Wyszukiwarka: usmiech (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 36 tekstów.

Zwykłe życie...

...kocham te nasze roz­mo­wy po nocy
jak wiesz masz te swo­je piek­ne oczy
us­miech co mnie roz­bra­ja i słowa
twe czułe i łza co Ci spa­dała i moje
choc tak uk­ry­wałam...ta rozłąka
boląca w środ­ku choc usmiech
na twarzach,ba­wimy sie słowami
uk­ry­wając nasz ból,cierpienie
i żal ...ze nie jes­teśmy sami
tak ze so­ba spląta­ni jak wtedy
pa­mietasz i te włas­nie wspomnienia
dają nam ta siłe walki
o nasze istnienie,bycie,kochanie
o zwykłe zycie
i na­daje Ci imie Kochany
Me życie...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 listopada 2012, 08:26

Zal...

Roz­bi­ta noc
i ta­ki dzień
us­miech na zewnatrz
cier­pienie w środku
mogę tak kłamać
kiedy tęsknię za tobą
mogłabym cię trzymać
w klat­ce lecz nie tej złotej
wzieła bym twe serce
aby mieć je w rece
jak piek­ny sen
pożąda­ny bez zastanowienia
miłość się kończy
nie mogę zaprzeczać
moim marze­niem...jest jej koniec
i cier­pię z żalu po tobie.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 marca 2014, 10:44

Wiara w miłość

Gdy mgła porana
pod­no­si się,
i widoczność
pra­wie ze­rowa

Ja do Ciebie
szyb­ko mknę,
by zacząć
wszys­tko od nowa

Ser­ce moje
ra­duje się ,
i przez to 
moc­niej biję

Bo ja o tym
prze­cież wiem,
że dzięki
To­bie żyję

Śpiewam , piszę
no i rymuje,
us­miech mi 
na twarzy gości

Wierzę bardzo
moc­no w to,
w powrót
wiel­kiej miłości 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 grudnia 2011, 15:56

Umowa na czas nie-okreslony...

...wiec już zak­le­pane i przypieczetowane
nasze wspólne zamieszkanie
wspólne tros­ki i ra­dos­ci małe duże...
ale nasze ...wiec godzi­ny odliczam
noc sie sta­je dniem a dzien by­wa udreką
myslą go­lebią to pręzą się
wciąż ich szu­kam i brak mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 grudnia 2012, 08:09

Strach i Ty

...co zro­bic mam,ty­siac sciezek w glo­wie jest
wiem,kocha­nie ta­kie to pros­te jest
a ty­le w tym strachu,niepewnosci
az dziw mnie bie­rze,skad on u mnie
czy to dob­ry znak?czy wrecz przeciwnie
i zno­wu te bzdet­ne rozwazania
idzcie precz,dam sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 października 2012, 00:00

Chcę ...

...nie chcialam wiele...troche miłosci,ciepła
i roz­mow po bla­dy świt i rąk ciepłych dwoje
co by mnie obej­mo­wały w noc zimna
i od­dechu abym poczuć mogła,ze zyje
i ra­dości oczu dwoj­ga,że jes­tem ci bliska
a brakło mi wszystkiego....nawet [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 marca 2013, 12:46

Do Ksiezniczki

Ca­le mo­je zy­cie czekalem...
Dwadzies­cia wiosen...
Szmat czasu...
Wie­dzialem ze cze­gos mi brak
a bra­kowa­lo mi dru­giej po­low­ki mo­jej duszy roz­dartej.
Zy­cie by­lo mi ciem­nym tunelem,
w kto­rym od­na­laz­lem swiatlo
po raz pier­wszy pat­rzac w two­je oczy.
Nic
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 marca 2011, 19:41

Odpływam...

...czy oczy mam ot­warte czy zamkniete
czuję twe ra­miona tulą mnie do snu
twoj us­miech jak światło w tunelu
osuszyłes łzy, spiłeś to co złe było
jes­tes wam­pi­rem co z gro­bu wstaje
a kiedy w us­ta moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 grudnia 2012, 09:33

Re: "Ogłoszenie drobne"

Ofertą ciekawą zainteresowana
niezwłocznie od­pi­suję do Pana
Oto głównych za­let moich lista
żeby spra­wa była oczywista:
W oczach ma­gia się ukrywa
us­miech ta­jem­nicę skrywa
Głas­kam, tulę, pieszczę
miłością wy­pełniam powietrze
I ran­kiem i dniem i nocą
zaw­sze z tą samą ochotą
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 lipca 2012, 23:30

Przeklęta...

Gdy mo­je brzemię
sta­nie się dla mnie za ciężkie
diabeł wez­mie mo­je prochy
i wsy­pie je do morza
jes­tem złama­nym człowiekiem
za­cis­kam pa­sek wokół mej szyi
tra­ce czu­cie w mej żuchwie
z ust po­mału wy­pełza robactwo
w kon­cu strach po­pycha mnie dalej
os­tatnia me­lodia wdziera sie w uszy
zim­no tu i boję sie oddychać
mój us­miech gdzies znikł
tu tyl­ko fe­niks powstaje...
choc po­piołów brak
Bóg po­wie­dział...bądż przeklęta
i porzu­cił człowieka
mias­to aniołów jest schwytane
przejął je diabeł.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 grudnia 2013, 11:11
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]