Wyszukiwarka: reggae (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: reg­gae — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Ona mnie nie chce

Ona mnie nie chce
Bo jes­tem brzydki
Bo słucham reggae
I lu­bię frytki
Bo jes­tem z Niebuszewa
Bo sza­nuję drzewa
Bo nie umiem tańczyć
Ale lu­bię śpiewać

Nie chce mnie
Wyśmiała dziś mnie

Pop­ro­siłem ją o by­cie moją damą
A ona na to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 września 2011, 20:16

* * *

Moim do­mem jest Jamajka,
ser­ce bi­je w ryt­mie ska.
Z życia zro­biła się bajka,
główne ro­le : ty i ja.
Ciało mo­je oszalało,
w uszach reg­gae, w oczach ty.
Całowałaś mnie nieśmiało,
tam byłyśmy tyl­ko my.

Biegłyśmy w stronę słońca,
drogę wska­zywała tęcza.
Chwi­la ta nie miała końca,
po­kochały się dwa serca.
Połączyła nas muzyka,
reg­gae z bluesem to jest to.
Niech uczu­cie te nie znika,
niech ta­kich lat będzie sto. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 marca 2013, 12:21

W sobie mam

mam w so­bie tę wiarę i nosze ją co dnia
w sze­rokich spod­niach, inaczej to wygląda
na gar­bie wielbłąda, na­kar­mię ich ojca
idę w stronę słońca, do mar­ne­go końca

gdy zioma­le w koj­cach, cze­kają jak świnie
aż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 21:33

Pew­ne­go ak­ty­wistę ko­munis­tyczne­go z Phan Mun Dzon
Ob­darzyła afek­tem pionier­ka Kwan Wan Dzon
Naj­bar­dziej lu­bił gdy klękała
I sior­piąc ssała
Wte­dy na me­lodię reg­gae śpiewał a la la la la long ciong ciong ciong 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

bo reggae to nie tylko muzyka

reg­gae łączy ludzi . Mu­zyka reg­gae do życia Cię budzi.
Gdy wyj­dzie świt Ty wej­dziesz w rytm, a gdy po­wiem to coś to przes­ta­nie Cię ogar­niać złość.
To nie był żart więc weź się w garść i daj się po­nieść w dzi­ki świat.
Bo reg­gae to nie tyl­ko mu­zyka tyl­ko sposób by­cia i życia . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2013, 13:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]

dzisiaj, 08:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]