Wyszukiwarka: poranku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­ran­ku — zgromadziliśmy 233 teksty.

niewidoki

próba No.1

od dzi­siaj wszys­tko jest nie w kolorze
na­wet dłonie nie mają już bar­wy chleba
o po­ran­ku dot­knięta smugą światła
nie pot­ra­fię ot­worzyć oczu

a może roz­wieram je naz­byt mocno
by co­kol­wiek zobaczyć 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 13 marca 2014, 12:22

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

" Powiem Ci "

Błękit­ne niebo o poranku
w dłoniach jut­ro nam
przyniosę
gwiez­dny pył roz­sy­pie nocą
pomiędzy...
naszy­mi snami

ale ty
kochaj mnie
tak pięknie...
kochaj

Słońca blask
w każdy mroźny dzień
po­daru­je tobie
ciepły do­tyk zostawię
na skroni...
a jeśli nasze dni kiedyś
życiem się pogubią
ja i tak powiem...

kocham cię
tak pięknie...
kocham.


Julka.


dla.,.P...:) 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 września 2012, 00:12

Sen

Noc, je­dyną porą gdy ko­lory naszych myśli in­tensyw­nością rozpraszają,
kiedy sny o po­ran­ku już w pa­mięci zamglone,
w ten ciem­ny czas biją blas­kiem niezwykłym,
poz­wa­lając na krótką chwilę poczuć marzeń rzeczywistość,
tak od­ległych, tyl­ko w teorii nieosiągalnych,
kiedy o po­ran­ku lek­ki ich zarys,
wzma­ga siłę do ich spełnienia. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 22 maja 2013, 11:01

" Za kotarą niespełnienia "

Tęsknotą... roz­paczli­wie dziś
zry­wam wszys­tkie gwiaz­dy
z nieba
w moich łzach to­pi się
na­wet księżyc złoty
by w ciem­nościach
schować
smutną twarz
której...nikt
nig­dy nie zobaczy

O po­ran­ku
za kotarami...niespełnienia
blask moich oczu
dziś
gaśnie

każde­go dnia uciekam
przed uczu­ciami które....
w ad­re­sie swoim
two­jego nie mają
imienia....

Tęsknotą wyrywam
chwi­le...z nie naszego
nieba
i na­dal miłością
czekam...

Julka. 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 marca 2012, 00:17

W tobie twoja... świątecznie

drze­wa śniegiem przyprószo­ne
mróz śla­dy zos­ta­wia na szy­bach
i staję się w to­bie two­ja…
świątecznie

sze­les­tem ust wyszep­tuję
- jes­tem szczęśliwa…

gdy od­dech kładziesz na kar­ku
by starzeć się wspólny­mi świtami
w zaśnieżonym po­ran­ku
- Bożego Na­rodze­nia

i choć ze­gar ob­ra­ca się na pięcie
my wciąż ta­cy sami…

tyl­ko choin­ka się zmienia
 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 21 grudnia 2011, 00:01

Kocham!

Kocham kochać Cię nad życie
i wie­czo­rem i o świcie,
o po­ran­ku, na przystanku,
także z kwiatów pięknym wianku!

Kocham się na Ciebie patrzeć,
w ki­nie, w tram­wa­ju, w teatrze,
w łóżku, w skle­pie, na ulicy,
w dżin­sach, w szor­tach i w spódnicy!

Jes­teś całym moim światem,
więc mnie moc­no kochaj zatem,
bo nie znaj­dziesz już wariata,
który tak za Tobą lata! 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 19 kwietnia 2012, 16:57

Styczniowe niezapominajki

Słońce dziś wzej­dzie inaczej
choć dla nas zaw­sze za wcześnie
kładąc na twoim progu
garść życzeń szep­ta­nych nocami

A kiedy mróz o poranku
kwiaty snów moich zetnie

Włożę je między wiersze
otulę dłoni ciepłem
i będę cze­kać przy oknie
aż sto­pi noc szklaną ścianę
między naszy­mi światami 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 stycznia 2012, 00:05

O świcie mroku[...]

o świ­cie mroku
o po­ran­ku bólu
przyjdź!
z rosą u stóp
z uśmie­chem na ustach
przyjdź!
nie mów ani słowa
przy­tul radością
po­kochaj namiętnością
przyjdź!
połóż swe dłonie
po­całuj w usta
ma­lino­wym sma­ku swym
przyjdź!
połóż się obok
i zamilknij
na dy­wanie bzów
zam­knij oczy
śnij, jakże słod­ki sen wariata
nie obudzę Cie
będę pat­rzeć z przyjemnością
aż za­topię również się 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 25 maja 2011, 18:27

" Jestem..."

Za­tańcz ze mną...
an­giel­skiego wal­ca o poranku,
jed­wabnym tiulem delikatności
nas otulę,
roz­budź namiętność,
która nie zna granic,
we włada­nie weź moją duszę
i....ciało.

Roz­pal ogień do nieprzytomności
niech jut­ro nic nie zostanie...
W po­pioły obróć życie nasze,
a ser­ce jeszcze raz zapłonie
miłością [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 15 października 2011, 21:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste