Wyszukiwarka: romeo julia (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­meo ju­lia — zgromadziliśmy 4 teksty.

Julia

Była ko­bietą wątpli­wej jakości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Oczy - niewinne
Us­ta - ponętne.

Od­dech - miarowy
Krok jednakowy.
Jej myśli - grzeczne
Je­go - lu­bieżne.

Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Ju­lia sztyw­na i bla­da cała
wciąż była gorąca gdy umierała. 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 10 stycznia 2016, 19:23

w nicości

A może ja­kaś cząstka Ciebie jest mną? Do­pełniam Cię.. Gdy jes­tem obok myślisz że możesz wszys­tko..gdy jes­tem z tobą każdy dzień jest piękniej­szy od pop­rzed­niego...ze gdy mnie zo­baczysz two­je ser­ce zaczy­na szybciej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2013, 16:57

* * *

"I z uśmie­chem pat­rz na świat,
niech nie zat­rzy­ma cię burza,
niech nie pow­strzy­ma Cię wiatr.."

~Ju­lia Zamojska 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 21 maja 2016, 12:35

Chwila.

Nocną porą, nie wycze­kuj pod oknem
bo zdołam po­myśleć że mam na imię Julia,
Tak pięknie błyszczysz kłamstwem
kiedy się opierasz gwiazdom.

Spędźmy wspa­niałą noc na trawie
Roz­ma­wiając o kon­flik­tach politycznych
Al­bo nie, nie rozmawiajmy.
Milczmy.
milcz.

Spójrz na mo­je usta, [...] — czytaj całość

erotyk • 6 maja 2012, 23:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:00Naja do­dał no­wy tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

dzisiaj, 19:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:57Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 19:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2