Wyszukiwarka: teatrze (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teat­rze — zgromadziliśmy 3 teksty.

O Miłości

Usłyszałem Twe słowa, niewy­powie­dziane jeszcze,
Za­pach Twoich per­fum, ogarnął powietrze.
Jes­teś co raz bliżej - co oz­naczają te dreszcze?
Na­miętnie do ucha, miłość nam szepce,
Paskudztwa.
By zacho­wać ludzkość,
Lecz sięgnąć trochę wyżej,
Uczu­cie - łączące pustką
Wy­pełnioną, og­niem miłości.

W teat­rze dwóch ciał roz­pa­lonych . 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 19 kwietnia 2014, 15:52

Obojętność

Skończyłam ko­lej­ny etap w moim życiu:
Nieumiejętne zakochanie

Dziś jes­tem już pewna,
że nic tu po mnie...
Zos­ta­wię na pa­miątkę od­cisk mo­jej dłoni
na klamce...
I tyl­ko ty­le bo po co więcej
I tak to nie ma znaczenia
sko­ro odchodzi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 10:01

Wigilijne Popierdy czyli Powigilijne Pierdy

Dziś u nas w szpi­tala wspa­niałym teatrze
wi­gilię nam piękną wyszykowali.
Prze­pyszne były uszka te z barszczem,
ka­pus­ta z grochem i ry­ba z warzywami.

Nor­malni ludzie do­piero jutro
łamać się będą z blis­ki­mi opłatkami
a my tu psychiczni dziś ma­my po wszystkim
i dzień se kończy­my wi­gilij­ny­mi popierdami. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2016, 18:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 07:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:22Veroni sko­men­to­wał tek­st Wiek to tyl­ko pus­te [...]

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pisz na ty­le dob­rze, [...]