Wyszukiwarka: uśmiech (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech — zgromadziliśmy 123 teksty.

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Czasem [...] — czytaj całość

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 70 fiszek • 18 lutego 2011, 00:26

Upojne pocałunki

Biegałaś wte­dy ze mną
między krop­la­mi deszczu,
dziś śle­py księżyc pokrywa
moją duszę żalem,
nie mogę cię objąć
na­wiasem moich ramion,
ciepły uśmiech uleciał
nu­coną me­lodią przez deszcz.
Ko­minek jeszcze buzuje
i pożądli­wym wzrokiem
wspo­mina two­je rumieńce.
Mkną mo­je tęsknoty,
śnią, że jeszcze kiedyś
po­damy so­bie ręce.
Uk­ry­tymi zmysłami
za­sieję two­je wspomnienie
w za­kamar­kach upoj­nych pocałunków. 

erotyk
zebrał 68 fiszek • 2 października 2012, 18:48

W duszy walc gra.
Oczy miłość wyznały.
Us­ta zamilkły

w pocałunku.
Uśmiech, choć łzy płyną - schną.
Og­nisko uczuć.


Krys­ty­na Sz. 18.11.2013r. 

haiku
zebrał 68 fiszek • 1 lutego 2014, 00:01

Uśmiech przechodnia
Be­zin­te­resow­ny gest
Do­tyk Anioła 

haiku
zebrał 66 fiszek • 22 października 2012, 14:35

Ser­wu­jesz ciepło
Nie straszny mro­zik sercu
Uśmiech jak grzaniec

K.A.Sz. 03.01.2016r.
 

haiku
zebrał 47 fiszek • 4 stycznia 2016, 12:51

Po­całunków sto
gorące przywitanie
spełnienie dzienne

na śniada­nie kosz
na­sion szczęścia odmykam
uśmiech zakwita


Krys­ty­na Sz. 18.06.2013r. 

haiku
zebrał 39 fiszek • 22 czerwca 2013, 10:50

Zmęczo­ny uśmiech
szczerze podarowany.
Wie­czor­na mżawka.
Odtwórz  

haiku
zebrał 38 fiszek • 26 czerwca 2013, 18:30

Wi­tam ochoczo
szcze­ry uśmiech da­rując
za­palam światło 

haiku
zebrał 36 fiszek • 8 lutego 2014, 23:23

Choć je­sieni czas
Me­lan­cho­lię niesie nam
Uśmiech pięknych barw


Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r.

haiku
zebrał 33 fiszki • 6 października 2014, 11:21

zmęczo­ne ręce
ser­ce chętne, by pomóc
w za­mian chcąc uśmiech
...
Odtwórz  

haiku
zebrał 32 fiszki • 30 lipca 2014, 15:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]