Wyszukiwarka: zakochani (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­ni — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Sznur gwiazd na niebie.
Wzdychają zakochani.
Roz­koszne myśli. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 15 lipca 2014, 23:19

sonet do przyjaciela

Przy­jaciele czy... więcej
nie py­tam już, kochany,
bo i tyś rozerwany
pragnąc nas wciąż namiętniej.

Com zno­wu uczyniła,
że płonisz się i bledniesz
ty­la - wiesz, lecz nie rzekniesz
czym ci czymś zawiniła?

My - w sidła schwyceni
od­wie­cznej pajęczycy.
Jej ja­dem odurzeni,

w nim rozmiłowani,
na nią cze­kamy czy na
siebie, my... zakochani? 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 13 października 2012, 13:36

Love in the shadows...

Na wspiętych odlotach...
w wer­sach pie­szczących nut...
smak dzi­kich ust...
gorący do­tyk ciał...
kochając...
mi­limet­ry zak­reślo­nych linii...
Za­topieni w oxygenie...magii...
wi­rując w oddechu....
na roz­piętych skrzydłach smaku...
wspięci potęgą namiętności...
Sma­kują siebie zachłannie...
jak­by pier­wszy i os­tatni raz...
Tak bar­dzo przy­war­ci blisko...
w rzeczy­wis­tości tak daleko...
Ty - do­tykiem marzeń...
Ja - nieustannie...
W cieniu stworzonym...
Za­kocha­ni - Zakazani...
Wy­cisze­ni sobą...w splo­cie pragnień...
ma­low­niczym obrazem...
Jedność...

Cień...złączo­ne ciała...usta...
Myśl....pragnienie...dotyk...
Bezmiar...
Miłość...
w środ­ku ciała...
w lo­cie wygiętym...
prag­nienie w owej nucie....
wołające....
Odtwórz
...w przedziw­nych ko­lorach i dźwiękach...
nie pot­ra­fię inaczej...
 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 sierpnia 2013, 00:33

Two­je us­ta de­li­kat­nie
zak­reślają kontury
mo­je­go ciała

za­nurzo­na w otchłani
gorącej namiętności

do­cieram do bram rozkoszy

wodzisz języ­kiem po 
za­ka­mar­kach mo­je­go ciała

oczy zas­tygłe mienią
się pożądaniem

złącze­ni w tańcu Miłości
sączy­my chwi­le rozkoszy

Ukołysa­ni
spełnieni
zakochani...ღ

Kocha­ne­mu ...N ღ

12.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 12 czerwca 2015, 08:48

An­drzej­ko­wa noc
Dziś wróżby spełniają się
W no­we życie krok

Wrażeń cała moc
Za­kocha­ni wpatrzeni
Co ukaże wosk


Krys­ty­na Sz. 29/30.11.2014r. 

haiku
zebrał 13 fiszek • 30 listopada 2014, 00:00

Żywa czerń

Bo oni zos­ta­li tam sami.
Żywa czerń no­cy ich osłoni.
Nikt ich tam nie dojrzy.
Oni będą w sobie.
Tak bar­dzo zakochani.

Ona piękna jak róży kwiat.
On sil­ny w swych ra­mionach ją ma.
Uśmie­chem go zachęca łagodnym.
A on [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 19 września 2012, 18:37

Kuszenie

Piękną suk­nię mi ku­piłeś
Wnet ra­miona me odkryłeś
Całowałeś moją szyję
I ręko­ma mnie gładziłeś …
Za­mykałam swo­je oczy
Roz­chy­lałam uda czule
Od­da­wałam się powoli
Smak ro­biłam Twej niewoli…
Zab­ra­niałam, uciekałam
Bar­dziej Ciebie pobudzałam
Ma­sowałam Two­je ciało
Ciągle było siebie mało
Na­pale­ni zakochani
Wie­cznie w so­bie i oddani…

The­bes­tka­siaa 13.02.2016  

erotyk
zebrał 12 fiszek • 13 lutego 2016, 00:06

Ta upojna chwila...

Kiedy dłonią kreślisz roz­kosz na mym ciele,
gdy na­miętnie pat­rzysz w oczy,
szu­kając w nich siebie,
gdy tą ciszą siebie wyrażamy,
po­woli zatracamy.
Ja w Tobie,
Ty we mnie.
Poetyc­ko splątani...
my-zakochani. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2013, 21:44

Tli się

Choć ona małż
roz­chy­lony trzyma
między nogami
cisza
leży jak niedopałek
zadeptany

On w garniturze
prze­siąkniętym tytoniem
wa­bi dob­ry­mi ma­niera­mi

Schlud­nie ubrani
i zakochani
dłonie w ręka­wice odziane
de­likat­nie pal­ce splecione

Na ławce
w par­ku obok klom­bu z różami
ona z rumieńcem
a on ta­ki jakiś
siedzą
od­dziele­ni przyz­woity­mi ścianami 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2016, 14:28

Za­kocha­ni szczęśliwi
mag­no­lia kwitnie
ra­dos­ne ich uściski 

haiku
zebrał 7 fiszek • 2 lipca 2014, 22:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:21yestem sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 18:20yestem sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 18:18yestem sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:59Moon G do­dał no­wy tek­st RAJ

dzisiaj, 17:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

dzisiaj, 17:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:25yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zatęsknisz za słońcem [...]

dzisiaj, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]