Wyszukiwarka: poniedziałek (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­nie­działek — zgromadziliśmy 27 tekstów.

TY

Czy to dzień, czy to noc
Myślę o To­bie wciąż
Czy to wto­rek, czy sobota
Naszła nagła mnie ochota
Na spot­ka­nie Ciebie w snach
Czy dzień piękny, czy znów leje
Ja ma­lutką mam nadzieję
Że w ser­duszku jes­tem Twym
Czy spo­koj­nie, czy wiatr wieje
W po­nie­działek, czy w niedzielę
W moim ser­cu jes­teś TY 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 sierpnia 2014, 13:45

* * *

To miał być dzień od­poczyn­ku
Jed­nak Bóg in­ny sce­nariusz pisze
W ten pa­miętny po­nie­działek
Mój brat od­szedł w głuchą ciszę

Naj­pierw była nadzieja, że to pomyłka
Wówczas cisza, niczym głębia, która go zab­rała
mo­je serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 października 2013, 12:09

Potrzebuję Cię

Mrok ogarnął okolice,
Słabe pro­mienie światła,
wychodzące przez okno
roz­ry­wają całuny ciemności.
Cicha, niep­rzer­wa­nie grająca muzyka,
os­tatnie, śla­dowe ilości kawy,
za­pach brzos­kwi­niowe­go mydła
i per­spek­ty­wa tego,
że za chwilę poniedziałek,
a ja leżę na łóżku i tworzę,
są chy­ba naj­lep­szym do­wodem na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2010, 16:05

Nic pewnego

Nic w świecie nie ma pewnego…
Czy wróbel w srogą zimę może być pewien
Wys­tar­czające­go pożywienia dla siebie?
A pies mający w po­nie­działek rodzinę,
Że we wto­rek będzie ją miał?
Czy zając uciekający przed wrogiem
Może w końcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 sierpnia 2013, 22:12

czekam

Do­bija mnie dzi­siej­sza sobota
i do­bija mnie,że to już jut­ro niedziela.
Prze­raża mnie,że wczo­raj był piątek.
Niedob­rze mi na myśl,że dwie no­ce i poniedziałek.
Nie wspomnę o wtor­ku,ta­kiej sa­mej środzie i czwartku.
Nie, nie narze­kam na życie,
cze­kam na ósmy dzień tygodnia.
I tak sa­mo Ciebie się doczekam... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:46

"Chaos"

Niez­ba­dane są wy­roki z nieba,
Co dzień od rzeczy­wis­tości os­tra gleba,
Chaos ko­lora­mi tęczy rozbrzmiewa,
Ty­le złości i wściekłości, nies­kończo­na era,
Wbi­ja się w pień kręgosłupa smut­ku werwa,
Nieśmier­telna pus­tka prze­rywa­na jest depresją,
I w ok­nie te­lewi­zora fałszywym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2013, 20:30

heroina

he­roina ras twa czy… nie? cztery.
da­waj działke! poniedziałek
wto­rek da­waj działke też!
aaaj źre­nice rozszerzone
bo nar­ko­tyk wkracza mi w drogę
ni­by ‘żyły’. na­tychmias­to­wy SZOK
niesa­mowi­te uczu­cie, co? lu­bisz to
cier­pisz to.

śro­dek, spraw­dzasz rozkład dilerki
gdzie jes­teś he­roino? WEJDŹ [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2011, 21:41

Po Życiu

Nad­chodzi ko­lej­ny poniedziałek
I ko­lej­ny pop­rzed­ni dzień
Które­go nie chciałem
I znów wy­piłem, bo znów nalałem
I nie wiem co dalej.
Nie wiem co dalej!

Da­lej jest xanax
I garść in­nych na sen
Sztu­ka przet­rwa­nia, wegetowania
Gdy wszys­tko sta­pia się w jedno
Noc zle­wa się z dniem
I gu­bię sed­no, to wiem na pewno
Już wszys­tko mi jedno
Bo zno­wu zam­roczę się
Bo zno­wu odurzę się
By za­pom­nieć, że...

...stra­ciłem Cię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 września 2015, 01:43

Przysięga Przedmałżeńska [On]

' Jest po­nie­działek i jes­tem pe­wien w 100%
że Cię kocham, jut­ro będzie wto­rek i będę
Cię kochać jeszcze mocniej.
Każda chwi­la spędzo­na z Tobą sprawia,że
nie umiem bez Ciebie żyć.
Powoduje,że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2010, 01:37

Reduta studenta

Nam pi­sać znów kazano,
ser­ce aż zadrżało,
bo spoj­rzałem w no­tat­ki,
mro­wie stron tam stało.
No­tatek pro­feso­ra niez­liczo­ne ro­je,
na mych li­cach tyl­ko smu­tek, sińce oraz znoje.
I widziałem swą przyszłość,
ko­niec, idzie wrzesień,
bez zbędnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 czerwca 2011, 23:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?