Wyszukiwarka: teatrze (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teat­rze — zgromadziliśmy 3 teksty.

O Miłości

Usłyszałem Twe słowa, niewy­powie­dziane jeszcze,
Za­pach Twoich per­fum, ogarnął powietrze.
Jes­teś co raz bliżej - co oz­naczają te dreszcze?
Na­miętnie do ucha, miłość nam szepce,
Paskudztwa.
By zacho­wać ludzkość,
Lecz sięgnąć trochę wyżej,
Uczu­cie - łączące pustką
Wy­pełnioną, og­niem miłości.

W teat­rze dwóch ciał roz­pa­lonych . 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 19 kwietnia 2014, 15:52

Obojętność

Skończyłam ko­lej­ny etap w moim życiu:
Nieumiejętne zakochanie

Dziś jes­tem już pewna,
że nic tu po mnie...
Zos­ta­wię na pa­miątkę od­cisk mo­jej dłoni
na klamce...
I tyl­ko ty­le bo po co więcej
I tak to nie ma znaczenia
sko­ro odchodzi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 10:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]