Wyszukiwarka: pomocna dłoń (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc­na dłoń — zgromadziliśmy 1105 tekstów.

Dreszcz

Os­tatnim pocałunkiem
za­nim zaśniesz
i pier­wszym łykiem powietrza
kiedy zbudzi cię mo­ja dłoń
będę

za­mienię się w dreszcz
szep­nij tyl­ko, że

chcesz 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 4 marca 2014, 23:53

Niebo...

Nie płacz proszę
niebo jest tuż, tuż
wys­tar­czy tyl­ko pod­nieść głowę
spoj­rzeć w smut­ne oczy człowieka
i po­wie­dzieć mu
że to nie krzyż
spoczy­wa na je­go ramieniu
a two­ja dłoń
dzięki której od dzisiaj
nie będzie już sam...
Bo do nieba nig­dy nie jest daleko
niebem jest po­moc­na dłoń
na ra­mieniu smut­ne­go człowieka… 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 22 czerwca 2011, 07:12

Ulotność...

Niekiedy spo­tyka nas miłość
opa­da z nieba jak piórko na dłoń
a my, za­miast ją chro­nić, zdmuchujemy
zwa­lając winę na wiatr... 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 27 marca 2012, 16:48

Sięgając po dłoń
ot­warte pal­ce liczą..
na coś innego.

$M 

haiku
zebrał 47 fiszek • 25 września 2012, 20:23

Dłoń w dłoni skryta,
mo­lo miłości w sercach.
Wieczór z mewami.

inspirowany 

haiku
zebrał 41 fiszek • 26 kwietnia 2014, 20:56

Ich czas zbawienny
Wyb­ra­li los- obok są
A dłoń trzy­ma dłoń

K.A.Sz. 14.11.2015r.
 

haiku
zebrał 30 fiszek • 16 listopada 2015, 13:02

Realność Marzenia

Świecie, is­tnieniesz!
praw­dzi­wość real­ność
spełnij!

Już to masz!

wytęż wzrok i uszy.

Widzisz?

Słyszysz?

Wy­ciągnij dłoń.
Dot­knij!

Bierz!
Jest Twoje. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 września 2012, 13:47

prosto w oczy

nasze spojrzenia
w świet­le świec

za­pach wa­nilii
zmik­so­wał z wo­nią
ak­sa­mit­no pur­pu­rowych
świeżo ściętych róż

pielęgnują zmysły
dokarmiają


po­dejdź

po­daj dłoń


K.A.Sz. 25.07.2015r. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 lipca 2015, 01:00

Us­ta przy ustach,
dłoń przez ser­ce ogrzana.
Już blis­ko święta. 

haiku
zebrał 26 fiszek • 19 grudnia 2012, 18:38

Twa dłoń.

Trzy­mam drobną dłoń Twą
Trzy­mam, lecz wy­suwa się
Czas le­ci, życie przemija

Jes­teś tu, za wspom­nień mgłą
Gdzie jes­teś, gdzie ma miła?!
Czy będziesz ,o mnie jeszcze śniła?

Ja śnie, co dzień marzę
Że ko­lej losów i zdarzeń
Za­kończy ten sen na jawie

Że Twa dłoń, będzie w mej dłoni
Że żad­ne zło naszej Miłości
Ciemną chmurą rozłąki nie przysłoni

Odtwórz  

wiersz
zebrał 25 fiszek • 3 września 2014, 18:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie