- sie­dzisz pośród nocy,
szu­kając po­mocy.
Roz­myślasz tak wiele
a wiatr w oczy wieje...
Na dnie społeczeństwa,
ludzie rzu­cają na Ciebie przekleństwa.
Wiesz, że so­bie przesrałeś,
bo moc­no dojebałeś...
Po co Ci to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 2 marca 2013, 14:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie