Wyszukiwarka: romeo julia (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­meo ju­lia — zgromadziliśmy 34 teksty.

Romeo i Julia

Po­dejdź bliżej
Byś mnie uraczyła
Bu­kietem myśli

Dot­knij mych oczu
Prze­jedź pal­cem po ustach
Po kar­ku, przez serce
Skończ na dłoni, wty­kając pióro
Roz­le­wające po kartce
Set­ki mych uczuć do Ciebie

Przyg­ry­zając wargę
Szep­taj do ucha
By od­wa­gi dodać
Do­pinając na os­tatni guzik
Moją miłość do Ciebie


Przy której Ro­meo i Julia
Cho­wają się za kurtyną
Płonąc rumieńcami

23.02.2012 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 23 lutego 2012, 22:15

Zepsuty Romeo.

Ju­lio śpij kochana!
Bo Ro­meo nie ma prawa!
Sen z Twych po­wiek tak odganiać.
I łez w oku wciąż przyganiać.

Bo Ro­meo wo­li gandzie...
Co mu w głowie ro­bi szum.
Lu­bi,gdy do snu go kładzie.
I mu w mózgu ro­bi bum!

Nie bądź głupia Mo­ja Julio!
To XXI wiek.
Tu­taj miłość jest już inna...
Prze­bojo­wa i naiwna. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 7 listopada 2010, 11:29

podniebny pląs...

słońce zmęczo­ne wędrówką
po upal­nym dniu
cho­wa się za ho­ryzon­tem
czas od­począć

cu­mulu­sy na niebie
podążają jak­by chciały
powiedzieć...dobranoc
za­nim zniknie

w miłos­nym uniesieniu tańczą
niczym Ju­lia i Romeo
ona z gracją powabnie
w czer­wo­nej suk­ni
on w gra­nato­wym garniturze

cza­rując zwias­tują
nad­chodzące opady

może na­poją sprag­nioną matkę ziemię..


wszys­tko ciemnieje
ustępując miej­sce nad­chodzącej nocy...Odtwórzw fil­mi­ku wy­korzys­tałam włas­ne zdjęcia pięknych ko­loro­wych chmu­rek pod­czas zachodzące­go słońca :))))) 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 sierpnia 2012, 16:18

Miłość w Weronie...

Na bal­ko­nie...pełnym kwiatów...
cud dziew­czy­na stała...
wy­pat­rując wzro­kiem kogoś
w kim się zakochała.

Przyszedł młodzian...spojrzał...
stanął pod balkonem...
na­wołując ukochaną
wdzięczył się ukłonem.

Rzu­ciła dziew­czy­na chłopcu
kwiat róży...czerwonej...
upadł dowód Jej miłości
smutnej...niespełnionej...

Zaśpiewał Ro­meo Julii
piękną serenadę
wie­dział...że tą miłość
pojmą ja­ko zdradę...

Dwa szlachet­ne rody.
Pośrod­ku tych dwoje.
Jakże będą poplątane
tej miłości zwoje...

Ka­pulet i Monteki...
zwaśnione rodziny...
czy poz­wolą zakochanym
na ich zaręczyny?

Na­pisał poeta
o zwa­dach...o złości...
na­pisał o pięknej
choć smut­nej miłości....

We­rona natchnieniem
Szek­spi­ra była.
Tam śmier­cią zakochanych
miłość się ...skończyła. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 stycznia 2012, 20:03

Julia

Była ko­bietą wątpli­wej jakości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Oczy - niewinne
Us­ta - ponętne.

Od­dech - miarowy
Krok jednakowy.
Jej myśli - grzeczne
Je­go - lu­bieżne.

Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Ju­lia sztyw­na i bla­da cała
wciąż była gorąca gdy umierała. 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 10 stycznia 2016, 19:23

Moja Klasa...

An­ge­la żółte ma sznurówki i już wca­le nie boi się klasówki.

Na­talia Chu­dy ciągle wa­garu­je, nie chodzi do szkoły, tyl­ko leniuchuje.

Ka­roli­na w kosza dob­rze gra, dla­tego z wuefu sa­me szóstki ma.

Aga­ta książek dużo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 maja 2010, 07:57

Jak Romeo z Julią

Dwo­je blis­kich ludzi
na spadzis­tym dachu
Które pier­wsze skoczy
w ot­chłań z te­go gmachu

Jak Ro­meo z Julią
we współczes­nym świecie
Wal­czą o swą miłość
choć nie mogą przecież

Jak długo wytrzymają
na ile dadzą rade
Gdy wielu nieprzyjaciół
wchodzi im w paradę

Czy przet­rwają burzę
co się w ser­cach toczy
Być może skoczą razem
pat­rząc so­bie w oczy 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 marca 2012, 19:45

Jesteś dla mnie

Jes­teś dla mnie niczym Róża dla Małego Księcia,
Kocham Cię, pielęgnuję, dbam o Ciebie.
Tyl­ko nie uświada­miam so­bie jak bar­dzo kocham,
Bo czym ob­ja­wia się ma miłość?

Jes­teś dla mnie niczym Ju­lia dla kochan­ka swego,
Jam Romeo, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 kwietnia 2012, 11:28

TY!

on jest a ty tam
pat­rzysz na niego i myślisz tak :
kocham go czy nie 
do cho­lery co jest 
pat­rzy i przy­tula mnie
lecz gdy odejdę czy szu­ka mnie >?
je­go włosy za­jebis­te są
oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 kwietnia 2011, 19:54

Byłeś...

Byłeś jak brat - wie­cznie na posterunku.
Dla mnie.

Byłeś kimś więcej - niepos­kro­mionym Romeo.
Dla niej.


Jes­teś niez­na­jomym - Czy Cię znam?
Dla mnie.

Jes­teś wro­giem - krzyw­dzącym Otello.
Dla niej. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 listopada 2012, 18:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę