Wyszukiwarka: weekend (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Jim Beam

Jim Beam


Zno­wu weekend, re­gał w Netto.
Ta his­to­ria jest jak w życiu.
Zo­baczyłem cię w ukryciu.
Byłaś piękna i nie mała,
pełna wdzięku doskonała.

Na od­wagę się zebrałem,
i cię w końcu poderwałem.
Ty za dłoń mnie pochwyciłaś.
Ja poczułem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2013, 20:52

Mamo..

Ty zaw­sze mnie wspierasz,
Z łóżka co weekend zbierasz.
Ty zaw­sze mnie pocieszasz,
I tak słod­ko się uśmiechasz.
Ty zaw­sze gdy się de­ner­wu­jesz
to ze śmie­chu po cichut­ku wariujesz,
choć nie wytrzymujesz.
Ty zaw­sze tu­lisz mnie gdy płaczę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 stycznia 2011, 00:46

Bez korekt na gorąco

Przy­jechała czes­ka karuzela
na sta­rej stacji
się rozbija

Już łabędzie jak pożółkłe zęby
umoczo­ne w ka­wie placu
przykręcają
w jas­kra­wego słonecznym blasku

Star­szy pan
o lasce
trzęsąc się jak galareta
patrzy
chrys­tu­sowym miłosierdziem
na roz­jecha­nego jeża

Chłopiec z czer­wo­nym karabinem
za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach
jak ter­mi­nator patrzy

Na weekend ma­jowy otworzą
to zlecą się dzieciaki
wpadnę i ja
z notatnikiem
pochwy­cić jas­kra­we obrazy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 kwietnia 2016, 11:22

UŚMIECH PROSZĘ :)

I znów no­wy tydzień się zaczął
ludzie na siebie krzy­wo patrzą
a wys­tar­czy tyl­ko pomyśleć
że jak pop­rzed­ni i on pryśnie
prze­leci dzień za dniem ...szybciutko
i znów nas­ta­nie weekend....
...na krótko.
Bo to co dob­re, miłe, kochane
zaw­sze na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2014, 14:01

chciejmnie

Kroję się na kawałki
dla każdej no­wej znajomości
mam ty­le siebie
że chce oddać
i w duszy proszę

o czy­jeś
chcenie
branie
oddanie

tylko

weź mnie
cho­ciaż kawałek
weź mnie poznaj
weź bądź przy mnie
weź zap­roś w weekend posiedzieć
weź na rozmowę
weź mnie na spacer
weź do swo­jego życia.

tylko

nikt nie chce brać
te­go co mogę dać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 maja 2015, 00:06

Beach

Dla pot­rze­by nie bądź potrzebą
os­tatnia noc i weekend
te­raz znów masz łzy i nic
cze­kasz na ko­lej­ny raz
nie wiesz jeszcze, że tak
tra­fisz na sa­mo dno! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2011, 15:21

Kłótnia

Myślisz, by być ze mną
choćby weekend pobyć
i pod kołdrą ciemną
po­całun­kiem mnie zdobyć

I jeśli zechcesz mnie kochać
mnie i wszys­tkie me troski
nie chciej rywalizować
i nie miej w ok­nie zazdroski

Podziel jabłko na dwoje
kiedy mo­ja będziesz
dzielmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2013, 11:43
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]