Wyszukiwarka: zaufanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaufa­nie — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nocny gość

Roz­dzierasz paz­nokciami skórę bez­bo­leśnie
Do­tykasz us­ta­mi żeb­ro, wyj­mu­jesz szep­tem
Spraw­dzasz aor­ty i ser­ce - tłoczą dla ciebie
Wspi­nasz się po po­wiet­rzu zwiew­nej pościeli
Pięciopal­czas­te myśli czer­wienią się w bieli
Sze­leszczą na ścieżkach za­pachu jaśmi­nu

Wzdłuż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 57 fiszek • 23 listopada 2012, 10:07

Dzień dobry

Boimy się zra­nienia
Uni­kamy bliskości
Uni­kamy zbliżenia
Chać da­je ty­le pokrzepienia
Ty­le ra­dości
Chęci is­tnienia

Ba­gaż doświad­czeń
Jak ku­la u no­gi
Pa­mięć jak zmora
Nie chce poz­wo­lić
By go­nić się nago
Nie bojąc się wsty­du

Ta we­getac­ja z da­leka
Od Siebie
Za­kupy, praca
Jedze­nie, spanie
To już nie jest
Wza­jem­ne od­dycha­nie

A gdzie marze­nia
Gdzie pla­ny
Wza­jem­ne zwie­dza­nie
Poz­na­wanie, zaufa­nie

Proszę zaufaj znów. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 17 stycznia 2016, 06:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia