Wyszukiwarka: weekend (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Niedoskonali(my)

w Twoich oczach lus­tro piękne
bar­wa ścis­kająca mo­je tkanki
w nich naj­praw­dziw­szy On
i naj­praw­dziw­szy smu­tek mój

cóż za­tem w moich oczach jest...
niemoc duszy
w krzy­wym zwierciadle
czy po pros­tu głos przeciętności?

------------
wy­padałoby żeby nam wypadł
ten weekend wolny
od moich spoj­rzeń miłości
i piękna oczu twoich niemych
------------

jed­no jest pewne
w pus­tce łat­wo jest się uzupełnić 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 marca 2014, 21:48

Mamo..

Ty zaw­sze mnie wspierasz,
Z łóżka co weekend zbierasz.
Ty zaw­sze mnie pocieszasz,
I tak słod­ko się uśmiechasz.
Ty zaw­sze gdy się de­ner­wu­jesz
to ze śmie­chu po cichut­ku wariujesz,
choć nie wytrzymujesz.
Ty zaw­sze tu­lisz mnie gdy płaczę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 stycznia 2011, 00:46

Bez korekt na gorąco

Przy­jechała czes­ka karuzela
na sta­rej stacji
się rozbija

Już łabędzie jak pożółkłe zęby
umoczo­ne w ka­wie placu
przykręcają
w jas­kra­wego słonecznym blasku

Star­szy pan
o lasce
trzęsąc się jak galareta
patrzy
chrys­tu­sowym miłosierdziem
na roz­jecha­nego jeża

Chłopiec z czer­wo­nym karabinem
za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach
jak ter­mi­nator patrzy

Na weekend ma­jowy otworzą
to zlecą się dzieciaki
wpadnę i ja
z notatnikiem
pochwy­cić jas­kra­we obrazy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 kwietnia 2016, 11:22

UŚMIECH PROSZĘ :)

I znów no­wy tydzień się zaczął
ludzie na siebie krzy­wo patrzą
a wys­tar­czy tyl­ko pomyśleć
że jak pop­rzed­ni i on pryśnie
prze­leci dzień za dniem ...szybciutko
i znów nas­ta­nie weekend....
...na krótko.
Bo to co dob­re, miłe, kochane
zaw­sze na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2014, 14:01

chciejmnie

Kroję się na kawałki
dla każdej no­wej znajomości
mam ty­le siebie
że chce oddać
i w duszy proszę

o czy­jeś
chcenie
branie
oddanie

tylko

weź mnie
cho­ciaż kawałek
weź mnie poznaj
weź bądź przy mnie
weź zap­roś w weekend posiedzieć
weź na rozmowę
weź mnie na spacer
weź do swo­jego życia.

tylko

nikt nie chce brać
te­go co mogę dać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 maja 2015, 00:06

Beach

Dla pot­rze­by nie bądź potrzebą
os­tatnia noc i weekend
te­raz znów masz łzy i nic
cze­kasz na ko­lej­ny raz
nie wiesz jeszcze, że tak
tra­fisz na sa­mo dno! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2011, 15:21

Kłótnia

Myślisz, by być ze mną
choćby weekend pobyć
i pod kołdrą ciemną
po­całun­kiem mnie zdobyć

I jeśli zechcesz mnie kochać
mnie i wszys­tkie me troski
nie chciej rywalizować
i nie miej w ok­nie zazdroski

Podziel jabłko na dwoje
kiedy mo­ja będziesz
dzielmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2013, 11:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:00one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdyby jaj­ko widziało przez [...]

dzisiaj, 02:42one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 02:30Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st 1.3.8.  

dzisiaj, 01:50Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st życie to cho­roba, ale [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Historię można pi­sać al­bo [...]

dzisiaj, 01:45skorek sko­men­to­wał tek­st Gdyby widzieć da­lej – [...]

dzisiaj, 01:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Numer bu­ta nie świad­czy [...]

dzisiaj, 01:33Krisso sko­men­to­wał tek­st Jest noc...słyszę jak od­dycha [...]

dzisiaj, 01:32Krisso sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie

dzisiaj, 01:30Krisso sko­men­to­wał tek­st Na co cze­kasz