Wyszukiwarka: rodzina (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Moc ukojenia
w opłat­ku. Namacalnie.
Rodzi­na razem.


Cris 23/24-26.12.2016r.

Z naj­lep­szy­mi życze­niami- Ma­gicznych Świąt Bożego Na­rodze­nia!

Odtwórz  

haiku
zebrał 17 fiszek • 23 grudnia 2016, 23:31

Bociek

Proszę pa­na proszę pa­na
Czy nie widział pan bociana

Szu­kam go już od połud­nia
Może znajdę go do grudnia

Proszę pa­na proszę pa­na
Czy zastąpi pan bociana

Nie­chaj bo­ciek so­bie lata
Bo mi jest pot­rzeb­ny tata

I [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 8 sierpnia 2012, 00:09

Skrom­ność, rodzi­na,
Nie dla współza­wod­nic­twa -
Pa­pież Franciszek. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 6 grudnia 2015, 12:18

Opętana

Opęta­na przez miłość
Opęta­na przez myśl
Nie żywa dla życia
Dla siebie
Nap­rawdę nieżywa
Lecz żywa


Wszys­cy ją opuścili
Przy­jaciele, rodzina,
A ona?
Da­lej trwa
Trwa przy nim
Sa­mot­nie opętana
Nim opętana
Choćby bar­dzo chciała się uwolnić
Od swej pustki
Od rozpaczy
Nie umie te­go poknać
Zwy­ciężyć nie umie
Włas­ne­go LOSU 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 7 listopada 2012, 16:51

duszek

Pe­wien duszek ciemną nocą,
spraw­dzał jak drzwi łomocą.
Raz wys­traszył Pa­nią Franie,
kiedy kąpiel brała w wannie.


Duszek tak się rozpanoszył,
że każdy już miał go dosyć.
Bo raz kiedy się przechadzał,
wszys­tkie szklan­ki poprzewracał.


Rodzi­na zdenerwowana,
chciała już duszka przeganiać,
Więc [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2016, 09:29

Znaczenie Miłości

Czy­tałam księgę przy­pad­ku i przeznaczenia
Szu­kałam tam ,, miłości” znaczenia
Og­romne było me rozczarowanie,
Kiedy spoj­rzałam na kar­tki wyrwane
Nur­tując czym prędzej w tym bos­kim nieładzie
Przyj­rzałam się szczególniej jed­nej zasadzie
A po­wiem krótko, nie dla­tego, że mądrość [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 4 lutego 2014, 11:50

Prawdziwa wolność

Ga­dał a ga­dał o tym że chce być wolnym
Że mu  ciążą wszys­tkie obowiązki
Ze po co miałby 2 dni tyl­ko święto­wać Boże
Gdy­by mógł wszys­tkie siedem
Że po co mu by było pióro, liczba, liść, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 5 czerwca 2015, 20:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 07:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:22Veroni sko­men­to­wał tek­st Wiek to tyl­ko pus­te [...]

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pisz na ty­le dob­rze, [...]