Wyszukiwarka: wesołe (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 57 tekstów.

Gdy słońce… II

Gdy słońce w let­nie gorące dni
Położy się i za ho­ryzon­tem słod­ko śni
Po­zos­ta­wia og­rzaną wcześniej ziemie
No i również kwiaty, trawę i kamienie

A gdy po całej no­cy przed budzącym świ­tem
Słoneczko nie zdąży dogrzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 marca 2012, 12:59

Zły sen...

Więdną kwiaty we wspólnie ku­pionych wazonach
We­sołe ak­wa­rele na ścianach już nie ra­dują duszy
Nie cieszą pow­ro­ty po ciężkim dniu do domu.
Ta­ka pus­tka…ta­ka cisza…,że aż bolą uszy…

Ser­ce łopocze jak ptak skrzydłem śmier­telnie zranionym…
Us­ta pytają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 stycznia 2011, 09:42

x x x

słońce świeci w
Two­je oczy
te­raz uka­zują całą
prawdę - 
sza­ry od­cień szczęścia
z które­go wychodzą
niebies­ka­we pasma
miłości.

słońce gładzi palcem
Twój za­rośnięty policzek,
lu­bisz to uczucie
tros­ki, zadbania.

na us­tach ma­luje Ci się
uśmiech, głęboki
szcze­ry.

ser­ce Twoje
śpiewa o miłości
bezgranicznej
wytrwałej.

bie­rzesz głębo­ki od­dech,
za­mykasz oczy.

wszys­tko w To­bie usypia.

ot­wieram małe,
we­sołe ogniki,
z których łzy wypływają
w po­goni za szczęściem.

sen, piękny sen.

i niec­ny powrót
do rzeczywistości. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 lutego 2012, 10:29

Po co choremu...

Po co choremu…

Po co cho­remu człowieko­wi kłótnie polityków
Bez­sens ich dziw­nych światów
Ból i cierpienie
Ko­lej­ki do re­jes­trac­ji
Le­karze z ich dłońmi do­tykający­mi ciała
I dusza cierpi
Całe ko­lej­ki po­dob­nych ludzi
Stres i skupienie
Kłótnie i przek­leństwa na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 24 lutego 2013, 12:50

Siostrzyczki

Żyły so­bie dwie sios­trzyczki nierozłączki
Bieda z Nędzą aż się ludzie dziwili
pat­rzcie bo­se ob­darte, a we­sołe śpiewają
trzy­mają się za rączki.
Aż tu ra­zu pew­ne­go Bieda w lot­to wygrała
cała wieś zahuczała
"Re­ty Bieda Będzie Bo­gata - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 marca 2011, 16:00

(Nie)pamięć bliskich

Odtwórz
w znudzo­nych oczach zmierzch
niczym śmierć za­wie­szo­na za życia
wo­dos­pa­dy, prze­pych pus­tynnych łez
od­ra­pane ściany, dyn­dająca szubienica

pe­lar­go­nie go­nią bez­dech wzrokiem
odór po­piel­ni­cy płynący z igieł pe­tunii
po­dej­rza­na her­ba­ta niesiona szlochem
wil­gotny sto­lik wydął brzuch w agonii

zrezygnowany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 marca 2013, 14:30

* * *

Ub­ra­na w spódniczkę z rosy
Tańczyłam bo­so na łące.
Śpiewały pta­ki wesołe,
Pieściło me ciało słońce.
Jak bar­dzo te­go mi trzeba.
Ta­kiej po­ran­nej pieszczoty,
Która me ciało ogrzeje
I precz prze­goni tęsknoty.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 października 2010, 08:13

Mały biały domek

Nasz świat jest wesoły
Więc wy­bie­rzmy kolory
Je­den przed­pokój będzie wrzosowy
A dru­gi różowy
Sa­lon w od­cieniu wiosen­nej zieleni
A wy­poczyn­ko­wy na żółto się mieni
Po­koje gościnne
Niech będą inne
Połud­niowy oceanu głębią
Wschod­ni świeżością cyt­ry­nie potrzebną
Kuchnia z ja­dal­nią będzie ma­jowa, niezapominajkowa
A sy­pial­nia z wyjściem na ta­ras pomarańczowa
Łazien­ki rozświet­li śnieżna biel na suficie
I to do­piero będzie we­sołe i ko­loro­we życie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 lutego 2016, 19:34

Kwiaty, motyle i grzybki

Róża jest sym­bo­lem miłości
i li­lie, hiacyn­ty i macierzanki
i chab­ry i pol­ne wiązanki
i jaśmin, słonecznik i konwalia.

Już nie pa­miętam bukietów,
które układałem bez okazji
nie prze­bierając les fleur du mal.

Amo­rek dał jej nazwę poranku
i przebił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 8 stycznia 2013, 19:32

A Ty Nie (...)

Kiedy myślę o to­bie, jes­teś całkiem fajna
Chodź w duszy roz­gardiasz, to z wyglądu ładna
Nieraz pot­ra­fisz być uczyn­na, grzeczna miła
Żeby po chwi­li być jak ja­dowi­ta żmija
Hu­mor ci mi­ja, jak każda zwykła godzina
Pro­siłem, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 lipca 2011, 07:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.