Wyszukiwarka: wiosna (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 383 teksty.

Ta czys­tość pragnień
ot­wiera bramę uczuć.
Nad­chodzi wiosna. 

haiku
zebrał 110 fiszek • 17 marca 2014, 20:36

Któregoś dnia

Które­goś dnia
Ot­worzę oczy
I zno­wu będzie wiosna
Wszys­tko co złe
Prze­minie jak sen
Ciem­ny i smutny
Znów będę chłopakiem
Naiw­nie wierzącym
W piękno te­go świata 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 26 października 2012, 14:11

Na mok­rej trawie
Kwitną oczekiwania
Wios­na już blisko

24.02.2015.


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 37 fiszek • 24 lutego 2015, 20:52

* * *

Bo­gac­two za­pachów i barw
wios­na niesie nam w darze.
Do­tykiem ciepłych warg
wiatr mus­ka mnie po twarzy.

Sa­mot­ność tyl­ko wokół
jest ta­ka pusta...
I łza w oku,
że to nie Two­je usta... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 30 marca 2011, 10:18

Przychodzi wolno
w śniegu marzeń skąpana.
Wios­na w uczuciach. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 7 kwietnia 2013, 20:58

taki marny wiersz ...

zi­mowa pora
śnieg za­sypał pola
oprószył lasy
pięknie biało
ażby się ska­kać z ra­dości chciało
przyk­ry­ta je­sien­na burość
zniszczo­na lis­to­pado­wa melancholia
bo tu pra­wie już tuż, tuż wiosna
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 12 grudnia 2012, 01:09

Smut­ne twe oczy
os­nu­te łez kolorem.
Wios­na tęczą lśni. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 18 stycznia 2013, 14:31

Tęsknię

Wios­na gdzieś pod zimą stłamszona
wy­ciąga pal­ce prze­biśniegów i fiołków
Kułaka­mi wiat­ru uderza w śnieg

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 2 marca 2013, 17:19

W krzy­ku miłości
za­war­ta treść tęsknoty.
A wios­na czeka. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 10 lutego 2013, 21:30

słońcem otula nas...

Wiatr dźwięki niesie
zachód słońca tak piękny
woła nas ko­loro­wa wiosna

ptaków śpiew , liści szelest
zap­rasza do tańca

łąka nam sceną
kwiaty widownią
chwi­la tak piękna

za­pom­nij się uwol­nij fantazję
ty­le piękna wokół
mu­zyka płynie z serca

wiec tańcz
uśmie­chaj się

to wiosna.. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 maja 2014, 19:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste