Wyszukiwarka: torebce (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: to­reb­ce — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Miniaturka i zimne zdjęcie

Każdy płatek śniegu
jest inny
zu­pełnie jak człowiek
kruchy -
...............................

Spot­kałem radość
pod cmen­tarnym murem
sprzedawała
wie­cznie żywe kwiaty
z plastiku
na zmarznięte groby

W pejzażu
pos­kle­janym z lip
stał człowiek
z ołowianym sercem
i tu­pał zmarzniętą nogą

Niedaw­no odeszła je­go matka
pa­mięta skazę na jej torebce
ra­dość próbu­je go zaczepić
i og­rzać zmar­szczo­ne serce... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2012, 19:11

...boso

po­ranek... a wróble już o mnie plot­kują
wyrzucę im to, co niepot­rzeb­ne
kil­ka roz­trze­panych myśli
niech się na­jedzą, może je pogrzebią

i zrzucę... nocną koszulę marzeń
z twarzy zdejmę gorzki uśmiech
przyp­ra­wię nim kawę, bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 czerwca 2011, 00:10

Jakiś czas po skończeniu się dżemu

Ko­niec świata już był
a te­raz słychać
bez­myślny rechot świętego
który mocząc pro­tezę w szklance
przygląda się z obrazu
jak cze­kamy do dziesiątego

Cu­kier jeszcze w to­reb­ce jest
a margaryna
do ser­ca przyłożona
wy­wołuje dob­ro­byt w umyśle jak sen
i sub­sty­tutem staje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 15:11

Miłość

Po ska­te'ow­sku - " Lecę na Ciebie, jak des­ka na ziemię, joł!"
Po emo'wsku - "Mo­je ser­ce prze­pełnia uczu­cie miłości, to bar­dzo rzad­kie w moim przy­pad­ku i mo­je tram­pki nie są przyzwyczajone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 kwietnia 2011, 21:39

marzec w Barcelonie

niech ktoś na­pisze za mnie wiersz
mądrzej i traf­niej do­bie­rze słowa
niech będzie o tym

że tęsknię

i że go­niłam wczo­raj autobus
z twarzą w środ­ku po­dobną
do twojej

i że ciągle kłócę się łzami
z kurzem na twoim rowerze

i o orzechu w torebce
z rąk twoich
kiedyś

nie wiem już
czy Ale­dis byłam czy Marią
a może sobą tylko
umarłą twoim milczeniem

i jeszcze
jeszcze o tym

że ub­ra­na w ko­ra­le wspomnień
siadam cza­sem
na tam­tej ławce 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2012, 00:29

niedopowiedzenia

miłość cza­sami za­sypiała w moich ramionach
kiedy nies­pie­sznie szu­kałam jej kluczy w torebce
a nie mogąc zna­leźć
jak gdy­by nig­dy nic wysypywałam
wszys­tko na podłogę

ziemia pożerała pełzające po rozgrzanym
tos­kańskim słońcem betonie
słowa wyrzu­cane z ust z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 maja 2013, 19:42

sukienka w maki

***
su­kienkę w ma­ki założę
mod­ne bu­ciki na obcasie
blond włosy
w war­kocz zaplotę

uśmiech z sobą zabiorę
szminką us­ta pomaluję
marze­nia w to­reb­ce schowam
i do ciebie pobiegnę

bo dzi­siaj ub­rałam się w miłość...

© MaJa 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2015, 09:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:00Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:45szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:40JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czas i miej­sce zmienić [...]

dzisiaj, 17:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Człowiek- ku­pa nie­szczęść z [...]

dzisiaj, 17:44Krio sko­men­to­wał tek­st Człowieka puszki nie ot­worzysz [...]

dzisiaj, 17:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 17:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka puszki nie ot­worzysz [...]

dzisiaj, 17:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st poeta to mu­si być [...]

dzisiaj, 17:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]