Wyszukiwarka: przyszłości (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyszłości — zgromadziliśmy 397 tekstów.

* * *

Zak­witniesz jak kwiat
miłością podlewany
w deszczu pocałunków
ciep­le czułych dłoni

Uniesiesz pod chmur obłoki
gdzie prag­nienia swój głos mają
w szal przyszłości ut­ka­nych dni
tęczą uczuć lśniących

Obudzisz się z zi­my uwięzłych emocji
gdy ser­ce zadrży
i niczym szy­bowiec wzniesiesz się w pętlę
czułych i sil­nych ra­mion.De­dy­ko­wa­ne Ani 

wiersz
zebrał 99 fiszek • 8 maja 2013, 14:25

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Pół filiżanki nocy

Wpat­rzo­na w ślad mlecznej drogi
na nieba pras­ta­rym zegarze
sa­mot­ne chwi­le popijam
gorzkich myśli naparem
To­pię w sreb­rnej łyżeczce
mo­je mas­ki i twarze
mie­szam marze­nia nowe
i tęskno­ty stare

Na brze­gu filiżanki
ślad ust ci pozostawiam
może za­bije gorycz
przyszłości w fu­sach pisanej
Zam­knij na chwilę powieki
sa­mot­ność psu­je smak kawy
poczuj jak świt smakuje
z ust spi­jany nad ranem 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 lipca 2011, 10:51

Kochać... to takie proste

w mar­mu­rowym obliczu
wczo­raj­sze­go dnia
cisza osunęła się bezwładnie

a dziś…

swoim od­dechem obejmujesz
kwiecis­te po­le przyszłości
słowem do­tykasz ko­lej­ny dzień

i za­parzo­na ka­wa krzyczy wróżbą

bo kochać… to ta­kie proste
 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 26 października 2011, 01:30

* * *

Gdzieś tam, głębo­ko w sercu
Is­tnieje nadzieja
Bo­je się włas­nych myśli i pragnień
Lecz ona od­wa­gi dodaje
Że będzie dobrze
Los by­wa przewrotny
Muszę iść po śla­dach mo­jej przyszłościOdtwórz  

wiersz
zebrał 35 fiszek • 5 października 2015, 00:29

Kro­ki miłości
znów słyszy ser­ce moje.
Przyszłości droga. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 kwietnia 2013, 21:00

* * *

Są ta­kie dni, że cisza za­bija
ut­ka­ne z codzien­ności emocje,
spychając je w ot­chłań
niepot­rzeb­nych, niemod­nych uczuć…

By­wają chwi­le, te wyczekiwane
nasączo­ne wiarą i nadzieją
wpi­saną w testament
ludzkiej naiwności…

Is­tnieją mo­men­ty, tak pożądane,
spląta­ne woalem marzeń i fantazji
prze­noszących umysł w in­ny świat
uto­pij­nej rozkoszy…

I te godzi­ny… dni… lata…
sza­rej, wciąż in­nej rzeczywistości…
nie ta­kiej jak uformował
sen­ny ob­raz przyszłości… 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 27 października 2011, 13:41

absurdlandia

za po­wieka­mi zam­knięty­mi łzami
ser­ce utu­la w dłoniach patriotyzm
miałaś być matką tkaną konwalimi
a rodzisz błędny despotyzm

na piedes­tałach dum­nie gra rozpusta
w ka­nałach dzieci proszą krom­ki chleba
pożółkłe słowa jak ta puszka pusta
resztka­mi kar­mi głod­ny brzuch potrzeba

mat­ko my dzieci scho­wane pod chustą
w uszach nam ro­ta słodzi dni przyszłości
na­pełniaj dumą choćby nikła cienką
spiewając pies­ni o daw­nej wielkości. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 17 lutego 2012, 17:04

po drugiej stronie

tam
gdzie zasnęły już
wszys­tkie wspomnienia
nie ma już myśli o przyszłości
jest tyl­ko pustka
która łza­mi układa sen
o lep­szym
przeis­tocze­niu

tam
tyl­ko miłość snu­je się
po ko­rytarzach be­zimien­nych dusz
marze­nie o życiu
za­mykają się
w mar­twej ciszy
wyob­raźni

jest myśl
nadziei
ta­bu zam­kniętych pod wiekiem
niedo­powie­dzianych słów
do­mysłów i prag­nień
że gdzieś kiedyś
jeszcze się
spotkamy 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 30 września 2012, 20:14

Miłość

Cza­sem przychodzi
Do mnie miłość
Przy­siada się do stołu
Na­syca się
widokiem
Moich zmęczonych
Dłoni

W których
Zam­knięty jest
Ciężar
Naszej wspólnej
Przyszłości

Przygląda mi się
jak­by z dumą
podziwem
że na­dal wierzę
jak uparte
dziecko
że kiedyś wrócisz

I weźmiesz
Ode mnie
Część nasze­go
Jutra 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 14 grudnia 2010, 12:57
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]