Wyszukiwarka: przytulam (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­tulam — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Dotyk piękna

Do­tyk piękna


Us­ta­mi do­tykam de­likat­nie
Ra­miączka spa­dają teatralnie
Czer­wo­na ku­la zachodzące­go Słońca
Ona wy­syła pro­mienie na two­je ciało
Do­tykam us­ta­mi te cuda
Widzę ślad wsty­du w twoim spojrzeniu
Piękna moja
Ob­sy­pię ciebie kwiatem
Po­pat­rzę na to piękne zjawisko
Zat­rzy­mam ob­raz w pamięci
Wi­no w kieliszkach
Po­całun­ki
Roz­pa­lony ogień
Ser­ca biją głośno
Od­garniam two­je włosy z czoła
Pat­rzę w oczy
Do­tykam na­gości ramion
Przy­tulam lek­ko
Czuję ważność chwili
Jej kruchość i piękno

Władysław An­drzej Bobrzycki 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 25 lipca 2013, 10:48

"Tak jak lubisz"

Kocham cię
Tak zwyczajnie
I niez­wyczaj­nie
Bez pośpiechu
Otu­lony
Delikatnie
Twym oddechem
Dotykam
Jed­wabnych włosów
Wil­gotnych ust
Całego ciała
Namiętnie
Co­raz mocniej
Przytulam
Całuję
Jak lubisz
I nie przestaję
Aż szep­niesz … 
Już 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 3 października 2013, 14:21

Pożądanie

Pożądanie


Pożądam ciebie z każdą chwilą co­raz bar­dziej
Dzień ustępu­je nocy
Po burzy nas­ta­je cisza
Ty nig­dy nie nik­niesz z mych myśli
Do­tykam głod­ny­mi dłońmi ciała
Sma­kuję twych ust
Pat­rzę pros­to w oczy de­lek­tując się miłości spełnieniu
Ustami [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 29 lipca 2012, 14:36

...~~~ ZOSTAŃ...zostań...

Naj­pros­tszą formą Kochania
jest by­cie z Tobą od wie­czo­ra do rana
od ra­na do wieczora
cała jes­tem Twoja
Kiedy pat­rzysz na mnie lu­bieżnym wzrokiem
kiedy mnie roz­bierasz nim trochę
kiedy przy­tulam swo­je na­gie ciało
do Twe­go ciepłego - jakże
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 22 sierpnia 2013, 12:56

"Sylwestrowa Noc"

Syl­wes­tro­wa noc, noc jak każda inna;
Szkarłat­ne niebo - On i ja - wino.

Znów się spo­tyka­my w blas­ku księżyca,
Przy­tula mnie. W oku is­kra bystra.

W amo­ku, gniew wzbudza w nim grzesznik -
Przy­tulam go, całuję. [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2013, 18:02

Ona

Ja­ka jest dziew­czy­na którą Kocham, bez opa­mięta­nia ale nie jak idiota?
Jest to dziew­czy­na war­ta więcej niż wszys­tkie ziem­skie złota,
Bar­dzo bys­tra, in­te­ligen­tna nap­rawdę mądra istota,
ma wspa­niałą pas­je, lu­bi ro­bić zdjęcia na­wet na blokach.
Czasem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2016, 00:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:42Logos do­dał no­wy tek­st Mowy i ak­cja. Nie [...]

dzisiaj, 00:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Myśli to pętla niez­ro­zumiałych [...]

dzisiaj, 00:29SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Życie to la­birynt nies­podzianek [...]

dzisiaj, 00:28SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Skoro nie chcesz żyć [...]

dzisiaj, 00:17Persiasty sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

dzisiaj, 00:07Nölle sko­men­to­wał tek­st Kroplówka

wczoraj, 23:52Yankes do­dał no­wy tek­st Cisza to naj­większy hałas [...]

wczoraj, 23:20Marie do­dał no­wy tek­st Dobranoc