Wyszukiwarka: strata przyjaciela (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: stra­ta przy­jaciela — zgromadziliśmy 229 tekstów.

Pustka

Pusto

Pus­ty pokój, pisze pusto.
Przy­jaciela przy­wołuje próżno.
Pu­kam, py­tam - pul­su proch.

Pot po­tokiem płynie...

Pa­nie, proszę po­każ piękno.
Pa­nie, proszę po­każ prawdę.
Proszę Pa­nie, pa­dam, pragnę... 

wiersz
zebrał 116 fiszek • 12 lipca 2013, 23:09

Obcy

Czu­je się wy­bit­nie tymczasowo
Mój sta­tus lo­kuje mnie między kreacją
A fi­nałową reinkarnacją
Na boczni­cy trzy­mając przejściowo.

Nie jes­teśmy z te­go świata!
Krzyczą śma­cy i owacy
Mądrzy i dziw­ni ludzie pracy
Przez co czu­je się jak strata,

Jak ładu­nek po­za burtą dryfujący
Sam so­bie stat­kiem z prądem żeglujący
Właści­wie znikąd do­nikąd po nic

Na fa­li nie- lub znajomości
Do zna­nych lub nie okolic
Aż po kres wyporności. 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 13 października 2012, 19:06

w słonej rosie ...

mój Anioł za­nosił się płaczem
szlochał aż do rozpaczy
czy za­pom­niał już świat cały
po­daro­wać uśmiech i kwiatek mały

kim jes­tem za me skrzydła
naz­byt wiel­kie serce
jes­tem nic - pomyślał

płacze więc i ja i Anioł
czy słyszysz ty
upa­da właśnie kryształ


i choć łza ob­my­je rany
za dzień tak niesłychany
w pa­mięci po­zos­ta­nie dłużej
o to proszę w życia podróży

[ od przy­jaciela Piotr ] 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 9 marca 2012, 09:25

Zwierzyniec

Kruk usiadł na płocie
Kracze i skrzydłami trzepocze
Nag­le po­jawił się rudzielec - lis
Słychać było ja­kiś pisk
Pos­ta­wił sznurówki i pióro po nielocie
[ od przy­jaciela Piotr ] 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 4 lutego 2012, 17:48

„Każdy na swój młyn wodę obraca”

Ziar­no praw­dy to za mało za mało
Ot­rzyj oczy i spójrz
Czy coś nam po­zos­tało..
Mil­czący zgrzyt w ka­mien­nych żarnach
Już nie po­wie nic
Pył ule­ci - nie zakwitnie
Życie
Ach to życie

[ od przy­jaciela Piotr ]Odtwórz  

wiersz
zebrał 35 fiszek • 2 kwietnia 2012, 10:20

~~Po prostu być~~

Być z tobą zawsze
Nie bać się kochać
Czuć bi­cie serca
Śnić sny na jawie

Wier­sze układać
Tańczyć z radości
Słuchać jak kocham
Mówisz przy kawie

Być tą jedyną
Wciąż zaskakiwać
Umieć wysłuchać
Gdy o to prosisz

Cza­sem z przekory
Być niezaradną
Będziesz mnie za to
Na rękach nosić

Od­naj­dziesz w duszy
Mej przyjaciela
Co ci doradzi
Zaw­sze zrozumie

Prawdę ode mnie
Zaw­sze usłyszysz
Ta­ka już jes­tem
Po­kochać umiem. 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 19 kwietnia 2013, 06:47

Odeszłam

Z góry przep­raszam za lichość te­go two­ru. Pi­sany skraj­ny­mi emocjami.

W tle: Phi­lip Wes­ley - "Dark night of the soul"
Odtwórz


odeszłam cicho
dałam się pochłonąć ciemności
zgasłego płomienia czegoś
co miało być miłością

zdmuchnęłam lichy ognik
który tak cudnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 25 września 2012, 12:55

Panienka

Ro­biła co chciała
Szyb­ko się ubierała
On­na wol­na była
Trzy­cyf­ro­wa pękła sprężyna
Cóż biedac­twu pozostało?
Do mias­ta War­sza­wy wyjechało
[ od przy­jaciela Piotr ] 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 10 lutego 2012, 22:56

Pończocha i krawat - bez zobowiązań

os­try brzeg lustra

skrępo­wana przy­cias­na puszka

wo­rek z da­rem losu?

uśmiech w ko­lorze wrzosu

psycho­deliczne ob­licza kultury

zwierzęcy zew natury

z od­dechem sar­kazmu

i chwi­la orgazmu
[ od przy­jaciela Piotr ] 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 22 lutego 2012, 17:14

Wszystko od nowa

Wy­jechać gdzieś daleko,
za­pom­nieć o tym co boli.
Zos­ta­wić wszys­tko za sobą,
nie ro­bić nic wbrew swej woli.

Zacząć swe życie od nowa,
od pod­staw wszys­tko zbudować.
Nie mar­twić się o nic,
i niczym się nie stresować.

Po­kochać ko­goś prawdziwie,
po­za nim świata nie widzieć.
Od­na­leźć w nim przyjaciela,
i umieć wszys­tko przewidzieć.

Uwie­rzyć że może być lepiej,
iść nap­rzód z pod­niesioną głową.
Nie mar­twić się,co myślą inni
i przeżyć swe życie na nowo. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 20 kwietnia 2012, 07:15
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]