Wyszukiwarka: romans (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­mans — zgromadziliśmy 34 teksty.

***

Noc, niezwykłe
uro­ki odsłania.
Od horyzontu,
po azymut,
gwiazdom
na romans
z księżycem
przyzwala.
Nie kryjąc
tej miłości
i mnie
na pokuszenie
wodzi.
Ochotę mam
zag­ryźć sumienie,
bo na cóż
poj­mo­wać te,
czy owe
wybory.
Czy pożądanie
na to nas
potrzebuje,
by trudniej
było zasnąć,
poz­naw­szy mowę
Two­jego ciała?
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 grudnia 2014, 22:01

Sen...

Spoj­rze­nie w od­bi­ciu lustra
Zam­glo­ne marze­niem oczy
Pod­kreślo­ne głęboką czernią
Us­ta pok­ry­te czerwienią
W kąci­kach warg
Ta­jem­niczy uśmiech
Pół mrok otu­la ciało
Gorąco uderza falowo
W rytm muzyki
Ciało kołysze powoli
Jed­no sprag­nione spojrzenie
Ręce sple­cione razem
Ciało do ciała
Tyl­ko taniec
Us­ta rozgrzane
Całują powoli
Na pożegnanie
Jak nie do­kończo­ny romans 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2014, 23:22

''Puszka serca''

Pus­ta dusza, czy pus­te ciało;
czy uczu­cie to czy ro­mans ?
Coś co każde dziew­cze chciało...
Ktoś tam w górze pisze o nas.
Myd­li oczy wiąże serca,
pew­ność nig­dy nie jest jasna.
Czy stworzy­ciel, czy morderca;
puszka ser­ca już jest ciasna. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 stycznia 2014, 13:35

LIVET

Każdy z nas chciałby kiedyś przeżyć sza­lony ro­mans, praw­dzi­wa miłość i niewyob­rażal­nie nie­szczęśli­we roz­sta­nie, by moc wrócić do nor­malności. Bo wszys­tkie ro­man­se, i nies­pełnione miłości są sza­leństwem i przy­darzają się tyl­ko sza­leńcom. Prze­ciętny człowiek prze­zywa zwykły ro­mans, który pro­wadzi do miłości, a kończy się na ślub­nym ko­bier­cu. Właśnie wte­dy uświada­mia so­bie, ze w życiu cze­goś mu brak, być może te­go sza­leństwa, które zap­rze­paścił normalnością. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2011, 10:47

Nocą

W po­nurą noc, gdy wszys­cy już daw­no śpią,
Ot­wieram oczy i liczę gwiaz­dy na niebie.
Marzę wte­dy, że pew­ne­go dnia je policzę.
Ale jest to nie możli­we, Ja to wiem..
To jak po­całunek od księżyca,
Którego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 00:48

''Nikt inny''

Toż to czys­ty ab­surd, odjął mi umysł.
Jeśli nie on, któż by mógł... ?
Pot­rze­bowałam praw­dy, jaśń w nim - urok zadumy.
Sen ten jed­nakże szyb­ko zmókł.

Życie me niczym ludlumy.
Czy wie­rzyć zacząć, że to przez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 grudnia 2013, 23:22

Miłoszcz

W chuj z tą miłością,
z tym cze­go nie ma,
z tym cze­go nam nie potrzeba.
I choćbym miała zro­bić następny krok
to już bez ciebie.
Chuj z tobą!
I żeby tak zaw­sze było i żeby się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 listopada 2012, 21:15

Morena

Jes­tem pew­na, że nie jes­tem go­towa
na no­wy romans
na no­wego słowa
na je­go oczy
ani je­go usta

bo wciąż pa­miętam te sta­re, mi­mo że
brudne
na­dal moc­no we mnie zakopane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lipca 2015, 12:19

~~~

Myśli ko­lej­ny powiew
cho­roba do­pada­jaca organizm
wyczer­pa­ne ciało i umysł
do­magają się odpoczynku
maszy­na działająca bez przerwy
przeg­rza­ne tryby

Czy to ta od­po­wied­nia droga
czy tędy pro­wadzi cię nos
jak pies węszący za kością
resztka­mi obiadu rzu­cony­mi mu

Chłop­cze czas skończyć to
długo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2015, 20:26

Iskra

stra­ciłem ten
mo­ment
ja patrzyłem
i ona patrzyła
tej is­kry od­wa­gi zab­rakło
co ro­mans by wskrze­siła
od­chodząc
ra­zem się odwróciliśmy
a w ra­diu grała
smut­na mu­zyka
jak­by bez powrotu
w sza­rość nas wróciła 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2015, 20:03
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]