Wyszukiwarka: serce moje (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce mo­je — zgromadziliśmy 11079 tekstów.

Zam­kniętym światem
ot­wierasz ser­ce moje.
Dro­ga miłości. 

haiku
zebrał 86 fiszek • 26 sierpnia 2012, 20:57

* * *

Wiem, że nie przyjdziesz.
Ale cze­kam.
Nie,
to nie ja.

To cze­ka mo­je serce. 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 13 listopada 2015, 21:58

Ocean uczuć
ser­ce mo­je szturmuje
przys­pie­sza bicie 

haiku
zebrał 50 fiszek • 7 lutego 2014, 23:42

To pękło moje serce

To nie deszcz ,
to łzy mo­je gaszą świece
to łzy mo­je
ka­pią na Waszą mogiłę
To nie wiatr ,
to ja tak żałos­nym mówię głosem
to ja tak bar­dzo Was kocham
To nie słońce ,
to mo­je oczy
tak palącym pat­rzą wzrokiem
to mo­je oczy , 
błądzą po Waszej mogile
Nie !
To nie pękł szkla­ny znicz
- To pękło moje
ser­ce !

moim Dz.... 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 30 października 2011, 19:30

* * *

Nie zdążyłem,
nie wy­powie­działem,
wiem co stra­ciłem,
to Ciebie kochać miałem.
Dlaczegóż mo­je ser­ce zim­ne
nie dos­trzegło w porę,
że jes­teś mi tak blis­ka,
że znaczysz dla mnie wszys­tko,
dlacze­go dob­ry Boże
zam­knąłeś mo­je słowa,
dziś krwią broczy me ser­ce,
Do Ciebie tęsknię, Ciebie pragnę
nicze­go więcej . 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 19 grudnia 2010, 16:34

Nocny.

przyjdź z deszczem
ok­nem wejdź
w no­cy środku
wśród blas­ku księżyca
roz­grzej mo­je ser­ce zamarzłe
ciepłem od­dechu twego 

erotyk
zebrał 39 fiszek • 27 października 2012, 16:09

Kro­ki miłości
znów słyszy ser­ce moje.
Przyszłości droga. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 kwietnia 2013, 21:00

Niebezpiecznie [...]

Niebez­pie­cznie mięknę
gdy jes­teś tuż obok
Ciepło Twoich dłoni
roz­ta­pia mi wnętrze
Re­guluję oddech
i ciągle bezskutecznie
Próbuję uciszyć
moje
głupie serce...

Proszę...

Za­pal mnie
jedną małą iskierką
rzu­coną w łat­wo­pal­ne ciało
Spoj­rze­niem gorącym
niech wnik­nie do środka
i og­rze­je mo­je serce
Bo ciepła w nim
tak mało...
Wciąż mało...

22.04. 2004 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 lutego 2011, 21:43

* * *

Wiem, że twe ma­leńkie serce
Miota się i drży w rozterce,
Ja twe ser­ce uspokoję:
W za­mian po­daruję mo­je ! 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 6 października 2015, 15:53

* * *

A ja myślałam, że jes­teś mój,
Mój i niczyj więcej...
Wie­działeś, że za­dajesz ból?
Że ra­nisz mo­je serce?
I jak­by było mało smutku,
Żalu, cier­pienia i tęsknoty
Ma­miłeś słowem, spoj­rze­niem,
Gestem...
Mówiłeś, kim dla ciebie jestem
I jak ci ser­ce przy mnie bije.
A mo­je serce?
Te­raz niczyje...

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 kwietnia 2011, 20:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]