Wyszukiwarka: strata przyjaciela (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: stra­ta przy­jaciela — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Nie da­leko Łodzi
Bełchatów stworzyli
Prze­piękne ulice
Od no­wa zrobili

Bu­dują ga­lerię
i bu­dują domy
żeby się rozkwitał
Bełchatów, rozwojowy

Dom kul­tu­ry nowy
I dep­tak z pasażem,
A obok fontanna
Prze­piękna jak z marzeń

I jeszcze do te­go og­nisko się pali,
Dom wspar­cia rodziny [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 11 fiszek • 14 września 2012, 16:20

Wys­tar­czy je­den,
szcze­ry uśmiech przy­jaciela.
Chwi­la szczęścia. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 17 grudnia 2015, 22:55

pragnę kochać

jak siostra

po­rozu­mieniem dusz bliźniaczych

spoj­rze­niem umysłów przyjaznych

bez słów zbędnych

niepotrzebnych

jak matka

ciepło i czule

cierpliwie

z dumą wpat­rzo­na w tego

jedynego

najwspanialszego

jak żona

całym życiem złączona

oddana

wierna

w swe­go przy­jaciela wtopiona

dbająca

i dba­niu się oddająca 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 14 kwietnia 2014, 14:04

Świat

Oglądając Ciebie tracę cały świat.
W oceanie oczu to­pię zmysły,
Pie­szczo­ta głosu od­biera mi dech.
Drob­ne ges­ty mącą w głowie.

Boję się tych nieśmiałych muśnięć,
Uczuć, które kwitną wewnątrz mnie.
Stra­ta czy roz­sta­nie odbijają [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 3 maja 2016, 09:11

Kwiat

co bym zrobił?
gdy­by się okazało
co bym zrobił?

zieleń traw nań
spoziera
róż de­likat­ny nań
wydyma
mleczna biel aksamitna
całowana

strata!
ukochana!
ach, cóż za strata!

gdy­bym nie podziwiał
gdy­bym nie pielęgnował
gdy­bym nie pragnął
byś była moja
i nietknięta

ukochana!
różo szlachetna!
kto in­ny cię zerwał
kto in­ny cię kocha
in­ny dom ozdabiasz
ale
nie wiesz
ja kocham cię nadal

strata!
ukochana!
ach, cóż za strata!

więdniesz 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 sierpnia 2017, 19:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:48Grudniowy od­dech sko­men­to­wał tek­st takie so­bie

dzisiaj, 07:47Grudniowy od­dech do­dał no­wy tek­st Człowiek chciałby wie­dzieć więcej [...]

dzisiaj, 02:42Logos do­dał no­wy tek­st Mowy i ak­cja. Nie [...]

dzisiaj, 00:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Myśli to pętla niez­ro­zumiałych [...]

dzisiaj, 00:29SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Życie to la­birynt nies­podzianek [...]

dzisiaj, 00:28SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Skoro nie chcesz żyć [...]

dzisiaj, 00:17Persiasty sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

dzisiaj, 00:07Nölle sko­men­to­wał tek­st Kroplówka