Wyszukiwarka: poniedziałek (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­nie­działek — zgromadziliśmy 27 tekstów.

TY

Czy to dzień, czy to noc
Myślę o To­bie wciąż
Czy to wto­rek, czy sobota
Naszła nagła mnie ochota
Na spot­ka­nie Ciebie w snach
Czy dzień piękny, czy znów leje
Ja ma­lutką mam nadzieję
Że w ser­duszku jes­tem Twym
Czy spo­koj­nie, czy wiatr wieje
W po­nie­działek, czy w niedzielę
W moim ser­cu jes­teś TY 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 sierpnia 2014, 13:45

* * *

To miał być dzień od­poczyn­ku
Jed­nak Bóg in­ny sce­nariusz pisze
W ten pa­miętny po­nie­działek
Mój brat od­szedł w głuchą ciszę

Naj­pierw była nadzieja, że to pomyłka
Wówczas cisza, niczym głębia, która go zab­rała
mo­je serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 października 2013, 12:09

Potrzebuję Cię

Mrok ogarnął okolice,
Słabe pro­mienie światła,
wychodzące przez okno
roz­ry­wają całuny ciemności.
Cicha, niep­rzer­wa­nie grająca muzyka,
os­tatnie, śla­dowe ilości kawy,
za­pach brzos­kwi­niowe­go mydła
i per­spek­ty­wa tego,
że za chwilę poniedziałek,
a ja leżę na łóżku i tworzę,
są chy­ba naj­lep­szym do­wodem na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2010, 16:05

Nic pewnego

Nic w świecie nie ma pewnego…
Czy wróbel w srogą zimę może być pewien
Wys­tar­czające­go pożywienia dla siebie?
A pies mający w po­nie­działek rodzinę,
Że we wto­rek będzie ją miał?
Czy zając uciekający przed wrogiem
Może w końcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 sierpnia 2013, 22:12

czekam

Do­bija mnie dzi­siej­sza sobota
i do­bija mnie,że to już jut­ro niedziela.
Prze­raża mnie,że wczo­raj był piątek.
Niedob­rze mi na myśl,że dwie no­ce i poniedziałek.
Nie wspomnę o wtor­ku,ta­kiej sa­mej środzie i czwartku.
Nie, nie narze­kam na życie,
cze­kam na ósmy dzień tygodnia.
I tak sa­mo Ciebie się doczekam... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:46

GOODBYE BLUE MONDAY WELCOME BLUE TUESDAY

Wczo­raj­szy dzień zaczął i skończył się źle.
Ja wie­czo­rem do­piero do­wie­działem się
rzeczy, o której wcześniej nie wiedziałem...
że to naj­smut­niej­szy w ro­ku poniedziałek.

Za­mykam oczy i błąkać zaczy­nam się
w moim naj­smut­niej­szym w ro­ku podłym śnie.
We [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 stycznia 2016, 07:32

"Chaos"

Niez­ba­dane są wy­roki z nieba,
Co dzień od rzeczy­wis­tości os­tra gleba,
Chaos ko­lora­mi tęczy rozbrzmiewa,
Ty­le złości i wściekłości, nies­kończo­na era,
Wbi­ja się w pień kręgosłupa smut­ku werwa,
Nieśmier­telna pus­tka prze­rywa­na jest depresją,
I w ok­nie te­lewi­zora fałszywym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2013, 20:30

heroina

he­roina ras twa czy… nie? cztery.
da­waj działke! poniedziałek
wto­rek da­waj działke też!
aaaj źre­nice rozszerzone
bo nar­ko­tyk wkracza mi w drogę
ni­by ‘żyły’. na­tychmias­to­wy SZOK
niesa­mowi­te uczu­cie, co? lu­bisz to
cier­pisz to.

śro­dek, spraw­dzasz rozkład dilerki
gdzie jes­teś he­roino? WEJDŹ [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2011, 21:41

Po Życiu

Nad­chodzi ko­lej­ny poniedziałek
I ko­lej­ny pop­rzed­ni dzień
Które­go nie chciałem
I znów wy­piłem, bo znów nalałem
I nie wiem co dalej.
Nie wiem co dalej!

Da­lej jest xanax
I garść in­nych na sen
Sztu­ka przet­rwa­nia, wegetowania
Gdy wszys­tko sta­pia się w jedno
Noc zle­wa się z dniem
I gu­bię sed­no, to wiem na pewno
Już wszys­tko mi jedno
Bo zno­wu zam­roczę się
Bo zno­wu odurzę się
By za­pom­nieć, że...

...stra­ciłem Cię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 września 2015, 01:43

Przysięga Przedmałżeńska [On]

' Jest po­nie­działek i jes­tem pe­wien w 100%
że Cię kocham, jut­ro będzie wto­rek i będę
Cię kochać jeszcze mocniej.
Każda chwi­la spędzo­na z Tobą sprawia,że
nie umiem bez Ciebie żyć.
Powoduje,że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2010, 01:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nastoletnia ja­zyd­ka której mar­twe [...]

dzisiaj, 03:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 03:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak kwiat, Gdy [...]

dzisiaj, 00:42Krisso sko­men­to­wał tek­st Łatwo, jest nap­ra­wić błąd, [...]

dzisiaj, 00:42Krisso sko­men­to­wał tek­st Podszepty z od­kurzo­nych wspom­nień- wskaźni­kiem [...]

dzisiaj, 00:41Krisso sko­men­to­wał tek­st Pachnie spełnieniem

dzisiaj, 00:14skorek sko­men­to­wał tek­st Propagowanie pat­riotyz­mu to sku­tek [...]

dzisiaj, 00:07skorek sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb In­ki

wczoraj, 23:58wdech sko­men­to­wał tek­st Propagowanie pat­riotyz­mu to sku­tek [...]

wczoraj, 23:58skorek sko­men­to­wał tek­st Mapa Myśli