Wyszukiwarka: powitanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­wita­nie — zgromadziliśmy 41 tekstów.

---

Ko­lej­ny o niczym wiersz,
Nie czy­taj, jeśli chcesz.

Tłusta
Taf­la lustra
Tak pusta
Jak godzi­na szósta
Jak wszys­tkie godzi­ny dnia
W których jes­tem sam
Se­kun­dy myślę
O Tobie
Czy Ci się przyśnię
Ja­kimś sposobem
Czy mo­ja rola
Będzie nieznacząca
W świata okowach
Ty Królew­na Śpiąca
Ja krzak za bramą
Zos­ta­wię Cię samą
Jeśli chcesz
I groszy trzydzieści sześć
Na pożeg­na­nie z Ameryką
I po­wita­nie wiosny
Szansę ma­my nikłą
Lecz wy­rok radosny
Zastąpi la­ta ciepło
I jaj­ka na miękko 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 września 2010, 15:18

Nas dwoje

tak cu­dow­nie było znów Cię dotknąć..
objąć na powitanie..
pocałować..
błądzi­liśmy szu­kając miej­sca dla siebie..
pat­rzyłam na Two­je sprag­nione usta..
us­ta kochanka..
jed­no Two­je dotknięcie
a ciało moje
drżało z podniety..
byłam bez­pie­czna w Twoich ramionach..
pocałunki..
pieszczoty..
..spełnienie..
tyl­ko Ty i ja..
i nasza miłość... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 30 kwietnia 2013, 04:26

Sche mat

Na­rodzi­ny, tuż za­raz chrzciny.
Ko­munii przyjęcie,
Bie­rzmo­wania zaklęcie.
Osiem­nastych urodzin świętowanie,
Po­tem do ślu­bu, przygotowanie.
Do­rosłości zmartwienia,
Sta­rości wspom­nienia.
Na końcu, podróż do raju,
Bo­ga po­wita­nie, na je­go skraju 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 grudnia 2012, 15:45

Wiersz o róży

czer­wieni bled­nie po­rusza
róża to rzecz żywa
od re­zedy praw­dziw­sza namiętna
kwit­nie w ot­wartych ramionach
ro­ześmiane po­wita­nie
sta­re wa­liz­ki porzu­cone na peronach
pus­te przedziały przy­jadą po nas
kiedyś
us­ta uległe wzrusze­niu mrużą oczy

pożeg­na­nie układa smętne piosenki
us­chłych pa­mięci zakład­ki
w ho­telo­wych po­kojach kwiaty me­lan­cho­lii
ciągłej podróży do różanej Aureli
w stu­kocie kół małych i dużych
---
Na spod­ku cias­teczko kruche - 
fan­tazje ho­dują bez kolców róże
w fi­liżan­ce pus­tej ka­wy czar­na cy­gan­ka
pięknych chłopców wróży. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2013, 18:29

Powrót do piekła,zwanego domem...

Dwa ty­god­nie w spokoju,
w ciszy prze­pełnionej śmiechem
za­pom­niałam o tym bólu,
co z rodzin­ne­go do­mu niesie.
Wtem się po­byt skończył
a na po­wita­nie
zim­ny ku­beł lo­du ,
ot ta­kie rodzin­ne kochanie... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 sierpnia 2013, 18:26

Kocham

Kocham do do­mu przyjazd
gdy Ona
szczerze mnie wita

Kocham Jej nie idealność
gdy ciężarem ciała
op­la­ta na powitanie

Kocham,bo przeszłość nie wzrusza
a wpływa na mnie
JEJ dusza 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 czerwca 2014, 00:07

Wiecznie Żywy

Nad Twą mogiłą,
oczy za­myślo­ne łzy gubiły.
Te rzeźbiły korytarze.
Ni­mi szłam do Ciebie.
W la­biran­tach krętych, ciem­nych, zimnych.
Błądziłam.
I o Ciebie roz­paczli­we wołałam!
Nad brze­giem rzeki,
Błagałam
Byś wrócił, al­bo zab­rał na drugą stronę.
Wyszedł na ra­tunek, bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 grudnia 2012, 14:03

po­ran­ny uśmiech
na po­wita­nie głaszcze
ka­wy zapachem 

haiku
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2014, 08:27

Po

białe chmu­ry go­towe i zwarte
na powitanie
po­tem uj­rzałem biały tron
ktoś obok po­wie­dział to te­raz twój dom

i po pra­wicy zasiadłem
i spoj­rzałem w lewo
w górze niebo ot­warte roz­lało poezję na mnie

łapałem słowa jak mannę
sączyłem każdą mądrość życiową
błagałem o więcej upo­jony radością

prze­pełniony do gra­nic nies­po­tykaną miłością
byłem bez­pie­czny i rad
nie mówiąc o tym nikomu
bo nie musiałem
byłem prze­cież w domu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2014, 14:45

Westchnę

za­pukam do złotych drzwi
wie­czną klamkę obrócę w dłoni
nie po­siadam klucza, ani kodu
cier­pli­wie będę cze­kać aż ot­worzysz
przychodząc wezmę ze sobą
pro­mienie wschodzące­go słońca
kil­ka łez ra­dości i tęskno­ty
szczyptę nu­ty zaz­drości,
urok [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 października 2012, 01:53
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]