Wyszukiwarka: teatrze (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teat­rze — zgromadziliśmy 3 teksty.

O Miłości

Usłyszałem Twe słowa, niewy­powie­dziane jeszcze,
Za­pach Twoich per­fum, ogarnął powietrze.
Jes­teś co raz bliżej - co oz­naczają te dreszcze?
Na­miętnie do ucha, miłość nam szepce,
Paskudztwa.
By zacho­wać ludzkość,
Lecz sięgnąć trochę wyżej,
Uczu­cie - łączące pustką
Wy­pełnioną, og­niem miłości.

W teat­rze dwóch ciał roz­pa­lonych . 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 19 kwietnia 2014, 15:52

Obojętność

Skończyłam ko­lej­ny etap w moim życiu:
Nieumiejętne zakochanie

Dziś jes­tem już pewna,
że nic tu po mnie...
Zos­ta­wię na pa­miątkę od­cisk mo­jej dłoni
na klamce...
I tyl­ko ty­le bo po co więcej
I tak to nie ma znaczenia
sko­ro odchodzi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 10:01

Wigilijne Popierdy czyli Powigilijne Pierdy

Dziś u nas w szpi­tala wspa­niałym teatrze
wi­gilię nam piękną wyszykowali.
Prze­pyszne były uszka te z barszczem,
ka­pus­ta z grochem i ry­ba z warzywami.

Nor­malni ludzie do­piero jutro
łamać się będą z blis­ki­mi opłatkami
a my tu psychiczni dziś ma­my po wszystkim
i dzień se kończy­my wi­gilij­ny­mi popierdami. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2016, 18:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

dzisiaj, 16:31RozaR do­dał no­wy tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 15:54Raspberry do­dał no­wy tek­st Odwaga pro­wadzi mnie przez [...]