Wyszukiwarka: słońcu (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońcu — zgromadziliśmy 357 tekstów.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

* * *

gdzieś w ho­telo­wym po­koju drgało
słabe światło


nieopo­dal
roz­pa­lone ciało
w mglis­tym słońcu lamp
gasło
dotarło
tam...

gdzie uk­ry­te są
przeróżne tajemnice

i sen przy­sy­pał świat
lekką mgłą ciem­nych barw
w mglis­tym słońcu lamp 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:06

* * *

ja­ko płatki
spa­dali z osobna

ja­ko śnieg zalegali
wzajemnie

po­nad­to roz­grza­ni
to­pią się w słońcu

uz­datnieni spływają
wraz z wodą

in­sp. cynamon. 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 9 listopada 2015, 19:13

* * *

Dot­knięcie mo­tyla
pieści mo­je ciało,
marze­nia wpi­sane
w skrzydła na­miętności,
ciepło tej bar­wy słońcu zab­rało
i otu­liło ma­gią czułości.
Słowa­mi ut­kałam tęczę,
niebo nią przysłoniłam,
spójrz...uchwyć w swo­je ręce,
to co dla Ciebie stworzyłam. 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 października 2010, 01:44

Słoneczniki...

Są ta­kie kwiaty ut­ka­ne z radości
ku słońcu wzras­tają z wdziękiem
by, gdy zab­raknie wza­jem­nej miłości
pochy­lić się nad człowiekiem… 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 4 września 2012, 09:58

Zaklęte słowa

W myślach nie za dobrze
pus­tką straszą

lecę ku słońcu
sza­leństwem dni

nocą zos­ta­wiam drzwi otwarte
czekają

niesłow­nym zamyśleniem
przy­pinam do bioder ka­mien­ne witraże
zaklęte w sufity

słowa 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 27 października 2012, 00:00

* * *

Uchwycę Twe sny
w mo­je dłonie sprag­nione Ciebie ,
roz­kołyszę wiatr ,
by za­niósł Ci moją miłosną pieśń ,
na skraw­ku nieba
na­maluję tęczę, niech zalśni
ko­lora­mi mo­jego uczu­cia,
w niezmąco­nej ciszy
smyczkiem czułości
zag­ram na nu­tach Two­jego ser­ca ,
w słońcu Two­jego uśmie­chu
ska­pię swe prag­nienia
Tobą niena­syco­ne,
z cza­ru ust spiję
każdą kroplę mil­czące­go
przyz­wo­lenia na miłość. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 22 grudnia 2010, 11:36

w prześwicie

stroj­ne liście wdziękiem na ziemię
nad sta­wem
szor­stkie grzy­wy traw
czesze wiatr

w słońcu te jeszcze zielone
me­taliczny przybrały
a prze­suszo­ne
szu­mią je­sienną melodię

tańczą pary
wi­rują ob­sy­pani kolorami
pod sto­pami
szelest

ja­kieś czary
to
miłości
sygnały


Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 8 października 2014, 00:04

Rozlany z nas atrament

pat­rzy­my już
któtszy­mi zdaniami

i mówimy
roz­la­nym atramentem

ni­by pisze­my, by dać
so­bie radę
a nie dajemy,
gdy pisze­my więcej

wszys­tko jest na niby,
na­wet tęcza
po słońcu z deszczem

i jes­teśmy jak dwie krop­le potu-
przemęczeni,
cze­kając na lepsze 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 12 kwietnia 2014, 19:39

Nienagannie sentymentalni

każdy dzień budzi się
niepos­trzeżenie cicho
w słońcu co­raz bar­dziej wi­doczne
bruz­dy nasze­go prze­mija­nia
a my wras­ta­my w nasze życie
wciąż uśmie­chnięci, ta­cy sami

i choć je­sień krępu­je ze­gary
my niena­gan­nie sen­ty­men­talni
ocza­mi la­ta wi­tamy zimę
podzi­wiając za­marznięte na szy­bie ob­ra­zy

świado­mość nasze­go uczu­cia
gęsią skórką wciąż po ple­cach spływa

nie pytaj
prze­cież wiesz…
jes­tem z tobą szczęśliwa
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 8 grudnia 2011, 00:01
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]