Wyszukiwarka: słońcu (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońcu — zgromadziliśmy 391 tekstów.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

* * *

gdzieś w ho­telo­wym po­koju drgało
słabe światło


nieopo­dal
roz­pa­lone ciało
w mglis­tym słońcu lamp
gasło
dotarło
tam...

gdzie uk­ry­te są
przeróżne tajemnice

i sen przy­sy­pał świat
lekką mgłą ciem­nych barw
w mglis­tym słońcu lamp 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:06

* * *

ja­ko płatki
spa­dali z osobna

ja­ko śnieg zalegali
wzajemnie

po­nad­to roz­grza­ni
to­pią się w słońcu

uz­datnieni spływają
wraz z wodą

in­sp. cynamon. 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 9 listopada 2015, 19:13

* * *

Dot­knięcie mo­tyla
pieści mo­je ciało,
marze­nia wpi­sane
w skrzydła na­miętności,
ciepło tej bar­wy słońcu zab­rało
i otu­liło ma­gią czułości.
Słowa­mi ut­kałam tęczę,
niebo nią przysłoniłam,
spójrz...uchwyć w swo­je ręce,
to co dla Ciebie stworzyłam. 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 października 2010, 01:44

Słoneczniki...

Są ta­kie kwiaty ut­ka­ne z radości
ku słońcu wzras­tają z wdziękiem
by, gdy zab­raknie wza­jem­nej miłości
pochy­lić się nad człowiekiem… 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 4 września 2012, 09:58

Zaklęte słowa

W myślach nie za dobrze
pus­tką straszą

lecę ku słońcu
sza­leństwem dni

nocą zos­ta­wiam drzwi otwarte
czekają

niesłow­nym zamyśleniem
przy­pinam do bioder ka­mien­ne witraże
zaklęte w sufity

słowa 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 27 października 2012, 00:00

wsłuchana w siebie

późna noc
może oświecę
myśli

dys­kret­nie
spiszę ciszę
jak do snu kołysze

obudziły się
ma­lują na ko­loro­wo życie
w zi­mie la­to słyszę

pta­sie trele
ape­tyczne morele
kąpiel w słońcu


o świcie
i ty obok
tu­lisz mnie


Krys­ty­na Sz. 07.02.2014r. 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 8 lutego 2014, 00:03

w prześwicie

stroj­ne liście wdziękiem na ziemię
nad sta­wem
szor­stkie grzy­wy traw
czesze wiatr

w słońcu te jeszcze zielone
me­taliczny przybrały
a prze­suszo­ne
szu­mią je­sienną melodię

tańczą pary
wi­rują ob­sy­pani kolorami
pod sto­pami
szelest

ja­kieś czary
to
miłości
sygnały


Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 8 października 2014, 00:04

Rozlany z nas atrament

pat­rzy­my już
któtszy­mi zdaniami

i mówimy
roz­la­nym atramentem

ni­by pisze­my, by dać
so­bie radę
a nie dajemy,
gdy pisze­my więcej

wszys­tko jest na niby,
na­wet tęcza
po słońcu z deszczem

i jes­teśmy jak dwie krop­le potu-
przemęczeni,
cze­kając na lepsze 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 12 kwietnia 2014, 19:39

***

tam gdzie wrażliwość
tam i obłęd
łkający

on śpi cicho pod starą pierzyną

tam wier­sze się rodzą
z krzy­kiem i krwią
przychodzą na świat nieproszone

zmęczo­ne doj­rze­wają w tlącym się jeszcze słońcu
umierają
wys­tar­czy pog­rze­bać trochę w ziemi szufladach

za­bierz mnie więc nad Wisłę 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 4 kwietnia 2011, 13:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]