Wyszukiwarka: pomocna dłoń (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc­na dłoń — zgromadziliśmy 76 tekstów.

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 99 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

Dotykanie...

Uwiel­bia, gdy do­tykam delikatnie
tak jak piórko mus­kające ludzką dłoń
tak jak drżący lis­tek pie­szczo­ny przez wiatr
w lek­ko wiet­rzny, po­god­ny dzień…
lecz niekiedy pro­si abym mocniej
pieścił i ścis­kał głod­ne do­tyku piersi
wy­doby­wał sza­lone dreszcze
i roz­koszne dźwięki…
Odtwórz  

erotyk
zebrał 89 fiszek • 21 kwietnia 2013, 07:40

Sięgając po dłoń
ot­warte pal­ce liczą..
na coś innego.

$M 

haiku
zebrał 47 fiszek • 25 września 2012, 20:23

Dłoń w dłoni skryta,
mo­lo miłości w sercach.
Wieczór z mewami.

inspirowany 

haiku
zebrał 41 fiszek • 26 kwietnia 2014, 20:56

Obietnica.

Będę z Tobą, jeśli poz­wo­lisz mi te­raz odejść.
Nie płacz, ja muszę odejść.
Będziemy ra­zem, obiecuję.
Lecz najpierw...
Mu­sisz życie przeżyć z kimś innym.
Pa­miętasz ten dzień?
Wte­dy tak pięknie się uśmiechałaś,
by za chwilę płakać gorzki­mi łzami.
Dlacze­go nic [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 31 fiszek • 5 listopada 2012, 13:09

Ich czas zbawienny
Wyb­ra­li los- obok są
A dłoń trzy­ma dłoń

K.A.Sz. 14.11.2015r.
 

haiku
zebrał 30 fiszek • 16 listopada 2015, 13:02

Żar uczynić pragnę

Żar uczy­nić pragnę

Pa­ni po­daj mi swoją dłoń
Pozwól
Niech wy­cisnę sok z gro­na do two­jego pucharu
Pod­nieś naczy­nie do ust
Wi­no po­win­no zaszu­mieć w głowie
Kil­ka kro­pel popłynie wol­no po ustach
Pat­rzyć będę tyl­ko przez chwilę
Potem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 26 fiszek • 20 lutego 2013, 17:40

Us­ta przy ustach,
dłoń przez ser­ce ogrzana.
Już blis­ko święta. 

haiku
zebrał 26 fiszek • 19 grudnia 2012, 18:38

...ღ...

Sen z połącze­niem Ciebie
To dla mnie sen
Z które­go nie chcę się zbudzić
Z Tobą we śnie być
To coś pięknego
Ja i Ty
Ciało przy ciele
Dłoń w dłoni
Myśl w myśli
Jak­byśmy by­li jednością
Nie chcę się z te­go snu obudzić
Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze
Gdzie czas nie zbudzi nas ......

19.01.2015....z de­dyk.dla M....


றiℓℓ... 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 6 czerwca 2015, 14:11

**** Wtulę się *****

Wtulę się w ciebie moc­no tak
Byś czuł mnie każdym swoim ges­tem
Poczuł ak­sa­mit gład­kiej skóry
I wie­dział że nap­rawdę jestem

Niech zmysły śpiące się uwolnią
Us­ta przy us­tach dłoń w twej dłoni
Tętno zbyt szyb­kie w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 21 fiszek • 14 sierpnia 2013, 00:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]