Wyszukiwarka: pragnę cię (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pragnę cię — zgromadziliśmy 8234 teksty.

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Prostota uczuć...

Nie pot­ra­fię używać wiel­kich słów
ani obiet­nic składać na two­jej dłoni
słowa po­zos­ta­wiają zbyt wiel­ki chłód
gdy obiet­ni­ce nie mogą być spełnione…

Pragnę cię kochać skrom­nie, tak zwyczajnie
cichym zam­knięciem sy­pial­nianych drzwi
umy­ciem pleców, gdy cze­kasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 lutego 2012, 08:14

Tęsknię...

...Znów cho­wa się słońce i za­pada noc,
tu­lisz się do mnie, choć obok masz koc.
Cho­wasz się w cieniu moich wiel­kich łez,
jak kwiaty na po­lu pod pachnący bez...

I cho­ciaż wiem dob­rze, nie wrócisz już, nie
pragnę tyl­ko zno­wu móc zo­baczyć Cię...
 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 4 marca 2013, 11:47

* * *

...spójrz...
stoję w blas­ku świec...
nieme ok­ry­cie słów
spływa po wil­gotnym ciele,
chłonąć Cię pragnę,
jak ziemia wodę...
wejdź do og­ro­du na­miętności,
ob­syp za­pachem zmysłów,
zam­knij w ra­mionach
sub­telnym
sze­les­tem rozkoszy... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 20 sierpnia 2010, 03:03

Pierwsza wspólna noc...

Nasza pier­wsza wspólna noc.
Sto świec i ko­min­ka trzask.
Ro­zesłany na podłodze koc.
W twoich oczach blask.

Wszys­tko ta­kie niewin­ne, nieśmiałe.
Lek­ki do­tyk, muśniecie ustami.
Two­je ciało ta­kie doskonałe.
Drgające pod moimi nies­po­koj­ny­mi palcami.

Raz się uno­sisz to zno­wu opadasz.
Ściskając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 21 sierpnia 2010, 06:07

Dotykanie...

Nie, ja nie chcę cię tyl­ko dotykać
ja pragnę też umyć ci plecy
gdy w wan­nie cze­kasz na mnie nieśmiało
i otu­lać cię pragnę ręcznikiem
już po kąpieli…

Nie, ja nie chcę cię tyl­ko dotykać
ja pragnę też dłoń twoją moc­no ściskać
gdy się potykasz
więc uwierz mi miła w końcu
że nie chcę cię tyl­ko dotykać… 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 sierpnia 2012, 07:12

Na łące...

Pragnę kochać cię na łące.
Wśród tra­wy i kwiatów.
Pieścić two­je ciało gorące.
Do­tykiem z zaświatów.

Pragnę całować two­je us­ta, oczy, włosy.
Nab­rzmiałe sut­ki na­miętnością.
I aby niżej mnie zmysły zaniosły.
Do miej­sc zwa­nych naj­większą rozkoszą.

Pragnę cię kochać na łące.
Słuchając ptaków melodii.
Połączyć us­ta gorące.
I zasnąć z tobą na wieki w łąko­wej,miłos­nej rapsodii. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 sierpnia 2010, 05:56

⊱☀⊰Pragnę⊱☀⊰

Pragnę twych pocałunków
Jak ziemia krop­li deszczu
Jak ptak pro­mieni słońca
Tak pragnę twoich pieszczot

Twych dłoni tak gorących
Żaru co zbudzi serca
Sto­pisz się nieuchronnie
Lub spłoniesz w mych objęciach

Uwiodę cię jak kwiatek
Co wo­nią zwiódł motyla
Choc ta­ki delikatny
Czułośc to ma­gii chwila

Miłośc swą delektując
Przy­tul mnie rąk dotykiem
A us­ta co całują
Staną się narkotykiem

Ra­zem w uzależnieniu
Wśród gwiazd upoj­nej nocy
Gdy kochac się będziemy
Chcę pat­rzec to­bie w oczy.
⊱☀⊰⊱☀⊰⊱☀⊰ 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 17 lutego 2013, 00:05

Posiąść diablicę...

Wierz lub nie... te­go chce...
bar­dzo te­go mi brakuje...
wciąż marze­nia z Tobą snuję...
czy to w łóżku...czy-na stole...
Ciebie pragnę... Ciebie wolę!
Pragnę poznać..poczuć..dotknąć..
Ust Twych poczuć słod­kich smak...
pożądli­wie posmakować...
i w ra­mionach Twych się schować...
wciąż całować nieustannie...
raz po­mału ..raz zachłannie...
i za­pom­nieć się i oddać...
wchłonąć za­pach Twe­go ciała...
chcę tak wiele..wiem -to dużo
lecz- nie po­zos­tanę dłużna...
będę się...odwzajemniała...
Roz­kochałabym Cię w sobie
narzu­ciła tempo...rytm...
byś zo­baczył w mej oso­bie tą...
co się...diab­licą zowie.. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 grudnia 2011, 16:11

Wspomnienie

choć Cię już nie mam
kocham i uwielbiam

choć Cię nie widzę
pragnę tak skrycie

choć Cię nie słyszę
na od­dech Twój liczę

choć Cię nie czuje
wspar­cia oczekuje

choć w Nas ciągle wierzę
nie będę marzycielem

choć Cie dziś tak potrzebuje


nie wra­caj, bo to znów wszys­tko zrujnuje. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 8 października 2011, 22:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]