Wyszukiwarka: przytulam (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­tulam — zgromadziliśmy 79 tekstów.

Okruchy życia...

Cza­sami mo­ja bezradność
przek­racza gra­nice bólu
gdy stoję w obliczu
szpi­tal­nych łóżek
z duszą za­wie­szoną gdzieś
między wiarą a nadzieją...
A w twoich oczach radość
że mnie widzisz
i po­cie­szasz mnie nawet
mi­mo, że to ja 
po­winienem być te­raz
twoim aniołem.
Przyglądamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 13 września 2012, 06:24

Jesienna Burza

Czuję, jak wciąż trzy­masz mo­je serce
W swoich de­likat­nych dłoniach.
Jak płaczesz weń,
Po niep­rzes­pa­nych nocach...

Czu­jesz, jak przy­tulam Two­je serce.
Jak pow­tarzam doń po nocach
"Nie odchodź...
Proszę...
Zostań..."

Czuję, jak kładąc dłoń na szybie,
Za ok­nem, po dru­giej stronie.
Wciąż do szkła, przy­ciśnięta jest Twoja...

Czu­jesz, jak wie­czo­rami, co dnia
Usypiam...
W snach, przy­ciągając Cię do siebie...

Za­gubiony wciąż.
W Je­sien­nej burzy,
Jej nieśmiałych spojrzeń...
Trzy­mam kciuki moc­no zaciśnięte.
Licząc, że kiedyś znów dorosnę,
Do uj­rze­nia oblicza.
Tej prze­pięknej
Jesiennej...
Burzy...

M~ 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 13 maja 2013, 00:03

Okruchy życia...

Zaw­sze, gdy upadam
przy­tulam się do kamienia
wte­dy jest mi lżej…
dziwne
bo prze­cież wszys­cy mówią
że ka­mień
ser­ca nie ma… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 stycznia 2015, 10:29

* * *

Często upadam
lecz w pros­tym słowie... kocham
sens po­rażek zamykam
wstaję z kolan
ot­wieram ramiona
przygarniam
przytulam
ocieram łzy
i zni­kam...

Starlight. 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 maja 2016, 09:54

* * *

Przy­tulam Cię, gdy z 
po­liczka­mi zroszo­nymi łzami
ze szkoły przychodzisz…

Ra­zem z Tobą puszczam
la­taw­ce do nieba
w je­sien­ne popołudnia…

Sta­wiam Two­je zdjęcie
na biurku
na równi ze zdjęciem
swo­jego syna…

Nie prze­sypiam nocy,
gdy gorączka Cię trawi…

Modlę się o szyb­ki
Twój powrót do zdrowia.
i o sen spokojny…

Gdy­byś tyl­ko wiedział
ile miej­sca zaj­mu­jesz
w moim ser­cu w myślach
w codzienności…
w uśmie­chu, smut­ku, radości…

Nie py­taj mnie, więc
co ja na to?
Gdy zwrócisz się do mnie cza­sami… tato. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 3 grudnia 2010, 08:28

* * *

Przy­tulam się do Twych myśli
let­nią roz­koszą zrodzo­nych,
do za­pachu Twe­go słowa
i dłoni mną otu­lonych...

zmysłami płonęłam cała
gdy le­wym kąci­kiem ust,
kreśliłeś mapę me­go ciała,
miłos­ny połączył nas blues...

w słod­kości noc­ne­go szep­ta­nia,
w Twym od­dechu czułości,
splątały się us­ta, oczy, ciała,
skro­piły się ser­ca rosą miłości... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 sierpnia 2010, 23:58

* * *

Ręce strudzo­ne ciężką pracą,
no­gi obo­lałe ciągłą podróżą pod górkę,
bu­zia po­god­na, lecz wyziębnięta,
bo ciągle wiatr w oczy Ci wiał…

Dzi­siaj klękam przed Tobą,
całuję Two­je dłonie…
przy­tulam Ciebie do serca
tak jak Ty mnie przy­tulałaś kiedyś…

Te­raz ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 14 lutego 2011, 14:36

jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem

róże roz­kwi­tają po­mimo je­sieni, deszcz przes­tał padać
złote wciąż wi­rują w powietrzu
tak niewiele pot­rze­ba by zas­po­koić

przy­tulam do serca 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2015, 00:30

przyzwyczajenie...(erekcjato)

dłońmi czu­le cię obejmuję
bo lu­bię ciepło które oddajesz
roz­marzo­na do po­liczka przytulam
za­pach wchłaniam
choc cza­sami go zmieniasz
sprag­niony­mi us­ta­mi dotykam
na­wet zmęczo­na
ob­co­wania so­bie
z tobą nie odmówię
bo czuję sen­ty­ment
zapłaczę rzew­ny­mi łzami
gdy kiedyś cię stracęmój kub­ku czerwony 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 18 sierpnia 2012, 09:20

Myśli nie swoje przytulam

przychodzisz cicho
na chwilę, na­gością spłoszoną
tak zbyt swobodnie

zdej­mu­jesz skórę
i międzysłowia spi­jasz z ust moich,
nie wiem czy jesteś

na włas­ność nie ciebie mam,
tyl­ko koszy­kiem ramion
przy­tulam bezdomnego 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 grudnia 2011, 22:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica