Wyszukiwarka: rocznice (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: roczni­ce — zgromadziliśmy 2 teksty.

Z uśmiechem...

cza­sami patrzy
na zas­pa­ne pta­ki marzeń
które schwytał
na pier­wszą rodzącą się rocznice
cza­sami sny nucą mu historię
te­raz tyl­ko pat­rzy
na pus­tkę w klatce
bu­dują gniaz­da
może gdziekol­wiek indziej 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 czerwca 2011, 18:53

Kraju, mój kraju.

Jes­tem Po­lakiem i nic co tragiczne
nie może być prze­cież mi ob­ce.
Nie ty­le uczuć przej­dzie przez duszę,
co nie­szczęść dot­knęło Pol­skę.

Kiedyś potęgą, te­raz jej cieniem,
zniena­widzo­na przez orły trzy czarne.
Zniszczo­na z zacho­du, spalona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Siedem nieg­rzechów głównych - [...]

dzisiaj, 08:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Siedem nieg­rzechów głównych - [...]

dzisiaj, 08:14Papużka sko­men­to­wał tek­st bo.  

dzisiaj, 08:12Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdyby widzieć da­lej – [...]

dzisiaj, 07:51danioł sko­men­to­wał tek­st Aby zro­zumieć ludzi i [...]

dzisiaj, 07:47danioł sko­men­to­wał tek­st Ale jeżeli mnie kochałeś, dlacze­go [...]

dzisiaj, 07:45Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwieraj codzien­nie drzwi swo­jego [...]

dzisiaj, 07:44danioł sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]

dzisiaj, 07:33RozaR sko­men­to­wał tek­st Zawsze

dzisiaj, 07:30RozaR sko­men­to­wał tek­st BEZMIŁOŚĆ