Wyszukiwarka: rodzina (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Moc ukojenia
w opłat­ku. Namacalnie.
Rodzi­na razem.


Krys­ty­na A.Sz.23/24-26.12.2016r.

Z naj­lep­szy­mi życze­niami- Ma­gicznych Świąt Bożego Narodzenia! 

haiku
zebrał 18 fiszek • 23 grudnia 2016, 23:31

Bociek

Proszę pa­na proszę pa­na
Czy nie widział pan bociana

Szu­kam go już od połud­nia
Może znajdę go do grudnia

Proszę pa­na proszę pa­na
Czy zastąpi pan bociana

Nie­chaj bo­ciek so­bie lata
Bo mi jest pot­rzeb­ny tata

I [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 8 sierpnia 2012, 00:09

Skrom­ność, rodzi­na,
Nie dla współza­wod­nic­twa -
Pa­pież Franciszek. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 6 grudnia 2015, 12:18

Opętana

Opęta­na przez miłość
Opęta­na przez myśl
Nie żywa dla życia
Dla siebie
Nap­rawdę nieżywa
Lecz żywa


Wszys­cy ją opuścili
Przy­jaciele, rodzina,
A ona?
Da­lej trwa
Trwa przy nim
Sa­mot­nie opętana
Nim opętana
Choćby bar­dzo chciała się uwolnić
Od swej pustki
Od rozpaczy
Nie umie te­go poknać
Zwy­ciężyć nie umie
Włas­ne­go LOSU 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 7 listopada 2012, 16:51

duszek

Pe­wien duszek ciemną nocą,
spraw­dzał jak drzwi łomocą.
Raz wys­traszył Pa­nią Franie,
kiedy kąpiel brała w wannie.


Duszek tak się rozpanoszył,
że każdy już miał go dosyć.
Bo raz kiedy się przechadzał,
wszys­tkie szklan­ki poprzewracał.


Rodzi­na zdenerwowana,
chciała już duszka przeganiać,
Więc [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2016, 09:29

Znaczenie Miłości

Czy­tałam księgę przy­pad­ku i przeznaczenia
Szu­kałam tam ,, miłości” znaczenia
Og­romne było me rozczarowanie,
Kiedy spoj­rzałam na kar­tki wyrwane
Nur­tując czym prędzej w tym bos­kim nieładzie
Przyj­rzałam się szczególniej jed­nej zasadzie
A po­wiem krótko, nie dla­tego, że mądrość [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 4 lutego 2014, 11:50

Prawdziwa wolność

Ga­dał a ga­dał o tym że chce być wolnym
Że mu  ciążą wszys­tkie obowiązki
Ze po co miałby 2 dni tyl­ko święto­wać Boże
Gdy­by mógł wszys­tkie siedem
Że po co mu by było pióro, liczba, liść, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 5 czerwca 2015, 20:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]