Wyszukiwarka: wulgarne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wul­garne — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Coś więcej

Pi­sać to tak jak­by latać
po przes­tworzach ciała i serca,
do­sięgać do naj­skryt­szych zakamarków
i do­bywać uczuć.

Krys­ta­lizo­wać myśli w pos­tać słowa,
to tak jak­by pro­duko­wać, lecz można rzec
- zbyt wulgarne.

Słowo jest de­likat­nym tworzywem,
nie trze­ba go op­ra­wiać w ramkę
z piękny­mi środ­ka­mi.

Pi­sanie ob­naża ze wszystkiego,
sta­jemy się nadzy,
więźniowie siebie i swe­go wnętrza.

Do pi­sania star­czy dob­re serce,
ot­warte oczy i co naj­ważniej­sze -
chęć prze­kaza­nia uczuć,
a cza­sami krzty­na smutku. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 kwietnia 2013, 19:08

Fyrfl o swoim i ich świecie

Mój świat to euforia
I mój świat to lęki
Mój świat to schematy
I mój świat to burze­nie ich

Mój świat to D
I mój świat to M
Mój świat to przy­jaźnie dowolne
I mój świat to szy­der­stwo w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2012, 09:46

Obraz psi małej wsi

Po­niższy test za­wiera słowa pow­szechnie uz­na­ne za wul­garne oraz wy­rażenia, które mogą ob­ra­zić ucznia re­ligij­ne - jak­kolwiek to nieracjonalne.
"Gdy chcę, by moi ludzie coś nap­rawdę za­pamięta­li – mówię to im z podwójną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 października 2016, 15:19

Zaćmienie

Po la­tach pot z czoła ocieram
tam była za­bawa,pieśniami słów wy­tar­ta.
Piel­grzym­ka dwóch światów
tułaczy los spi­sany niczym szpal­ta.

Dziecin­na zachłan­ność gdzieś na roz­sta­jach
wian­ki ple­cie bi­ciem ze­gara.
Wy­ciągnięte jeszcze ręce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 stycznia 2016, 17:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]