Wyszukiwarka: pragnę cię (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pragnę cię — zgromadziliśmy 8054 teksty.

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Prostota uczuć...

Nie pot­ra­fię używać wiel­kich słów
ani obiet­nic składać na two­jej dłoni
słowa po­zos­ta­wiają zbyt wiel­ki chłód
gdy obiet­ni­ce nie mogą być spełnione…

Pragnę cię kochać skrom­nie, tak zwyczajnie
cichym zam­knięciem sy­pial­nianych drzwi
umy­ciem pleców, gdy cze­kasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 lutego 2012, 08:14

Tęsknię...

...Znów cho­wa się słońce i za­pada noc,
tu­lisz się do mnie, choć obok masz koc.
Cho­wasz się w cieniu moich wiel­kich łez,
jak kwiaty na po­lu pod pachnący bez...

I cho­ciaż wiem dob­rze, nie wrócisz już, nie
pragnę tyl­ko zno­wu móc zo­baczyć Cię...
 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 4 marca 2013, 11:47

* * *

...spójrz...
stoję w blas­ku świec...
nieme ok­ry­cie słów
spływa po wil­gotnym ciele,
chłonąć Cię pragnę,
jak ziemia wodę...
wejdź do og­ro­du na­miętności,
ob­syp za­pachem zmysłów,
zam­knij w ra­mionach
sub­telnym
sze­les­tem rozkoszy... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 20 sierpnia 2010, 03:03

* * *

Po­daruj mi swoją samotność…
i smu­tek i strach…
I cho­ciaż siebie nie mogę ci dać…
ofiaruję ci przyjaźń…

Gdy wstyd za­bie­rze ci głos,
we łzie wy­pat­rzę twój ból
i przy­tulę cię…bez słów...
nie oceniając…

I nie pragnę nicze­go w zamian…
bo i tak wiele już mam…
Chcę tyl­ko ukoić twój ból…
bo kiedyś też byłem sam… 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 11 lutego 2011, 20:06

...tylko ty ...tylko mnie...

Wy­pełnij...
mo­je pus­te życie sobą,
daj nadzieję...
na ra­dość no­cy i dni,
za­mień...
sa­mot­ność na by­cie z Tobą,
wiem, że gdzieś jes­teś,
czuję, że to TY...

muśnij...
zaklęciem miłości,
zos­taw...
od­dech gorący na skro­ni,
po­całuj...
tak pragnę blis­kości,
nie pozwól...
ser­cu się bro­nić...

przyjdź...
tes­knotą, co szu­kać się każe,
niech sobą poczuję Cię,
znajdź...
wspólną ścieżkę wśród marzeń,
kochaj...
tyl­ko ty... tyl­ko mnie... 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 5 lipca 2010, 19:46

Nie pragnę...

Nie pragnę już te­go uścisku
co pod niebem dla akrobatów
ofe­rujesz bez na­mysłu każdemu
Prze­cież nie jes­teś człowiekiem z kamienia
bym mógł na­być cię za cenę przyzwoitości
By mieć w mo­cy roz­trzas­kać cie
gdy za­wie­dziesz mo­je ambicje
Jes­tem naz­byt wolny
by uwie­rzyć w tą stałość
która szyb­ciej umiera
aniżeli się rodzi...

/Mert, ki tud­ja ... tigris 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 29 września 2011, 17:51

Dotykanie...

Nie, ja nie chcę cię tyl­ko dotykać
ja pragnę też umyć ci plecy
gdy w wan­nie cze­kasz na mnie nieśmiało
i otu­lać cię pragnę ręcznikiem
już po kąpieli…

Nie, ja nie chcę cię tyl­ko dotykać
ja pragnę też dłoń twoją moc­no ściskać
gdy się potykasz
więc uwierz mi miła w końcu
że nie chcę cię tyl­ko dotykać… 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 sierpnia 2012, 07:12

Na łące...

Pragnę kochać cię na łące.
Wśród tra­wy i kwiatów.
Pieścić two­je ciało gorące.
Do­tykiem z zaświatów.

Pragnę całować two­je us­ta, oczy, włosy.
Nab­rzmiałe sut­ki na­miętnością.
I aby niżej mnie zmysły zaniosły.
Do miej­sc zwa­nych naj­większą rozkoszą.

Pragnę cię kochać na łące.
Słuchając ptaków melodii.
Połączyć us­ta gorące.
I zasnąć z tobą na wieki w łąko­wej,miłos­nej rapsodii. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 sierpnia 2010, 05:56

⊱☀⊰Pragnę⊱☀⊰

Pragnę twych pocałunków
Jak ziemia krop­li deszczu
Jak ptak pro­mieni słońca
Tak pragnę twoich pieszczot

Twych dłoni tak gorących
Żaru co zbudzi serca
Sto­pisz się nieuchronnie
Lub spłoniesz w mych objęciach

Uwiodę cię jak kwiatek
Co wo­nią zwiódł motyla
Choc ta­ki delikatny
Czułośc to ma­gii chwila

Miłośc swą delektując
Przy­tul mnie rąk dotykiem
A us­ta co całują
Staną się narkotykiem

Ra­zem w uzależnieniu
Wśród gwiazd upoj­nej nocy
Gdy kochac się będziemy
Chcę pat­rzec to­bie w oczy.
⊱☀⊰⊱☀⊰⊱☀⊰ 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 17 lutego 2013, 00:05
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:56Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:54M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:52Indygoo sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:50Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:49aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Piękne słowa nie muszą [...]