Wyszukiwarka: słońcu (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońcu — zgromadziliśmy 20 tekstów.

lip­co­we haiku


let­nim porankiem
sub­telny za­pach kwiatów
wa­bi motyle

w słońcu maliny
doj­rzałe swą czerwienią
po­kusa dla ust

lip­co­wy wieczór
za­pach ma­ciej­ki niesie
pod mo­je okno 

haiku
zebrał 31 fiszek • 15 lipca 2013, 15:56

w po­ran­nym słońcu
wie­rzba co­raz piękniejsza
rosną kocięta
 

haiku dnia z 18 marca 2015 roku
zebrał 24 fiszki • 17 marca 2015, 07:57

Maj ko­lorów raj...
w słońcu mieni deszczyk,
jak la­ser muska...


Krys­ty­na Sz. 15.03.2014r. 

haiku
zebrał 21 fiszek • 1 maja 2014, 10:48

Jed­no mrug­nięcie
Pod po­wieka­mi zdjęcie
Ty i Ja w słońcu


K.A.Sz.  23.07.2015r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 24 lipca 2015, 10:27

Ba­let sko­ro świt
W słońcu wios­na tańczy
Nocą piękne


Krys­ty­na Sz. 22.03.2014r. 

haiku
zebrał 19 fiszek • 21 maja 2014, 08:44

Zi­ma w słońcu lśni
Sza­rość drzew pok­ryła biel
Z so­pel krop­le łez


Krys­ty­na Sz. 02.02.2015r. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 3 lutego 2015, 01:30

Zielo­ny gaj
~~~~~~~~

Spa­cer po lesie
działanie kojące ma.
Drzewoterapia.

W pełnym słońcu
zielo­no - złote mienią.
Wokół drżą listki.

Stru­myk płynie hen.
Echo od­po­wiada wam.
Kocham - niesie wiatr.

Ser­ce dotleniasz.
Kończy się dzień.Zapada
noc.Ener­gii moc.


Krys­ty­na Sz.  23.07.2013r. 

haiku
zebrał 16 fiszek • 11 sierpnia 2013, 00:02

Stru­ny dźwięk grają
Blaszki liści szeleszczą
Tan­go w słońcu


Krys­ty­na Sz. 16.10.2013r. 

haiku
zebrał 16 fiszek • 16 października 2013, 16:12

Jak kwiat ku słońcu
kiedy Ona przechodzi
Ser­ce zakwita

Niep­rze­mijająca - Odys, 10 paździer­nik 2015 

haiku
zebrał 14 fiszek • 10 października 2015, 22:16

Rozje(...)ny gołąb

Roz­je(...)ny leży, mózg się w słońcu mieni.
Krew nasącza ziemię, krew jest wśród zieleni.
Na as­falcie pla­ma po zdar­tej opo­nie,
A tu leży gołąb, w pełnej swej odsłonie.

Ur­wało mu skrzydło, no­ga z flakiem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2012, 19:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]