Wyszukiwarka: róża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: róża — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc. 

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Pod­niebienia czar,
lu­kier miłości z pączkiem.
Róża zamknięta. 

haiku
zebrał 27 fiszek • 6 lutego 2013, 17:10

za­loty kwiatów

li­lia przed tu­lipa­nem płat­ki rozkładała
pur­pu­rowa róża wdziękiem czarowała
mi­moza tyl­ko spoglądała nieśmiało
jak na­gim­nasty­kował się on niemało
i zgłupiał którą wyb­rać aż pok­rzy­wa się zaśmiała 

limeryk
zebrał 26 fiszek • 28 sierpnia 2012, 00:04

To dzi­ka róża
Urzekła mnie urodą
Ro­man­tyczna myśl 

haiku
zebrał 14 fiszek • 5 czerwca 2013, 18:49

róża wyschnięta
des­ty­lat samotności
w pit­nym półmroku 

haiku
zebrał 14 fiszek • 29 kwietnia 2013, 10:02

HAiKU

Chłod­ne poranki
Stygną gorączki la­ta -
Je­sień usypia


W pro­mieniach nieba
We­lon liści rozkłada -
Za­sypia ziemia


Gorące stro­ny
Płoną ko­lorem liści -
Miłość jesieni


Liście we włosach
Snu­je się piękna pa­ni -
Prze­nika jesień


Odtwórz
...................................................
nieHAiKU

Są na świecie
Skrzydła - za które warto
Na­wet po­bić się
 [...] — czytaj całość

haiku
zebrał 11 fiszek • 17 października 2014, 11:25

"Bo chce tylko powiedzieć że.. "

Niczym kwitnąca róża,
za­gościłaś w mej głowie
krad­niesz me myśli,
otaczasz się nimi
czy nie widzisz że mój wzrok,
zaw­sze spogląda w twą stronę ?
nie dos­trze­gasz me­go szczęścia
gdy pat­rzysz w mą stronę.

Niczym płomień świecy,
rozświet­lasz ciemny
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 16 sierpnia 2013, 20:11

* * *

właśnie to Ty jes­teś jak ta kwitnąca róża która może zra­nić, ale ja strasznie pragnę dot­knąć tę różę, ona ma coś ma­giczne­go w so­bie, ma to coś
jest piękna i kwit­nie, z dnia [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2013, 21:38

EROTICO

czar­na róża
pośród alabastru
płonącej świecy nastrój
lek­ki skrzyp sprężyn
oczu blask
i dotyk
do­tyk po brzask

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 14 grudnia 2014, 18:51

Za­suszo­na róża
piękna jest
lecz martwa 

haiku
zebrał 6 fiszek • 14 marca 2013, 15:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny