Wyszukiwarka: radosne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dos­ne — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Ra­dos­ne serce
przyk­ry­wa mgła tajemna.
Bez­bar­wna przyszłość. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 24 listopada 2013, 22:59

Tyś moim niebem,
ciepłym pod­muchem wiatru.
Ra­dos­ne serce. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 26 marca 2013, 21:05

Świeci już blaskiem,
prze­nika do serc naszych.
Ra­dos­ne Święta.Wszel­kiej po­myślności, ra­dości i zdro­wia. Ciepła rodzin­ne­go i ot­warcia się na bliźnich.
Niech ser­ca wszys­tkich Cy­tato­wiczów zapłoną miłością, ba Dzieciątko wkrótce się narodzi.
Szczęśli­wego No­wego 2013 Roku!

Do miłego już po świętach-) 

haiku
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2012, 10:48

Przy­roda budzi
Marzec pachnący wiosną
Ra­dos­ne trele


Krys­ty­na Sz. 01.03.2015r. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 1 marca 2015, 11:48

Czte­ry miesiące
Miodo­we i radosne
Ar­tyzm Miłości 

haiku
zebrał 22 fiszki • 24 stycznia 2016, 12:52

Ra­dos­ne cienie
Tańczą z jas­nością dnia
Sy­pial­nia szczęścia 

haiku
zebrał 12 fiszek • 30 stycznia 2016, 09:37

czas po­lowa­nia -

królik w szpo­nach orła
ra­dos­ne pisklę 

haiku
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2014, 09:03

Za­kocha­ni szczęśliwi
mag­no­lia kwitnie
ra­dos­ne ich uściski 

haiku
zebrał 7 fiszek • 2 lipca 2014, 22:00

***

Naucz się umierać,
jeśli chcesz żyć dla mnie.

Od­daj os­tatni od­dech na te sreb­rne słowa,
które zechcesz mi wyz­nać,
które wryją mi się w ser­ce jak os­trze szty­letu,
na zaw­sze po­zos­ta­wiając radosne [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2013, 21:12

Za późno

Ser­ce choć głupie,
Swój ro­zum ma.
Choć na­leży już do ko­go in­ne­go
Wciąż przy To­bie trwa
Nie pa­miętam Twoich wad,
Zos­ta­wiłeś ciężki ślad.
W głowie tyl­ko te ra­dos­ne chwile
Kiedy było mi jak w niebie,
Gdy wtu­lona byłam w Ciebie.
Te aniel­skie pocałunki,
I na­miętne stosunki.
Nie mogę zapomnieć,
Chy­ba jeszcze nie ten moment.
Te­raz wiem już co straciłam,
Już za późno, się zgubiłam. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 15 lipca 2013, 00:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]