Wyszukiwarka: przyszłości (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyszłości — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Kro­ki miłości
znów słyszy ser­ce moje.
Przyszłości droga. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 kwietnia 2013, 21:00

Pa­mięcią w przeszłość
Niez­na­jomość przyszłości
Wędrówka życia


Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 13 listopada 2014, 18:47

frustracja

szyb­ko na­leży się całować
by w przyszłości nie rozczarować
bo gdy miodu nie poczujesz
później pokutujesz. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 16 października 2015, 19:10

Wbrew strachu, bólu
i niepew­nej przyszłości
będę przy tobie. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 11 listopada 2012, 10:36

Wyzwanie

Wy­zywam Cię,
byś chciał spros­tać wiz­ji przyszłości,
która i To­bie się podoba

Wy­zywam Cię!
byś był w pos­ta­nowieniu mocny
bo os­tatnie w moim słow­ni­ku znaczy po pros­tu ostatnie

Wy­zywam Cię,
i sta­wiam wy­maga­nia - a sta­wiam je
bo Cię kocham

Wy­zywam Cię....
bo ciężko mi jest ser­ce okłamać
a z Ciebie zrezygnować... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2015, 22:25

Oczami miłości

Pa­miętasz tam­te dni?
Gdy nic nas nie ob­chodziło?
Nie roz­ma­wialiśmy o tym co będzie,
nie myśle­liśmy o tym co było.

Bieg­liśmy przed siebie,
w drodze ku przyszłości
za­pat­rze­ni w siebie
ocza­mi miłości.

Leżeliśmy na łące
trzy­mając się za ręce [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 sierpnia 2014, 18:37

Gdy jesteś, nocą zabłyska krąg słońca...

Pełna wzruszeń od świ­tu do nocy
Dzień sta­je się no­wym wyzwaniem.
Smu­tek i tęskno­ta za mną z tyłu kroczą.
Nie spros­tały mym oczekiwaniom.
Piosen­ka szczęścia w mym uchu dżwięczy.
Idę przez kwiet­nej łąki szpaler.
Uczuć nad­miar już mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 30 lipca 2015, 23:46

Miłość nie ma terminu ważności!Pamiętaj o Nas, pamiętaj o tym..

Zno­wu niebo, zapłonęło słońcem,
Za­jarzyło się pro­myka­mi jak szczęście!
Po­ruszyło obłoka­mi, ra­dością w końcu!
Za­kołysała ra­miona­mi do mnie tęcza.
I znów za­jaśniał świat bar­wa­mi, blaskiem!
Ot­worzył swe ra­miona, zalśnił, zag­rał skrzy­piec dżwiękiem.
Przyszedłeś do mnie zno­wu Ty, w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 4 sierpnia 2015, 07:32

Słowa

Ty­le marzeń za­nurzo­nych w ciszy
i złożona szep­tem obietnica
że jeszcze wszys­tko będzie
Nie odmówię
Ulegnę
Tyl­ko naj­pierw znajdź właściwą drogę do raju
Nie na skróty
Pisz do mnie sma­kiem upoj­nej przyszłości
kar­miąc głodem pożąda­nia dwie dusze
spragnionych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 29 marca 2016, 13:38

***Wiara, nadzieja, miłość***

I ro­zeszły się chmu­ry i znów świeci słonce,
Bo mnie kocha Bóg zimy.
Przy­nosi kwiaty pachnące,
I nie widzi świata, po­za mną,
I znów wierzę, że miłość to dob­ry krok, do szczęścia,
Bo ja jes­tem tu, a [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 lutego 2013, 16:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]