Wyszukiwarka: zakochani (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­ni — zgromadziliśmy 109 tekstów.

Za piątą górą radości

Chciałabym ci nieśmier­telność zapisać
obłokom na­dać imiona
zam­knąć w zdań antyramach
kro­ki niepew­ne pierwsze

Chciałabym opowiedzieć
jak słońce dzień niesie w ramionach
i wiatr się błąka we włosach
szu­kając dro­gi do serca

Kładziesz mi pa­lec na ustach
i tak się mądrze uśmiechasz

Już wiesz
nie tyl­ko zakochani
piszą do siebie wiersze


mo­jemu syn­ko­wi w dniu urodzin 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 22 marca 2012, 14:58

W ogrodach botanicznych

Za­kocha­ni, w miłości stra­ceni
To przez nich pięknieje świat ot tak
Ma­larze ma­lują piosen­ki na swetrze
Poeci nu­tami ści­gają świerszcze
Za­kocha­ni snują stro­fy ra­dos­nej udręki
Spy­taj­cie, a nie uwierzą uniesieni
Po­nad zaułki miej­skich cieni.
Że nie tak wysoko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 28 kwietnia 2014, 18:28

Dobrze przemyślani

te­raz nie udaję zaw­stydze­nia
prze­cież i tak znasz mo­je myśli
a one pros­te z najprostszych

prze­nikają ciepło dłoni
kuszą, by roz­szerzyć mnie do my 
już się nie boję tej miłości

przy­mykam oczy na siebie
po­woli - staję się
twoim prag­nieniem i spokojem

i jes­teśmy ta­cy dob­rze prze­myśla­ni…

kiedy budzi­my się
nieposłuszeństwem ciał
i kiedy kroimy chleb na naszym sto­le

wciąż głod­ni…

- zakochani
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 21 lutego 2012, 20:22

Sznur gwiazd na niebie.
Wzdychają zakochani.
Roz­koszne myśli. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 15 lipca 2014, 23:19

E - mailowe małżeństwo

Śmiałam się z Nich.
E-mailo­we małżeństwo - powiadali.
Za­kocha­ni w wie­czor­nym zasiedzeniu,
w ciszy uśpienia,
w miłos­nym stukaniu.

Śmiałam się z Nich.
I mno­gość światów.
Je­go.
Jej.
Całkiem wspólny.
I ten rzeczywisty.

Śmiałam się z Nich.
Sprowadzałam...
Doradzałam...
A po­tem ganiłam...
E - mailo­we małżeństwo - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 10 stycznia 2011, 06:39

* * *

roz­kołysa­ne ciała
na fa­li wspomnień
unoszo­ne pyłem
słów
tak odległych
jak My

wciąż zakochani

w miłos­nym uścisku
nad rzeką
gdzie słońce ma­lowało twarze
ukocha­nym brązem
gdzie bu­dowa­liśmy mosty
tak,
wte­dy szliśmy przez nie razem

nie straszne minuty
nie liczą się wcale

tam, gdzie
niosą mnie marzenia
gdzie chwi­le ulotne
były jak motyl
na Two­jej dłoni

zaufanie

budzisz je w każdym
wspa­niały mężczyzno

błagam,

na zaw­sze zos­tańmy już
RA­ZEM . 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 maja 2011, 16:35

Wal(ni)ęty

La­tają dziś niemal wszyscy
udają , że so­bie bliscy
Kwiaty , laur­ki , pierścionki
nie żałują skarbonki
Za­kocha­ni , omotani
me­dial­nie zacofani
Za­pomi­nają , że kochać należy
nie dzi­siaj , tyl­ko każdy in­ny dzień niech wam się odświeży 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 14 lutego 2014, 21:37

wiosennie

..bo poez­ja proszę pa­ni..
cza­sem to kraina jest wiosen­na..
jak na zielo­nym deszczu za­kocha­ni jak mu­zyka drzewienna....
i w krainie proszę pa­ni..
tej wiosen­nej..
tej cza­sami..
szma­rag­do­wi cza­rodzieje z pta­sich wo­jen śmiech ry­sują..
a gdy pot na brązie za­panu­je..
pod ich władzą trum­ny całują.. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 lutego 2012, 09:51

magia dnia

kwiaty niesie WalenTy
szczególny dzień
wielu nieśmiałków przełamie

pre­zent z serca
wyz­na miłość
zarumieni
to nic
prze­cież to święto czerwieni

ma­giczna chwila
sza­leńczo zakochani
odwzajemniona

so­bie oddaniKrys­ty­na Sz. 13/14.02.2015r. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 lutego 2015, 07:30

beznadziejna kołysanka

( wer­sja pier­wsza, moja)

znów jes­tem tu
sta­ry fo­tel i czer­wo­ne wino
a ty gdzieś tam
do­pie­szczasz rzeczywistość

gdzieś tam
gdzie wy­syłam lis­ty pew­nie już po

a ja 
fotel
i czer­wo­ne wino
pat­rzy­my w ka­raf­ki dno

bo my
sa­mot­ni i za­kocha­ni mamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 stycznia 2014, 09:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna