Wyszukiwarka: sex (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sex — zgromadziliśmy 36 tekstów.

Dwudziesta rocznica ślubu

Osza­lałem na różowo
dla ciebie
pożąda­niem ze sche­matyczną
różą w zębach
będziemy up­ra­wiać sex
między marchwią
a pietruszką
pru­deryj­nym echem
spoceni

Wszys­tko to 
przy­goto­wałem dla ciebie
prześcieradło z liści kapusty
orzechy by było wygodnie
a po akcie
pap­ry­karz szczeciński
studzący emocje
gaszący zmysły

"Czy ty się kiedyś najesz?"
Nie mogę się oprzeć...


marka 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 5 lipca 2011, 23:14

Ciepły wiatr w lędźwiach nie chce wiać

Mam znajomego
gru­bego od tłus­tych dań
co krzyczy na zły los
bo brak mu do szczęścia pań

Gdy­by przys­trzygł wąs
i wy­pako­wał tors
na miej­skiej siłowni
to mógłby wy­wołać lep­ki śluz
u niejed­nej Madonny

Ale się zaniedbał
i ty­je przy telewizorze
oglądając os­try sex
na diodo­wym monitorze

Wie­czo­rem wy­pije herbatę
rękę do maj­tek włoży
od­ma­wia pa­cierz beztrosko
i sen go nag­le morzy. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 września 2011, 20:03

Zapomogi!!! (oparte na artykule z gazety)

Pan Krzysztof T
ren­cista z Wlenia
ma satelitę
i meb­le ze Swarzędza

Na dzień pięć złotych
bo spłaca raty
bieda po kątach
i pus­tka w garnku

Jest bar­dzo ambitny
i chce zapomogi
kul złotych do pary
zbut­wiałej nogi

Sex będzie odstawiał
przy MTV
a żona zajęczy
gdy urodzi trzy

Te­raz opieka
dać mu­si pieniądze
bo mają tak mało
na jedną osobę...

30 08 98r
Wier­sz pow­stał w cza­sie, kiedy
sa­teli­ta i meb­le ze Swarzędza były to­warem z wyższej półki. 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 23 lipca 2011, 12:32

Odczucia .

Tęskno­ta ni­by smut­ne to słowo,
a jed­nak piękne mieć za kim tęsknić.
Wiem przy­tulisz i wszys­tko na nowo.
Od dnia jut­rzej­sze­go ,a dziś tyl­ko śnić.

W Twych ra­mionach tak nieobecna,
w Twych ra­mionach jak­by nie ja,
w Twych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 30 fiszek • 2 marca 2013, 14:51

" Piękna...Dama "

Jest na tym por­ta­lu piękna Dama,
która co ra­nek swoimi słowami
nie tyl­ko mnie rozbawia.
Każdy dzień zaczy­nam od jej
śmie­sznych fraszek, bo ona
wraz ze świ­tem wstaje
jak pran­ny ptaszek i uśmiech
wo­koło wszys­tkim rozdaje.

Wczo­raj prze­pis podesłała
jak roztrzepać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 września 2011, 16:41

" Echo uniesień "

Kiedy nies­po­koj­ne dłonie
wszys­tkie zmysły budzą
i us­ta spragnione
gorącym oddechem
is­kry dookoła z rozpalonych
ciał rozsypują
sex sho­pa z sianem płonie
a strażak na...urlopie

Od na­miętności gorętszej
niż la­wa
smoła z kotła kipi
i sza­tan za­ciera ręce
bo echo odgłosów dziwnych
przez całą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 17 lipca 2012, 19:28

***

Nie ma cza­su na katharsis
Ta­ki to teatr jest marny

Va­nitas va­nita­tum
I wszys­tko głupo­ta

Wi­dow­nia przeludniona
Je­den żyje, dru­gi kona

Du­ra lex, sed lex
Sex! Sex!

I nie dzi­wi już nikogo
Że Bru­tus con­tra me.(Va­nitas va­nita­tutum et om­nia va­nitas – mar­ność nad mar­nościami i wszys­tko marność;
Du­ra lex, sed lex – su­rowe pra­wo, ale prawo;
Et tu, Bru­ta con­tra me – I Ty Bru­tusie prze­ciw­ko mnie ) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 lipca 2010, 20:41

Ostatnie Źdźbło

Gdy już wy­niesiesz na po­deszwach
Os­ta­nie źdźbło ek­spres­ji Tatr i Bie­szczad
Gdy już tyl­ko z kreskówki pies i kot
Zos­taną do wie­czor­nych pie­szczot
Gdy za ok­nem słowik zak­wi­li nokturn
Od­dając się kru­kowi na ścierwo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 kwietnia 2014, 16:22

" W kolorze emocji "

Ko­kar­dki za­wiąże nam
tu i tam...
by nasze życie jak
ser­penty­na wiecznie
zakręco­ne i ko­loro­we było
a mo­noto­nia nigdy
w sy­pial­ni
bez spełnienia siebie
na­wet szeptem
dobranoc...
nie mówiła

Pończochy z podwiązkami
w sex sho­pie kupiłam
a co mi tam
prze­cież diabła od dawna
za kołnierzem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 lipca 2012, 08:20

Afera podtynkowa

Nau­czyłem się
poez­ji brud­nej pat­rzeć w oczy

dyr dyr dyr
sra sra sra
mała miłość
sex do dna

pączek
bez obrączek
a w kamienicy
wrzawa
przez za­ciśnięte zęby ojciec
klnie na kawalera
będzie DNA i sprawa

rośnie i urośnie
pączek
choć na razie
w ole­ju pływa
i po­ciera go sa­mica zła

chciała welon
i druh­ny słodkie
w suk­nię nie wejdzie
a pączek rośnie

bab­ka mądrzy
będzie pączek
bez obrączek
tra tra tra
dała dup­ci bez pigułci
no to szmata
te­raz ma... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 września 2015, 09:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.