Wyszukiwarka: wesołe (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 2 teksty.

Wesołe pióro K.: Ballada o narkotyach

Nar­ko­tyki
są trujące
Ale za to wciągające

Nar­ko­tyki
są niezdrowe
Ale za to odlotowe

Nar­ko­tyki
nie są tanie
Ale nieźle ryją banie

Nar­ko­tyki
przemycane
prędko są rozchwytywane

Nar­ko­tyki
nielegalne
Są naj­bar­dziej opłacalne

Ten kto bie­rze narkotyki
Z cza­sem ro­bi się człek dziki

Ten kto nar­ko­tyki bierze
życia swe­go nie ustrzeże

Nar­ko­tyki są dla dzieci
gdy chcesz by z nich były śmieci

Jeśli nie chcesz, uczyń tako:
dragów nie da­waj dzieciakom!

Z se­rii: we­sołe pióro K. prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 28 grudnia 2015, 00:34

Czte­ry we­sołe li­cealis­tki ze Szewców
Poszły do szo­py po śla­dach kierpców
W niej śla­dy w cud się ziściły
Się przemieniły
W czte­rech młodych pięknych *jebców 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 14 listopada 2016, 14:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia