Wyszukiwarka: smutne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 408 tekstów.

Słyszeć bicie własnego serca ... „Daj mi Boże”

Ser­ce pogodne
Daj mi Boże
W te dni pochmurne
Sza­re, chłodne
Ser­ce wnikliwe
Daj mi Boże
W te dni kłamliwe
Smut­ne, złośliwe
Ser­ce wielkie
Daj mi Boże
W te dni oddalone
Pus­te, nienasycone
Ser­ce …
I to wystarczy
Daj mi Boże 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 stycznia 2014, 21:42

Mój wiersz - moje uczucia

Idę ulicą - niezauważona

zwyczaj­na i cicha

niedoceniona


Omi­jam smut­ne twarze

smut­nych ludzi


Czy to ten świat jest ponury,

czy to ja?-

- smut­kiem przepełniona

nie dos­trze­gam radości

w niczyich oczach


Niewidzial­na omijam

drze­wa, chodniki,

ławki

- zakochanych


Czuję się pusta,

bezbarwna

- niczyja... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 marca 2013, 15:28

Płonę...

Nie podchodź
gdy spa­lam się
od gorących łez
za­miast podać

Twarz na pierwsze
wiosen­ne słońce
które na krótką
chwilę pieściło by

Smut­ne spojrzenie
wbi­te w martwy
pun­kt zamknięty
na ludzki dotyk...


23.03.2016 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 marca 2016, 18:49

***

Smut­ne oczy i nic
tak bar­dzo już sa­mot­ni
zniszcze­ni nałogami
zbyt wrażli­wi by od­dychać
Łzy z oczu nam ciekną
stru­mieniami ulewą
My, zuchwa­li leniwcy
My, zim­ni egoiści
zat­ra­ceni w auto­des­truk­cji
śle­pi na świat wokół
My, do­maga­my się szczęścia
nie ro­biąc nic w zamian 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 stycznia 2014, 10:52

* * *

Smut­ne masz oczęta
i ser­ce zranione
cała przemoknięta
ciało poranione
błąkałaś się dotąd jak na zatracenie
bo cię pan wyrzucił
lecz ja cię przy­tulę i ser­cem przygarnę
dam ci też schronienie
bo ty tak jak ja 
też bos­kie stworzenie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 stycznia 2013, 10:33

* * *

Po­zaz­drościłem okropnie
małemu pieskowi,
bo ktoś go przytulił
i pogłas­kał czule

Po­zaz­drościłem okropnie
małemu zwierzątku,
ja­kie to żałosne
i prze­nikająco smutne 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lipca 2013, 21:41

proszę

os­tatnie słowo
wstęgi rosy

przyłożył do skroni
śmier­telnym półgłosem jutra
zeszklo­ne oba­wy rozbił
spokojnie

szklanką gorzkiego strachu
związał ręce
smut­ne kur­czy dla niej
biją natchnieniem
ciszej

chodź ze mną 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 marca 2013, 00:04

szczęście

kil­ka słów
za­pachu róż
cichy szept
mo­tyla skrzydeł

por­wał wiatr

wsłuchaj się w nie
i zachowaj
na smut­ne dni 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 marca 2014, 17:37

Łza uczuć

Naz­ry­wam kwiatów polnych
I złożę bu­kiet w twe ręce
Dziękując za twoją miłość
Za two­je piękne serce

Uklęknę przed Tobą Kochana
I spuszczę smut­ne me oczy
A łza z uczuć płynąca
Niech po mym li­cu się toczy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2014, 10:50

Kocham życie

Życie ni­by ciekawe
ja głup­cem je zwę
smut­ne niemrawe
a żyć nim chcę.

Nie py­tam siebie
co jest mą mocą
światło nie w niebie
jest ze mną i nocą

Kocham je szczerze
nie wiem dlaczego
w lep­szy czas wierzę
nie szu­kam niczego.

Sa­mo ono zaistnieje
gdy zechce odejdzie
dziw­ne ludzkie dzieje
łez po­tok nie wszędzie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 czerwca 2013, 22:01
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]