Wyszukiwarka: poranku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­ran­ku — zgromadziliśmy 224 teksty.

niewidoki

próba No.1

od dzi­siaj wszys­tko jest nie w kolorze
na­wet dłonie nie mają już bar­wy chleba
o po­ran­ku dot­knięta smugą światła
nie pot­ra­fię ot­worzyć oczu

a może roz­wieram je naz­byt mocno
by co­kol­wiek zobaczyć 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 13 marca 2014, 12:22

Było mineło

Pa­miętasz... byłam wtedy
szep­tem zam­kniętym w ciszy
niedo­kończo­nego
jutra

gorzki­mi łzami
od­chodzące­go w niepamięć
wczoraj

a później...

wiat­rem i mgłą nieuchwytną
dla żad­nych dłoni
kroplą rosy
która do życia o poranku
nie tyl­ko mnie
nadzieją
budziła

Dziś...

jak ten kwiat
w twoich ciepłych dłoniach
każde­go dnia
pięknem rozkwitam

bo dzięki to­bie jestem
po prostu...
szczęśliwa.


Julka.


dla... P. 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 18 października 2012, 19:57

" Kiedy..."

Gu­bię się sa­ma w sobie
us­ta grzesznie drżą
jak liście na wietrze...
w po­rywie zim­ne­go wiatru
o wschodzie
je­sien­ne­go już poranku

a później...
ek­stazą noc zasypia
spokojnie

kiedy piszesz do mnie
krótkim wierszem
czuję się jak...
ta­ka mała dziewczynka
która
zaw­stydzo­na Twoim
uśmiechem

dwa war­kocze grzecznie...
pa­luszka­mi plecie.


Julka.

de­dyko­wane...Voyage ;)))


P...To­bie rzecz jas­na Kocha­ny...też...! ;)) 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 24 września 2012, 21:02

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

" Powiem Ci "

Błękit­ne niebo o poranku
w dłoniach jut­ro nam
przyniosę
gwiez­dny pył roz­sy­pie nocą
pomiędzy...
naszy­mi snami

ale ty
kochaj mnie
tak pięknie...
kochaj

Słońca blask
w każdy mroźny dzień
po­daru­je tobie
ciepły do­tyk zostawię
na skroni...
a jeśli nasze dni kiedyś
życiem się pogubią
ja i tak powiem...

kocham cię
tak pięknie...
kocham.


Julka.


dla.,.P...:) 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 września 2012, 00:12

Sen

Noc, je­dyną porą gdy ko­lory naszych myśli in­tensyw­nością rozpraszają,
kiedy sny o po­ran­ku już w pa­mięci zamglone,
w ten ciem­ny czas biją blas­kiem niezwykłym,
poz­wa­lając na krótką chwilę poczuć marzeń rzeczywistość,
tak od­ległych, tyl­ko w teorii nieosiągalnych,
kiedy o po­ran­ku lek­ki ich zarys,
wzma­ga siłę do ich spełnienia. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 22 maja 2013, 11:01

Bez Ciebie...

I znów wracam
bez Ciebie
z uli­cy opłaka­nej deszczem

bez­powrot­nie wra­cam do siebie

bez Two­jej dłoni w mojej
i sma­ku Twoich ust
całowa­nych w deszczu

wra­cam bez Ciebie

po­wieki pochylam
zmęczo­ne po dniu całym
byś choć była w moim śnie
Ty
co budzisz mnie o poranku
i kar­misz nadzieją
bym zatęsknił za Tobą
i wracał
by znów moknąć bez Ciebie 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 7 kwietnia 2012, 11:26

" Za kotarą niespełnienia "

Tęsknotą... roz­paczli­wie dziś
zry­wam wszys­tkie gwiaz­dy
z nieba
w moich łzach to­pi się
na­wet księżyc złoty
by w ciem­nościach
schować
smutną twarz
której...nikt
nig­dy nie zobaczy

O po­ran­ku
za kotarami...niespełnienia
blask moich oczu
dziś
gaśnie

każde­go dnia uciekam
przed uczu­ciami które....
w ad­re­sie swoim
two­jego nie mają
imienia....

Tęsknotą wyrywam
chwi­le...z nie naszego
nieba
i na­dal miłością
czekam...

Julka. 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 marca 2012, 00:17

W tobie twoja... świątecznie

drze­wa śniegiem przyprószo­ne
mróz śla­dy zos­ta­wia na szy­bach
i staję się w to­bie two­ja…
świątecznie

sze­les­tem ust wyszep­tuję
- jes­tem szczęśliwa…

gdy od­dech kładziesz na kar­ku
by starzeć się wspólny­mi świtami
w zaśnieżonym po­ran­ku
- Bożego Na­rodze­nia

i choć ze­gar ob­ra­ca się na pięcie
my wciąż ta­cy sami…

tyl­ko choin­ka się zmienia
 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 21 grudnia 2011, 00:01

Kocham!

Kocham kochać Cię nad życie
i wie­czo­rem i o świcie,
o po­ran­ku, na przystanku,
także z kwiatów pięknym wianku!

Kocham się na Ciebie patrzeć,
w ki­nie, w tram­wa­ju, w teatrze,
w łóżku, w skle­pie, na ulicy,
w dżin­sach, w szor­tach i w spódnicy!

Jes­teś całym moim światem,
więc mnie moc­no kochaj zatem,
bo nie znaj­dziesz już wariata,
który tak za Tobą lata! 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 19 kwietnia 2012, 16:57
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]