Wyszukiwarka: weekend (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 17 tekstów.

wycieczka /tautogram/

w wiosen­ny weekend Wysoccy
wy­ruszy­li w Wak­smun­dzkie Wierchy
wychodząc We­roni­ka wy­myśliła
wyści­gi we wspinaczce

wyg­rała Weronika
wi­dok wyśmienity

wra­cając wąwozem
We­roni­ka wlazła we wnyki
wyła wy­bałuszając wzrok

wtem
wy­pat­rzyła wilka
wska­zując Witkowi

Wi­tek wątpiąc w wypowiedź
wy­luzo­wany
wyśmiewając wmawiał
wyima­gino­waną wyobraźnię

wilk warknął
wys­traszo­ny Wi­tek wy­dobył wałówkę
wyrzucił
wilczek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 1 czerwca 2013, 08:36

Piszę do Ciebie Synu... część I

Piszę do Ciebie Synu,
Bo myśli mi usnąć nie dają,
Bo Ser­ce wciąż tęskni i kocha
Bo wierzę, że nasza his­to­ria się jeszcze nie skończyła...

Pa­miętam Twe oczy pięciolatka,
Które­go porzu­ciła rodzo­na matka,
Gdy półrocznym byłeś dziecięciem
I płakałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 00:27

Weekend

Po­nie­działek narodzenie
Wto­rek poznanie
Śro­da zakochanie
Czwar­tek wyznanie
Piątek pożegnanie
Weekend ?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 stycznia 2013, 08:39

nadmorska rozkosz

zbliża się weekend,
tu­ryści idą molo...
nie straszne fale

tłum chce od­począć od codzienności
posłuchać
śpiewu mew, szu­mu morza
zeb­rać muszle, bursztyny
uj­rzeć pas­mo wydm
rozłożyć marze­nia na plaży Bałtyku
swe ciała zanurzyć
za­topić w myślach

na wybrzeżu
pias­kiem usy­pać ma­giczne słowa
by de­lek­to­wać serce
cze­ka dru­ga połowa
uśmiech na twarzy
oczy zalśniły słonecznie
na szczęście ziaren­kiem pisane

kocham cię i nie przestanę


Krys­ty­na Sz. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 kwietnia 2013, 12:07

~~Uparta pogoda~~

Wciąż po­goda nam kaprysi
Może gniewa się,dlaczego?
Nie chce słon­kiem w weekend cieszyć
Straszy deszczem i ulewą

Za­miast spędzać czas na plaży
Jest jak w la­to po sezonie
Pus­te plaże jak po burzy
Może la­to w in­nej stronie

Czyżby urlop [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 1 lipca 2013, 00:05

znasz to

"Miała w so­bie spo­ro z ko­ta. Z jed­nej stro­ny nieza­leżna, chodziła swoimi dro­gami i była zadzior­na. Pot­rze­bowała za­bawy, roz­rywki i wrażeń. Emoc­ji, które przy­niosą jej ek­scy­tację i poczu­cie zag­rożenia. Pot­ra­fiła się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 listopada 2015, 13:30

Życie - bez rabatu

nie pot­ra­fię po­wie­dzieć dlacze­go odchodzę
bez kółek w walizce
z ciężarem ba­gażu podjętej de­cyz­ji

tak na przekór by so­bie ulżyć
zna­leźć nowe
ciep­lej­sze
tam gdzie ok­res przychodzi terminowo
a stres nie wy­pełnia to­rebek pus­ty­mi paczka­mi

po pa­piero­sach
- zos­ta­je dym

kawa
słodzo­na

kiedy czuję że życie jest zbyt gorzkie
do­lewam mle­ka
i po pros­tu nie słucham
nie patrzę
wyłączam telefon

i by­le do piątku - myślę

jak­by weekend stwarzał sy­tuację do wyjścia
bez powrotu 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 września 2012, 16:44

~~Skok w dorosłośc~~

W ka­lej­dosko­pie zdarzeń
Dzień mi­ja jak szalony
Led­wo co była niedziela
A człowiek od no­wa zmęczony

Ty­god­nie mi­jają dośc szybko
Od święta do święta czekamy
I uśmiech po­jawia się w piątek
Bo znów długi weekend przed nami

I ta­kie to życie niestety
Marze­nia wyb­lakłe gdzieś poszły
A kiedyś tak bar­dzo się chciało
Na przekór byc szyb­ko dorosłym. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 grudnia 2012, 00:06

Po­loniście co mie­szkał w Śwątku
sta­wał co ra­no aż do piątku.
W weekend on wychodził -
dziew­czy­ny nachodził
i za­raz wra­cał do główne­go wątku. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 2 listopada 2012, 07:47

Niedoskonali(my)

w Twoich oczach lus­tro piękne
bar­wa ścis­kająca mo­je tkanki
w nich naj­praw­dziw­szy On
i naj­praw­dziw­szy smu­tek mój

cóż za­tem w moich oczach jest...
niemoc duszy
w krzy­wym zwierciadle
czy po pros­tu głos przeciętności?

------------
wy­padałoby żeby nam wypadł
ten weekend wolny
od moich spoj­rzeń miłości
i piękna oczu twoich niemych
------------

jed­no jest pewne
w pus­tce łat­wo jest się uzupełnić 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 marca 2014, 21:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę