Wyszukiwarka: sex (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sex — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Odczucia .

Tęskno­ta ni­by smut­ne to słowo,
a jed­nak piękne mieć za kim tęsknić.
Wiem przy­tulisz i wszys­tko na nowo.
Od dnia jut­rzej­sze­go ,a dziś tyl­ko śnić.

W Twych ra­mionach tak nieobecna,
w Twych ra­mionach jak­by nie ja,
w Twych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 30 fiszek • 2 marca 2013, 14:51

Niedługo

Jak wrócę
Smu­tek Twój odwrócę
Ciałem swym otulę
Sciągnę z ciebie swą koszulę
Języ­kiem porozmawiamy
Kołderkę pociągamy
Zrzu­cimy obiekcje
Od­ro­bimy lekcje
Przy­pom­nienia ma­py ciał
Będę cię miał
Prag­niesz te­go jak i ja pragnę
Sobą cię okradnę
Po­noć sex to się zowie
Wyj­dzie nam na zdrowie
Myślę że się so­bie oddamy
Przy­jem­ności doszukamy
By­cia razem
Do­sięgając piękna zarazem
Każde­go dnia mo­jego niebytu
Dając ci or­gazm zachwytu
Bo jak wrócę
Nockę Z Tobą przewrócę 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 11 czerwca 2013, 05:23

Świat to jeden wielki burdel

So­do­ma wciąż prosperuje
na słupie so­li
sex ofer­ty się afiszuje. 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2013, 15:13

Brak u Baraka

Ktoś puścił plotkę, że Obama
Jest cien­ki ja­ko amant.
Nie chodzi o po­lityczny skecz
Lub brak skan­da­lu-sex, lecz,
Że Ba­rak gru­bych cy­gar nie ma. 

limeryk
zebrał 10 fiszek • 20 lutego 2014, 13:04

Sex tworzy jutro
Tchnieniem no­wego życia
Ich embrionami 

haiku
zebrał 6 fiszek • 6 sierpnia 2013, 13:57

SEX

Ro­bię się co­raz bar­dziej odważna
i do bólu otwarta
ema­nuję seksem
i czy to żle kochani
nie ma ptaszków, skrzydełek
i anieli od­le­cieli...łózko­we tabu
jed­nym z wielu
nie do opi­sania jest ta mo­ja gorączka
zawładnęła moim ciałem, umysłem
piszcztotłiwie su­neła dłonią [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 16:25

Decyzje ze skały

Szlachet­ne myśli pędzące niczym ka­rawe­la ...
Wyśnij!
Żag­le życia już brud­ne, zatęchłe i bez po­mysłu,
Podjąć trza de­cyzję życia;
Czy ta właści­wa obudzi we mnie dech ?
Czyżbym tam zdechł,
uchodźcy zew ...
Twar­dy jak głaz ;
Hardy [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2015, 16:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M