Wyszukiwarka: przyjaciel (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Złama­ne serce.
Na two­jej po­duszce łza.
Przy­jaciel czuwa. 

haiku
zebrał 55 fiszek • 2 października 2015, 22:24

Wyb­lakłe zdjęcie
Przy­jaciel z młodych lat
Za­tar­te ślady 

haiku
zebrał 44 fiszki • 21 listopada 2012, 12:14

Przy­jaciel serca
Uśmie­chem wi­taj szczęście
Kochaj wzajemnie


Krys­ty­na Sz. 25.11.2013r 

haiku
zebrał 28 fiszek • 14 stycznia 2014, 22:35

Pies to przyjaciel,
z napędem na cztery,
więcej da niż ma.. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 22 października 2012, 19:17

Zaw­sze przy mnie,
w chwi­lach niepokoju.
Pluszo­wy przyjaciel. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 26 stycznia 2014, 20:50

Mok­ry zim­ny nos
Bez­gra­niczne oddanie
Mój przy­jaciel pies
Z okaz­ji Dnia Psa :) 

haiku
zebrał 10 fiszek • 1 lipca 2015, 20:33

Fraszka o Przyjacielu

Przy­jaciel to ciągła tęskno­ta
do lep­szych miej­sc, dni i lat.
To dru­giego człowieka ocho­ta
nieza­wod­na jak sios­tra i brat. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2013, 18:19

Świat się zmienił

Przy­jaciel, przy­jacielo­wi wrogi
Obo­je so­bie pod­sta­wiają nogi
Do te­go pieniędzy so­bie nie pożyczają
Bo udają, że ich nie mają
A naj­lep­sze w tym jest to
Że ten świat to co­raz większe zło 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2015, 22:51

Zawsze już bądź

Szczęście imię ma nie jedno
Form uśmie­chu też jest w bród
W wier­szu będzie ta­kie sedno:
To przy­jaciel jest cud-miód!

Niczym As czer­wo­ne serce
Mie­rzyć się z nim nie ma jak
I przys­tojny jest też wielce
I [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 4 sierpnia 2017, 15:29

Motyl i whiskey

roz­la­ne war­gi spi­te w dwie zagadki
kadzidła oczu z jed­nej świecy
leją ka­lam­bur słów zbędny gładki
moc­no kobiecy

nag­le mo­tyla poczułem pod skronią
mu­siał być puchem ołowiany
przy­jaciel wlał dłonią
do­tyk siostrzany

cug­le zem­dlały przy whiskey
mo­tyl bez­silnie zdmuchnął wrzeciądze
za­gadek w to­bie nie znam wszys­tkich
wszys­tkie palące 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2014, 21:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]