Wyszukiwarka: smutne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 408 tekstów.

Słyszeć bicie własnego serca ... „Daj mi Boże”

Ser­ce pogodne
Daj mi Boże
W te dni pochmurne
Sza­re, chłodne
Ser­ce wnikliwe
Daj mi Boże
W te dni kłamliwe
Smut­ne, złośliwe
Ser­ce wielkie
Daj mi Boże
W te dni oddalone
Pus­te, nienasycone
Ser­ce …
I to wystarczy
Daj mi Boże 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 stycznia 2014, 21:42

Mój wiersz - moje uczucia

Idę ulicą - niezauważona

zwyczaj­na i cicha

niedoceniona


Omi­jam smut­ne twarze

smut­nych ludzi


Czy to ten świat jest ponury,

czy to ja?-

- smut­kiem przepełniona

nie dos­trze­gam radości

w niczyich oczach


Niewidzial­na omijam

drze­wa, chodniki,

ławki

- zakochanych


Czuję się pusta,

bezbarwna

- niczyja... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 marca 2013, 15:28

Płonę...

Nie podchodź
gdy spa­lam się
od gorących łez
za­miast podać

Twarz na pierwsze
wiosen­ne słońce
które na krótką
chwilę pieściło by

Smut­ne spojrzenie
wbi­te w martwy
pun­kt zamknięty
na ludzki dotyk...


23.03.2016 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 marca 2016, 18:49

***

Smut­ne oczy i nic
tak bar­dzo już sa­mot­ni
zniszcze­ni nałogami
zbyt wrażli­wi by od­dychać
Łzy z oczu nam ciekną
stru­mieniami ulewą
My, zuchwa­li leniwcy
My, zim­ni egoiści
zat­ra­ceni w auto­des­truk­cji
śle­pi na świat wokół
My, do­maga­my się szczęścia
nie ro­biąc nic w zamian 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 stycznia 2014, 10:52

* * *

Smut­ne masz oczęta
i ser­ce zranione
cała przemoknięta
ciało poranione
błąkałaś się dotąd jak na zatracenie
bo cię pan wyrzucił
lecz ja cię przy­tulę i ser­cem przygarnę
dam ci też schronienie
bo ty tak jak ja 
też bos­kie stworzenie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 stycznia 2013, 10:33

* * *

Po­zaz­drościłem okropnie
małemu pieskowi,
bo ktoś go przytulił
i pogłas­kał czule

Po­zaz­drościłem okropnie
małemu zwierzątku,
ja­kie to żałosne
i prze­nikająco smutne 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lipca 2013, 21:41

proszę

os­tatnie słowo
wstęgi rosy

przyłożył do skroni
śmier­telnym półgłosem jutra
zeszklo­ne oba­wy rozbił
spokojnie

szklanką gorzkiego strachu
związał ręce
smut­ne kur­czy dla niej
biją natchnieniem
ciszej

chodź ze mną 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 marca 2013, 00:04

szczęście

kil­ka słów
za­pachu róż
cichy szept
mo­tyla skrzydeł

por­wał wiatr

wsłuchaj się w nie
i zachowaj
na smut­ne dni 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 marca 2014, 17:37

Łza uczuć

Naz­ry­wam kwiatów polnych
I złożę bu­kiet w twe ręce
Dziękując za twoją miłość
Za two­je piękne serce

Uklęknę przed Tobą Kochana
I spuszczę smut­ne me oczy
A łza z uczuć płynąca
Niech po mym li­cu się toczy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2014, 10:50

Kocham życie

Życie ni­by ciekawe
ja głup­cem je zwę
smut­ne niemrawe
a żyć nim chcę.

Nie py­tam siebie
co jest mą mocą
światło nie w niebie
jest ze mną i nocą

Kocham je szczerze
nie wiem dlaczego
w lep­szy czas wierzę
nie szu­kam niczego.

Sa­mo ono zaistnieje
gdy zechce odejdzie
dziw­ne ludzkie dzieje
łez po­tok nie wszędzie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 czerwca 2013, 22:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen

dzisiaj, 14:21K4CZ0R sko­men­to­wał tek­st Znowu się uśmie­cham...  

dzisiaj, 13:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ... w dzi­siej­szych cza­sach [...]

dzisiaj, 13:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Ros­ji ob­chodzo­ny [...]

dzisiaj, 13:31Adnachiel sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 12:53szpiek sko­men­to­wał tek­st Połączenie z paździe­rzem nie jest [...]

dzisiaj, 12:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]