Wyszukiwarka: poranku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­ran­ku — zgromadziliśmy 9 tekstów.

garść limerykówtan­cerka na rurze

pew­na star­sza pa­ni z Kraśnika
gdy zo­baczy rurę to fika
na­wet o poranku
na każdym przystanku
aż ta­kiego ma od lat bzika

***

niewierząca

młoda da­ma z Białowieży
mówi że w cu­da nie wierzy
pew­ne­go ra­zu
poszła [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 32 fiszki • 17 lipca 2013, 14:37

Miłość nasza.

Na życie mo­je two­ja twarz mi się składa.
Twarz two­ja uśpiona i twarz twoja,
gdy z dłoni moich dos­ta­jesz co najlepsze.
Uśmie­chnięta twarz o poranku,
twarz codzien­na, zmeczo­na i smutna.
Na życie mo­je się mi składasz.
I [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 3 września 2012, 11:53

Ideał

Widziałam go dziś,
je­go uśmiech,
je­go wzrok,
spoj­rze­nie tak przenikliwe.
Je­go głos do­nośny, męski
a za ra­zem tak delikatny
jak śpiew ptaków o po­ran­ku
który koi me uszy,
ub­ra­ny w jasne,
do­paso­wane dżinsy,
które lek­ko mus­kały go o [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 10 września 2012, 17:01

Patrz

Pat­rz. Znad taf­li mor­skiej ta­jem­ni­cy wyłania się blask
wschodzące­go słońca. Jest ciep­lej. Czu­jesz? Zam­knij po­wieki. Niech kosmki
włosów tańczą na wiet­rze. Niech gęsia skórka ok­ry­je Cię na mo­ment swą
de­finicją.
Pat­rz. Na nieboskłonie chmur­ne obłoczki [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 10 listopada 2012, 10:55

więź

pochłonięci sobą
za­pachem zmysłów
kocha­my się
o poranku
w nocy

dwa ciała
burza zmysłów
od­da­jemy się
przepełnieni
naszą miłością 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 19 października 2013, 13:13

Opowiedz.

Wal­czę z dziurami
w naszej łata­nej wiele ra­zy pościeli
pełnej ziaren grochu.
Żebyś jak królewnę
o po­ran­ku ze złych czarów budził.
Roz­pros­tuję nogi
by swo­bodę krwi zmrożonej nadać.
I szu­kać pójdę za góry i lasy
Te­go długo i szczęśliwie.

Znajdź mo­rał płynący z baśni
O naszych ty­siącu nocy
By w jed­nej, dzi­siej­szej
Cały zam­knąć czas. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 26 maja 2016, 21:36

Sopelku

Woj­mił stanął zasłaniając mi wi­dok na ko­minek. Złożył ręce na pier­si i po­wie­dział :
- Myślałem, że się ogar­niesz. Lecz sko­ro nie, opo­wiem ci his­to­rię Ajer­ko­niaka i je­go ba­by. Za­tem słuchaj:

Zacząłbym sztam­po­wo – [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2015, 16:35

kiedyś

chciałabym być tą częścią Ciebie,
która jeszcze we śnie
jest do­tykiem i szeptem...
by nag­le stać się,
słowem i gestem
budzącym sie o poranku
w krop­lach wiosen­nej rosy.
z wiarą w szczęście
be­zim­mienie malowane
ko­lorem let­niego słońca.
i tchnieniem radości
wy­pełniającym płuca
jak je­sien­ne po­wiet­rze.
by znów z her­batą i ko­cem
ra­zem uciekać od zimy
ma­lując marzenia,
tworząc cele.
a cza­sem tak po prostu
bezza­sad­nie i niepoprawinie...
kochać. 

erotyk • 22 maja 2012, 08:07

Księżniczka

W głowie Mo­jej zam­knięta jak w zamku.
Budzi się ze mną, dzień w dzień o poranku.
I przez dzień cały to­warzys­twa dot­rzy­muje.
Gdy Mor­feusz wzy­wa - na krok nie od­stępu­je.

A myśli Ją Mo­je to tulą to całują,
by była trzy met­ry nad niebem - dziel­nie pil­nują.
Tak so­bie Księżniczka w głowie mej za­mie­szkała.
I zu­pełnie przy­pad­ko­wo Mój świat poskładała. 

erotyk • 26 kwietnia 2016, 22:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]