Wyszukiwarka: pomocna dłoń (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc­na dłoń — zgromadziliśmy 1079 tekstów.

Dreszcz

Os­tatnim pocałunkiem
za­nim zaśniesz
i pier­wszym łykiem powietrza
kiedy zbudzi cię mo­ja dłoń
będę

za­mienię się w dreszcz
szep­nij tyl­ko, że

chcesz 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 4 marca 2014, 23:53

Niebo...

Nie płacz proszę
niebo jest tuż, tuż
wys­tar­czy tyl­ko pod­nieść głowę
spoj­rzeć w smut­ne oczy człowieka
i po­wie­dzieć mu
że to nie krzyż
spoczy­wa na je­go ramieniu
a two­ja dłoń
dzięki której od dzisiaj
nie będzie już sam...
Bo do nieba nig­dy nie jest daleko
niebem jest po­moc­na dłoń
na ra­mieniu smut­ne­go człowieka… 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 22 czerwca 2011, 07:12

Koniugacja...

Mieliśmy
smutek
szczęścia widelcami
jeść...
I mieliśmy
codziennie
słowa
wydzielać
por­cja­mi dla siebie...
Uśmiechy
dotykiem 
czarować...
I znikać
gdy dzień
wstaje...
Miałeś
mówić
do mnie
po imieniu... 
I zamykać
oczy
dłoń palcami...
Miałam...
Mieli...
Mieliśmy...
Miałeś...
Być...
Tylko
dla mnie... 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 13 listopada 2012, 19:38

Ulotność...

Niekiedy spo­tyka nas miłość
opa­da z nieba jak piórko na dłoń
a my, za­miast ją chro­nić, zdmuchujemy
zwa­lając winę na wiatr... 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 27 marca 2012, 16:48

Sięgając po dłoń
ot­warte pal­ce liczą..
na coś innego.

$M 

haiku
zebrał 47 fiszek • 25 września 2012, 20:23

Dłoń w dłoni skryta,
mo­lo miłości w sercach.
Wieczór z mewami.

inspirowany 

haiku
zebrał 41 fiszek • 26 kwietnia 2014, 20:56

***

Za Diabel­ską bramą
drze­wa nie kwitną,
słowik nie chce śpiewać,
a ser­ce trze­począce jak mo­tyl zamiera.
Za Diabel­ską bramą
kro­ki brzmią zu­pełnie inaczej,
mod­litwy nie kończy Amen
lecz na dłoń cze­ka się tak samo 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 11 marca 2013, 16:14

Wrażliwość i zaufanie...

Nie śmiałaś się, gdy płakałem…
każdą łzę suszyłaś
żarem swoich ust…
od­kry­wałaś jej treść
jak poeci w krop­li rosy
od­kry­wają piękno tworzenia…
gdy uciekałem wzrokiem
wstydząc się
ścis­kałaś moc­niej moją dłoń
szep­cząc łamiącym się głosem…
prowadź… 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 27 sierpnia 2011, 21:06

Lunatyczka

Zalążki zielo­nych marzeń
pod po­wieka­mi śpią
choć sen mnie nie odwiedza
gdy tęsknię
za spoj­rzeń twych strażą

Księżyc pod po­duszką
zostawił
leków na sen pełną dłoń
odejdę z nim
by nie wracać
do świtów
co nam się nie zdarzą 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 7 września 2011, 13:09

Ich czas zbawienny
Wyb­ra­li los- obok są
A dłoń trzy­ma dłoń

K.A.Sz. 14.11.2015r.
 

haiku
zebrał 30 fiszek • 16 listopada 2015, 13:02
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.