Wyszukiwarka: przyjaźń między kobietą mężczyzną (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń między ko­bietą mężczyzną — zgromadziliśmy 1998 tekstów.

Mógłbym...

Mógłbym przekłuć so­bie uszy
i założyć kolczyki
po­kazać ja­ki jes­tem trendy…
mógłbym na­wet wdziać sukienkę
i uma­lować usta
udo­wod­nić, że już zszedłem
z drzewa…
mógłbym… tyl­ko po co ?
wolę iść swoją drogą
jes­tem prze­cież mężczyzną
i po­zos­tanę sobą… 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2014, 17:45

W dniu kobiet

Jes­tem mężczyzną, co się zowie.
Znikam.
A gdzie, żad­na się nie dowie. 

fraszka
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2014, 00:36

Bez umiaru

jest mnie chy­ba co­raz mniej
ale trwam roz­darta niepo­kor­nie
między byłam, a może będę jeszcze

drżę nies­trudze­nie tobą…

uśmie­chem roz­bieram myśli
emoc­jo­nal­nym swin­giem
na­dal wy­wołuję dreszcze

a mo­je oczy wciąż nie tracą żaru
gdy przeżywam niedośniony wieczór
gdy wzruszasz mnie po krawędzie ust

bez umiaru…

tyl­ko wtedy
- niebez­pie­cznie pachnę kobietą
 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 4 lutego 2012, 16:24

***

z ko­bietą można wszystko
bo ona kocha i tęskni
nieprzytomnie

zak­ry­je si­ność swoich ust
i w czer­wień je ubierze
zaśle łóżko pok­ry­te pajęczynami
i włoży bar­cha­nową bieliznę
by sen zap­ro­sić na wie­czne zamieszkanie

nie wie­działam że cisza
może tak oddychać
i op­la­tać nad­gar­stki litością

z ko­bietą to można wszystko
choć no­si cier­niową koronę 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 9 kwietnia 2011, 17:16

Wspom­nienie lata.
Ru­mian­ko­we dywany
między wierszami. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 4 października 2012, 20:05

Obrócone o 180º

Trzy Kariatydy
Pod­pierają rzym­skie pra­wa i sentencje
W zwo­jach to­gi płonie ciało
Więźniarek grec­kiego realizmu
Rzeźby, którym mówią
Że no­wy świat jak sta­ry
Jest płodną ko­bietą
Nic do­dać Nic ująć Nic więcej. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 kwietnia 2014, 10:19

przyjaźń czy kochanie...

I znów za­daję so­bie py­tanie,
między spoj­rze­nia włożone,
przy­jaźń to jest czy kocha­nie,
ze snu przy­pad­kiem zbudzo­ne...
♥ ? 
I znów za­daję so­bie py­tanie,
jak naz­wać tę chwilę spełnioną,
co myślom już spać nie da­je,
od­dechu uczuć sprag­nioną...
♥ ? 
I znów za­daję so­bie py­tanie,
czy­je to bi­cie ser­ca słyszę,
czym jest to przy­ciąga­nie,
co budzi zmysłów ciszę.. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 1 lipca 2010, 03:22

Kochaj, albo zostaw w spokoju

Amor ugodził mnie swoją strzałą
próżno mi było przed fak­tem tym uciec
przy­jaźń to dla mnie sta­now­czo za mało
nie umiem Cię darzyć ta­kim uczuciem

Jeżeli na prawdę Cię kochać nie mogę
i bez wa­hania mą miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 stycznia 2012, 15:39

Techniczna miłość

Już daw­no temu
Ona spo­dobała się Jemu
Z początkiem było jak w baj­ce
Całus­ki, szep­ty i bra­nie na ręce

Przy­jaźń za­mieniła się w coś więcej
Pew­ne­go dnia On oświad­czył się Jej
Ona od­po­wie­działa pozytywnie
W mar­cu połączy­li swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 lutego 2012, 18:32

Pajęczy skowyt

Dziękuję za dno
W którym tap­lasz mnie
Nieustannie

Dziękuję za brak wyobraźni
Za­bitą fioletem
Na mej twarzy

Za wzlo­ty i upadki
Za gniazdo
O wol­ność wołające

Za płaszcz erudycji
I do­tyk
Ko­ciego spojrzenia

Za ab­surd dziękuję
Że mężczyzną jesteś
Że wal­czysz wciąż ze mną

Bym za­bić Cię mogła
Dziękuję ...
Za męskość skonaną

.... za ni­cość dziękuję ....
 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 23 stycznia 2012, 19:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen

dzisiaj, 14:21K4CZ0R sko­men­to­wał tek­st Znowu się uśmie­cham...  

dzisiaj, 13:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ... w dzi­siej­szych cza­sach [...]

dzisiaj, 13:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Ros­ji ob­chodzo­ny [...]

dzisiaj, 13:31Adnachiel sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st I chleb pow­szed­ni sma­kuje [...]

dzisiaj, 12:53szpiek sko­men­to­wał tek­st Połączenie z paździe­rzem nie jest [...]

dzisiaj, 12:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]