Wyszukiwarka: przyjaciel pies (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel pies — zgromadziliśmy 463 teksty.

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

zanim noga dotknie podłogi

pil­no­wać się trzeba

bo głupie myśli świe­rzbią do złego
by wstyd jak pies nie wył mi 
w głowie

że wzro­kiem złym
za­miast dobrym
łat­wiej było mi 
objąć

człowieka 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 29 października 2012, 22:37

Złama­ne serce.
Na two­jej po­duszce łza.
Przy­jaciel czuwa. 

haiku
zebrał 52 fiszki • 2 października 2015, 22:24

Wyb­lakłe zdjęcie
Przy­jaciel z młodych lat
Za­tar­te ślady 

haiku
zebrał 44 fiszki • 21 listopada 2012, 12:14

---->

Choć minęło dni wiele,
Zmieniło się niewiele.
Te sa­me do­my, ci ludzie,
Na­wet ten sam pies.
W drew­nianej budzie.
Zmienia się tyl­ko data,
Która nam da­je, życiowe­go bata. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 9 marca 2013, 12:19

Pies rozwiał mój zimny problem - piosenka

Na uli­cy Gar­ncar­skiej jest pies
co ogo­nem czas zamiata
jeśli nie chcesz pos­tarzeć się w ten dzień
to przy­nieś psu z ta­niej jat­ki gnata

Pod ścianą ot­rząśniętą z tynku
gdzie czer­wo­na tkan­ka wystaje
spełnia życze­nia pies o ludzkich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 16 lipca 2011, 20:33

* * *

w od­da­leniu od ciebie
błąkam się jak zbi­ty pies

węszę czy cza­sem nie stoisz gdzieś
obok

za­pach twoich perfum
jak opium
przesłania zmysły
wier­ci mi mózg

tak mi źle
że na­wet smu­tek nie jest
zbyt smutny
że na­wet tęsknota
jest zbyt słaba

tak mi źle
bo zbi­ty pies
mer­da ogo­nem częściej
niż ja wykrzywiam
uśmiech 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 10 kwietnia 2012, 20:39

Miniaturka

Tuż za ścianą
zdechł pies
nic się nie zmieniło

człowiek
po­zos­tał
człowiekiem 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 16 lipca 2011, 21:04

Przy­jaciel serca
Uśmie­chem wi­taj szczęście
Kochaj wzajemnie


Krys­ty­na Sz. 25.11.2013r 

haiku
zebrał 28 fiszek • 14 stycznia 2014, 22:35

* * *

I nie­rzad­ko się przy­darzy
przy­jaciel co
chęć po­mocy waży
długo duma
i rozmyśla
grymasi
i wymyśla
aż spra­wy biorąc w swo­je ręce
da­je wiele
chcąc w za­mian więcej. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 6 października 2011, 19:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen

dzisiaj, 14:21K4CZ0R sko­men­to­wał tek­st Znowu się uśmie­cham...  

dzisiaj, 13:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ... w dzi­siej­szych cza­sach [...]

dzisiaj, 13:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Ros­ji ob­chodzo­ny [...]

dzisiaj, 13:31Adnachiel sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 12:53szpiek sko­men­to­wał tek­st Połączenie z paździe­rzem nie jest [...]

dzisiaj, 12:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]