Wyszukiwarka: przyszłości (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyszłości — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Kro­ki miłości
znów słyszy ser­ce moje.
Przyszłości droga. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 kwietnia 2013, 21:00

Pa­mięcią w przeszłość
Niez­na­jomość przyszłości
Wędrówka życia


Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 13 listopada 2014, 18:47

frustracja

szyb­ko na­leży się całować
by w przyszłości nie rozczarować
bo gdy miodu nie poczujesz
później pokutujesz. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 16 października 2015, 19:10

Wbrew strachu, bólu
i niepew­nej przyszłości
będę przy tobie. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 11 listopada 2012, 10:36

Wyzwanie

Wy­zywam Cię,
byś chciał spros­tać wiz­ji przyszłości,
która i To­bie się podoba

Wy­zywam Cię!
byś był w pos­ta­nowieniu mocny
bo os­tatnie w moim słow­ni­ku znaczy po pros­tu ostatnie

Wy­zywam Cię,
i sta­wiam wy­maga­nia - a sta­wiam je
bo Cię kocham

Wy­zywam Cię....
bo ciężko mi jest ser­ce okłamać
a z Ciebie zrezygnować... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2015, 22:25

Oczami miłości

Pa­miętasz tam­te dni?
Gdy nic nas nie ob­chodziło?
Nie roz­ma­wialiśmy o tym co będzie,
nie myśle­liśmy o tym co było.

Bieg­liśmy przed siebie,
w drodze ku przyszłości
za­pat­rze­ni w siebie
ocza­mi miłości.

Leżeliśmy na łące
trzy­mając się za ręce [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 sierpnia 2014, 18:37

Gdy jesteś, nocą zabłyska krąg słońca...

Pełna wzruszeń od świ­tu do nocy
Dzień sta­je się no­wym wyzwaniem.
Smu­tek i tęskno­ta za mną z tyłu kroczą.
Nie spros­tały mym oczekiwaniom.
Piosen­ka szczęścia w mym uchu dżwięczy.
Idę przez kwiet­nej łąki szpaler.
Uczuć nad­miar już mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 30 lipca 2015, 23:46

Miłość nie ma terminu ważności!Pamiętaj o Nas, pamiętaj o tym..

Zno­wu niebo, zapłonęło słońcem,
Za­jarzyło się pro­myka­mi jak szczęście!
Po­ruszyło obłoka­mi, ra­dością w końcu!
Za­kołysała ra­miona­mi do mnie tęcza.
I znów za­jaśniał świat bar­wa­mi, blaskiem!
Ot­worzył swe ra­miona, zalśnił, zag­rał skrzy­piec dżwiękiem.
Przyszedłeś do mnie zno­wu Ty, w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 4 sierpnia 2015, 07:32

Słowa

Ty­le marzeń za­nurzo­nych w ciszy
i złożona szep­tem obietnica
że jeszcze wszys­tko będzie
Nie odmówię
Ulegnę
Tyl­ko naj­pierw znajdź właściwą drogę do raju
Nie na skróty
Pisz do mnie sma­kiem upoj­nej przyszłości
kar­miąc głodem pożąda­nia dwie dusze
spragnionych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 29 marca 2016, 13:38

***Wiara, nadzieja, miłość***

I ro­zeszły się chmu­ry i znów świeci słonce,
Bo mnie kocha Bóg zimy.
Przy­nosi kwiaty pachnące,
I nie widzi świata, po­za mną,
I znów wierzę, że miłość to dob­ry krok, do szczęścia,
Bo ja jes­tem tu, a [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 lutego 2013, 16:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:48Grudniowy od­dech sko­men­to­wał tek­st takie so­bie

dzisiaj, 07:47Grudniowy od­dech do­dał no­wy tek­st Człowiek chciałby wie­dzieć więcej [...]

dzisiaj, 02:42Logos do­dał no­wy tek­st Mowy i ak­cja. Nie [...]

dzisiaj, 00:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Myśli to pętla niez­ro­zumiałych [...]

dzisiaj, 00:29SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Życie to la­birynt nies­podzianek [...]

dzisiaj, 00:28SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Skoro nie chcesz żyć [...]

dzisiaj, 00:17Persiasty sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

dzisiaj, 00:07Nölle sko­men­to­wał tek­st Kroplówka