Wyszukiwarka: wiosenne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiosen­ne — zgromadziliśmy 55 tekstów.

" Zagubieni "

Pi­sały dziś na niebie złote pro­mienie słońca,
de­likat­nie w tra­wie szu­miał na łąkach wiatr
i pta­ki śpiewały zgod­nie w górze,
że jest gdzieś ta­kich dwo­je, którzy kochają
się tak pięknie, tak... cudnie
Miłość sub­telna, zwiew­na jak wiosenne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 12 września 2011, 00:08

" Wiosenny kwiat "

Białą kon­wa­lią zakwitnę
jut­ro w twoim ogrodzie
w słonecznych promieniach
jak pol­ny mak i stokrotki
mienić się będę
naj­piękniej­szym ko­lorem

niczym pe­lar­go­nie cichut­ko
przysiądę
na drew­nianym parapecie
i kiedy o poranku
ot­worzysz okno
poczu­jesz za­pach mój
którym de­likat­nie oplotę
two­je serce

bu­kietem czer­wo­nych róż
rozkwitnę
w kryształowym wazonie
abym mogła na­wet nocą
każdym płatkiem
przyglądać się tobie

a jeśli kiedyś jak let­ni deszcz
spłyną łzy
w naszym ma­gicznym ogrodzie
pa­miętaj kochanie
wszys­cy prag­niemy miłości
niczym wiosen­ne kwiaty...
os­tatniej krop­li wody.


Julka. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 26 marca 2012, 14:38

Strach

Strach

Strach ta­ki zwykły przed pot­knięciem się na lodzie
I ta­ki in­ny
Większy
Strach przed mówieniem praw­dy głośno
Ten sam od wieków
Ludzki strach
Nap­rawdę ten sam, który pętał naszych dziadów
Ojców
On [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 21 lutego 2013, 17:53

" Orkiestra "

Na skrzyp­cach tęsknoty
zag­rał dziś... wiatr,
na har­fie nadziei
nu­ty za­pisała słona łza.
Stru­nami wiolonczeli
szarpie...melancholia.
Po­między jawą a snem,
każde­go dnia...czekam.
Marze­nia piękniejsze
niż wiosen­ne róż zakwitanie,
par­ty­turę dla nas napisały.
De­likat­nym do­tykiem na for­te­pianie,
przy­siadł smutek.
Na ko­niec wer­ble głośno zagrały,
by ser­ca ból zagłuszyć.
A ja...cała or­kies­trą się stanę
za­nim jut­ro do mnie...wrócisz.

Julka. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 7 sierpnia 2011, 01:12

chillout

stanę so­bie dziś na głowie
zmienię pun­kt widzenia

może świat widziany od dołu
będzie skłon­niej­szy do uśmiechu

ówcześnie

zim­ne kałuże i traw­ni­ki z resztką śniegu
w śro­dek dnia wkra­dający się zmierzch

jeśli zechce

fa­la emoc­ji por­wie tam gdzie
ho­ryzont sty­ka na krawędzi dachów

kwiaty dum­nie się prężą
wie­rzby nie płaczą
ko­tom nie marzną łapki

a ko­lej­ny zakręt na drodze
zwias­tu­je miłą niespodziankę

i wiosen­ne słońce
mieniące sie na pta­sich skrzydłach 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 stycznia 2016, 10:28

Tak trochę wiosen­ne haiku ...

***
sypnęło kwieciem
słońce ser­ca za­pala -
szep­czę Ci słowa ... 

haiku
zebrał 24 fiszki • 24 kwietnia 2014, 16:41

por­wa­ne przez wiatr
wiosen­ne po­całun­ki -
czas huraganów 

haiku
zebrał 24 fiszki • 14 maja 2014, 20:59

"Jesteś wiosną"

Jes­teś jak...wiosen­ny wiatr,
ani Cie...dogonić,
ani złapać, ani zatrzymać
cho­ciaż na krótką...chwilę.
Jes­teś jak po­ran­na... mgła,
którą widzę...czuję,
a której ani dotknąć,
ani w dłoni zam­knąć nie mogę,
bo z dłoni mo­jej się...wymykasz.
Jes­teś jak słońca wiosen­ne promienie,
ciepłem przez chwilę ogrzewasz
a później jak ten wiatr...znikasz,
bym za ciepłem Twoim i Tobą
zaw­sze już tylko...tęskniła.
Jes­teś jak ptaków wiosen­ny śpiew,
który życie niesie ku radości,
i który każde­go dnia da­je mi...siłę.
Przyszedłeś do mnie...wiosną
i wiosną dzięki To­bie stało się
zno­wu...mo­je życie. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 maja 2011, 17:04

* * *

Mo­je marze­nia, sny niespełnione,
Ta­kie wiosen­ne, jasnozielone,
Wszys­tkie ra­dos­ne, słońcem się mienią.
Niech się spełniają, niech się nie zmienią.
I pełna głowa myśli wspaniałych,
Planów na życie tak doskonałych.
Że niereal­nych? A kto tak mówi?
To pe­symis­ta! Nic nie rozumie,
No i przeszko­dy zaczy­na piętrzyć…
Co to za życie? Nie chcę się męczyć!
Wra­cam do marzeń, planów, fantazji,
Będę je spełniać, nie brak okazji!

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 marca 2011, 20:42

*«, Wiosna, »*

«*»*¯*«, _)) ♥ (( _ , »*¯*«*»
Za śnieżną górą ,hen za chmurami
Mie­szkała wios­na ra­zem z ptaszkami
Była cier­pli­wa i wciąż marzyła
By zi­ma rządy swo­je skończyła
Żeby odeszła w śniegach swych bieli
Spłynęła lo­dem w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 lutego 2013, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.