Wyszukiwarka: wiosna (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 38 tekstów.

Ta czys­tość pragnień
ot­wiera bramę uczuć.
Nad­chodzi wiosna. 

haiku
zebrał 110 fiszek • 17 marca 2014, 20:36

Na mok­rej trawie
Kwitną oczekiwania
Wios­na już blisko

24.02.2015.


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 37 fiszek • 24 lutego 2015, 20:52

Przychodzi wolno
w śniegu marzeń skąpana.
Wios­na w uczuciach. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 7 kwietnia 2013, 20:58

Smut­ne twe oczy
os­nu­te łez kolorem.
Wios­na tęczą lśni. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 18 stycznia 2013, 14:31

W krzy­ku miłości
za­war­ta treść tęsknoty.
A wios­na czeka. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 10 lutego 2013, 21:30

Sma­kuj mnie zawsze
po­woli drąż uczuciem
ja Two­ja wiosna... 

haiku
zebrał 24 fiszki • 1 kwietnia 2013, 09:04

* * *

Dziew­czyn­ko z ka­wiar­ni Wios­na Młodych
nie szczędź mi wi­doku na­gich piersi
na­giej wewnętrznej stro­ny ud
za­topię w nie oczy
us­ta­mi prze­syłam tchnienie
może sta­nie się cud

Obiecuję wes­tchnieniem
w no­cy będę el­fem
gdy po­wijesz dzieciątko
świętym Józefem 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 19 września 2012, 15:35

Pięknie w rytm walca
Wios­na ma­luje pejzaż
Mo­tyle tańczą


Krys­ty­na Sz. 27.04.2015r. 

haiku
zebrał 21 fiszek • 27 kwietnia 2015, 16:04

Pie­szczotą zmysły
Miłością pachnie wiosna
Ma­giczny nektar


Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 15 czerwca 2015, 00:11

Ba­let sko­ro świt
W słońcu wios­na tańczy
Nocą piękne


Krys­ty­na Sz. 22.03.2014r. 

haiku
zebrał 19 fiszek • 21 maja 2014, 08:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]