Wyszukiwarka: przyjaźń między kobietą mężczyzną (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń między ko­bietą mężczyzną — zgromadziliśmy 97 tekstów.

Sanki

Two­ja
nieup­ra­sowa­na koszula
wpra­wia mnie w dreszcze

ra­miona jak wyspy
sze­rokie podziwiam

roz­pi­nam gu­ziki między zaspami

gęsią skórką do­tyka śnieg
niena­syco­nych warg
wil­go­cią nasiąkam

i san­ki za małe dla nas dwojga

mkniemy jak płatki
białego puchu

sza­leni wyg­nańcy
kul­tu­ral­nej namiętności

zdzi­wiony bałwan
to­pi się
zazdrością 

erotyk
zebrał 130 fiszek • 30 stycznia 2013, 14:42

Szczęśliwa - nie zamknięta na prawdę o sobie.

Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej,
gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. 

fraszka
zebrała 88 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:28

Guzikara

Trzy­mała moc­no rękami
siała miętę między połami
płaszcza
już chciała go przyszyć do piersi
a on pa­sował do in­nej dziurki 

fraszka
zebrała 79 fiszek • 6 maja 2014, 01:42

* * *

Szep­tem ust
zap­raszasz mnie do siebie
zat­ra­cając czas…
Między twy­mi dźwiękami
a błogością spojrzenia
otaczasz mnie całą
sza­lem pragnienia
Otu­lasz zmysły ma­gią chwili
jak­by to była
ta pier­wsza i je­dyna…
Na­miętnością otwierasz
wro­ta pożąda­nia - 
roz­ta­piam się
pod twym dotykiem,
stając się wodą
dla twe­go pragnienia
Płonę…
wi­rując w tańcu
na­gich ciał
by za chwilę
dzięki tobie
roz­sy­pać się
na mi­lion kawałków…
 

erotyk
zebrał 78 fiszek • 4 października 2012, 16:28

W dniu kobiet

Jes­tem mężczyzną, co się zowie.
Znikam.
A gdzie, żad­na się nie dowie. 

fraszka
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2014, 00:36

Upojne pocałunki

Biegałaś wte­dy ze mną
między krop­la­mi deszczu,
dziś śle­py księżyc pokrywa
moją duszę żalem,
nie mogę cię objąć
na­wiasem moich ramion,
ciepły uśmiech uleciał
nu­coną me­lodią przez deszcz.
Ko­minek jeszcze buzuje
i pożądli­wym wzrokiem
wspo­mina two­je rumieńce.
Mkną mo­je tęsknoty,
śnią, że jeszcze kiedyś
po­damy so­bie ręce.
Uk­ry­tymi zmysłami
za­sieję two­je wspomnienie
w za­kamar­kach upoj­nych pocałunków. 

erotyk
zebrał 68 fiszek • 2 października 2012, 18:48

Maszyna do pisania erotyków

Gdy piszę erotyk
przychodzi le­niwa we­na
układa się wygodnie
między kar­tką a wałkiem i czeka
a miało być odwrotnie

Gdy ty przychodzisz
pal­ce zniecier­pli­wienia
zaczy­nają pi­sać od dłoni
muśnięciami o włosy us­ta szyję
rwą gu­ziki suwaki
sta­niki majteczki
co­raz bardziej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 38 fiszek • 24 września 2012, 10:21

Wspom­nienie lata.
Ru­mian­ko­we dywany
między wierszami. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 4 października 2012, 20:05

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:28

za marzeń drzwiami
zmysłowych ust roz­kosze -
między słowami 

haiku
zebrał 31 fiszek • 7 czerwca 2014, 09:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]