Wyszukiwarka: przyjaciel (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 191 tekstów.

Złama­ne serce.
Na two­jej po­duszce łza.
Przy­jaciel czuwa. 

haiku
zebrał 55 fiszek • 2 października 2015, 22:24

Wyb­lakłe zdjęcie
Przy­jaciel z młodych lat
Za­tar­te ślady 

haiku
zebrał 44 fiszki • 21 listopada 2012, 12:14

Dla Przyjaciela

Będę przy Tobie
gdy zab­raknie Ci sił,
na­wet jeśli będę da­leko spróbuję Ci pomóc...

Będę Cię słuchać
cier­pli­wie i spokojnie,
na­wet jeśli miałabym słyszeć coś już mi­lion razy...

Będę w Ciebie wierzyć
gdy wszys­cy inni
zwątpią
łącznie z Tobą samym...

I będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 kwietnia 2011, 06:00

Przy­jaciel serca
Uśmie­chem wi­taj szczęście
Kochaj wzajemnie


Krys­ty­na Sz. 25.11.2013r 

haiku
zebrał 28 fiszek • 14 stycznia 2014, 22:35

Wyrób winopodobny

Przy­roda to twój przyjaciel
który jak nie pije
to ma dla ciebie czas

Uważa siebie za Dziad­ka Mroza
z oszro­nioną brodą
gorącym sercem
i bu­telką samogonu
w kieszeni

Wys­taw kielicha
a wciągnie cię jak bagno
za­cis­kając spo­koj­nie usta
ob­li­zując z nich su­mienie niepewne

Umarł - 
przy­roda po­wiadają i układają
wian­ki
obojętne jak nasze cza­sy wstrętne.(Nie Liczcie na dziewice
bo kto wie komu
da­wały cyce...) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 19 maja 2011, 08:35

* * *

I nie­rzad­ko się przy­darzy
przy­jaciel co
chęć po­mocy waży
długo duma
i rozmyśla
grymasi
i wymyśla
aż spra­wy biorąc w swo­je ręce
da­je wiele
chcąc w za­mian więcej. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 6 października 2011, 19:26

Pies to przyjaciel,
z napędem na cztery,
więcej da niż ma.. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 22 października 2012, 19:17

* * *

Zam­knięta szafa.

Pus­te wieszaki
roz­pros­to­wują
obo­lałe ramiona.

Stos ub­rań piętrzy się
na dnie.

Pośrod­ku ja.

Ub­ra­na w stos.

Jest znacznie cieplej.

W ra­mionach swetra
dużo bezpieczniej-
- bezgłowy przyjaciel
z grubą szyją
w zastępstwie
pozostałych.

Ak­tor­ski uśmiech
i wzrok
na gigancie
na zasłużonym
odpoczynku. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 2 lipca 2011, 21:40

Sześcian bez punktu zawieszenia

Mag­nez potasu
moc­ne re­lanium na receptę
ty­le potrzebuje
mój przyjaciel
żeby dojść do siebie
pił po­nad tydzień
i strasznie się trzęsie

Ro­bię mu herbatę
którą rzy­ga do wiadra
po­daję wodę
a on zwra­ca beznamiętnie
drżymy i jęk
okiem ro­bię zdjęcie
straszne
i jeszcze wi­taminę B-6
żeby mógł coś zjeść
poczuć się lepiej...

-Zbierasz kak­tu­sy? -pytam
-Tak
-Ty­le ich na parapecie.


marka 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 stycznia 2011, 10:43

Lęk w puszce

Mój ra­dioak­tywny przyjaciel
ma smak uk­raińskiej chałwy
za­pako­wanej w rożek
uk­nu­ty z ga­zety Prawda

Kiedy odwijam
ma słod­kie oczy
a gdy odwracam
to to­pi we mnie sztylet
którym roz­ci­na ga­zety krzy­wo poskładane

Pew­ne­go je­sien­ne­go dnia
zaczniemy wy­puszczać znaczo­ne wrony
a one roz­lecą się po niebie
jak bom­bowce groźnej Czer­wo­nej Armii.marka 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 marca 2011, 20:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:58[...] sko­men­to­wał tek­st *** [z kim dzi­siaj [...]

dzisiaj, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:10adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł