Wyszukiwarka: róża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: róża — zgromadziliśmy 211 tekstów.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc. 

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Zwiędła Róża

Już uwiędła w dłoniach dum­na róża
Zim­ne jej lis­tki już się nie zielenią
Prze­minęło nag­le wszys­tko jak burza…
Łzy na smut­nych płat­kach rosą się mienią.

Już nie powróci dzień przeszły i Ona
We wspom­nień cze­luści ut­knie, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 15 grudnia 2010, 08:00

Cisza ulic

Gdy już wiatr zdmuchnie świeczki.
Róża us­chnie mi­mo wody.
Wi­na smak gdzieś wyparuje
w ty­toniu ciem­nym dymie.
Blas­ki no­cy odebrane.
Twar­de krzesła połamane.
Cisza ulic.
Skrzy­pek sta­ry, stru­ny wy­giął marzeniami.
W cieniu błaz­na, ośmieszeni.
Za­pom­nieniem odrodzeni.
Życiem jed­nak zniesmaczeni.
Jed­nak życia nikt nie zmieni.
 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 5 kwietnia 2012, 11:20

~~Róża~~

Py­tałeś czy lu­bię kwiaty..
Tak a naj­bar­dziej róże
O płat­kach delikatnych
Choć kol­ce w ich naturze

Są piękne sa­me w sobie
Uro­kiem swym czarują
Jak prze­kaz twoich myśli
Tak bar­dzo mnie ujmują

Róża w ko­lorze różowym
Tak bar­wne jej nasycenie
Może ją kiedyś dostanę
Mam ta­kie ciche marzenie...

A może w ko­lorze rubinu
Niech będzie ta­ka czerwona
O płat­kach aksamitnych
Róża ..jak miłość wyśniona...
 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 14 października 2014, 20:55

Pod­niebienia czar,
lu­kier miłości z pączkiem.
Róża zamknięta. 

haiku
zebrał 27 fiszek • 6 lutego 2013, 17:10

za­loty kwiatów

li­lia przed tu­lipa­nem płat­ki rozkładała
pur­pu­rowa róża wdziękiem czarowała
mi­moza tyl­ko spoglądała nieśmiało
jak na­gim­nasty­kował się on niemało
i zgłupiał którą wyb­rać aż pok­rzy­wa się zaśmiała 

limeryk
zebrał 26 fiszek • 28 sierpnia 2012, 00:04

Do -M

Kocham Cię
Tak, jak słońce kocha blask nieba porannego.
Kocham Cię
Tak, jak róża kocha być podzi­wiana przez każdego.
Kocham Cię
Tak, jak ocean kocha każdą wo­dy kroplę.
Kocham Cię
Tak, jak zi­ma kocha ut­worzo­ne przez siebie sople.
Kocham Cię
Tak, jak wiatr kocha włosy rozwiewać.
Kocham Cię
Tak, jak słowik kocha śpiewać.
Kocham Cię naj­bar­dziej na świecie,
Chy­ba wszys­cy o tym wiecie. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 12 czerwca 2011, 08:58

Mały Książę

nie umiem Ci opowiedzieć
na­wet gdy tak słod­ko śpisz
jak wiele z Twoim uśmiechem
spa­da ok­ruchów na ziemię

jes­teś szcze­liną w niebie
przez którą prze­nika gwiazd deszcz

i w ta­kich ma­lut­kich ramionach
pot­ra­fisz zmieścić mój świat
który byłby pustynią
gdy­byś na niej nie zakwitł
jak jed­na je­dyna róża
na opuszczo­nej planecie

Syn­ko­wi w dniu urodzin
Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2014, 18:37

Dawności

Ko­ja­ki na patyku
Mle­ko w słoiku
śmieta­na w szkle
wszys­tko faj­ne eeee

Zdro­wo na rowerze
Z piłką po skwerze
Pa­let­ki, skakanka
Za­ba­wy składanka
Aniołek, fiołek,
Róża, bez,
Kon­wa­lia, alia
Wściekły pies

Bez komórki
Z górki na pazurki
We­soło, radośnie
się rosło przy sośnie
:))))))))))))))))))))))))))

insp.Rikitikitawi 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 sierpnia 2013, 09:53

Róża

Tkwi samotnie
Bez od­dechu wspomnień
Sa­mot­na róża na oknie

Przyl­gnięta do szyby
Uda­je szczęśliwą bo kwitnie
A w głębi duszy usycha
I krwawi
Czer­wienią swo­jego bólu

Żyje ale jej dusza martwa
Piękna
Ale wewnątrz szka­rad­na pustka
Zniszczyła ją i ludzie niektórzy

Być może to ja jestem
Os­tatnim płat­kiem tej róży 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 marca 2013, 15:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]