Wyszukiwarka: pomoc (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 296 tekstów.

noc w nas

Noc nig­dy nie śpi
Noc nie za­daje pytań
Czu­wa nad Twą wolnością
...og­ra­niczo­na dniem

Noc jest w Twoim sercu
Noc przek­racza granice
Wy­myka się za dnia
Ucieka przed życiem

Noc budzi lęki
Lecz obezwład­nia strach
Noc woła o pomoc
... i krzyczy z rozkoszy

Noc w nas
Za­pala się i gaśnie
Przym­knij pra­we oko
Noc w nas nie stygnie 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 29 listopada 2012, 19:20

* * *

To zat­rważające jak 
długą pa­mięć ma nieszczęście…
Ileż to no­cy i dni nieprzespanych…?
Łez płynących,
palących niczym ogień…
Bez­radność wołająca o pomoc
niemym krzykiem,
skiero­wana w ot­chłań nadziei…
Sączące się z duszy emocje
wy­sysają resztki siły i wiary…
Spląta­ne myśli
tworzą supeł
bez­myślnych odpowiedzi
- dlaczego…?

... a szczęście tak łat­wo zapomina… 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 7 listopada 2011, 09:35

Niestety

Mówiłeś jak 
Zma­gać się z codziennością
…kiedy byłam otoczo­na bezradnością

Po­magałeś wtedy
Gdy mnie cisza pochłaniała
…ma dusza o po­moc wołała

Trzy­małeś od bólu
Jak naj­da­lej się dało
…ale to ciągle było mało

Nies­te­ty tak mu­siało być
Uczyłeś mnie wszystkiego
Te­raz uczę się sama
…bez Ciebie żyć 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 23 lutego 2012, 18:28

Nie widzisz

Nie widzisz już
Mo­jego ser­ca smutnego
Które to­nie dzisiaj
I każde­go jut­ra żmudnego

Choć zaw­sze pat­rzyłeś sercem
Nie dos­trze­gasz mej tęskno­ty
Co­raz bar­dziej się po­większającej
Łzy o po­moc wołającej

Co dzień py­tasz
Dokąd ona zmierza
Przepraszasz
Lecz ona ból uśmie­rza

Brak wi­ny po Two­jej stronie
Ale jak wyjaśnisz
Dlacze­go mo­je ser­ce ciągle w smutku
…tonie? 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 13 marca 2012, 21:45

Imprezowicz z zagrychą

Na miasto
w którym mieszkam
osiadły wrony
sta­dami melancholii

Alejka
usłana tok­syczny­mi odchodami
przy­pomi­na ślizgawkę
w parku
budzącym ob­rzydze­nie u dzieci
ludzie wra­cają z kościoła
i mi­jają proszące­go o po­moc starca

Do­gory­wanie do południa
po szam­pańskich nocach
i no­woroczne postanowienie
że już nie będzie kaca...

(ko­lej­ne zdjęcie) 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 1 stycznia 2012, 19:45

Tajemnicza postać

Codzien­nie Ją widzę zaw­sze w czerń ubraną
pod płaszczem no­cy szu­kającej schronienia
codzien­nie ją widzę brudną, zaniedbaną
jak­by Jej życie nie miało żad­ne­go znaczenia

Codzien­nie Ją mi­ja set­ka różnych osób
lecz ni­komu wprost w oczy spoj­rzeć nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 19 stycznia 2012, 17:28

* * *

już od dawna
nie ma cię przy mnie
i marzną mi dłonie

be­zus­tannie szu­kam cię w tłumie
tęsknym wzrokiem

zziębnięta dusza smętnym głosem
o po­moc woła

zat­rzy­małam cię w sercu
lecz nie zdołałam już zat­rzy­mać w skrzyd­la­tych ramionach
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 października 2015, 18:08

sens a sens

ludzi gdy spot­ka gorycz
tracą oddech
z nadzieją w myślach że
pier­wsza po­moc nie zawiedzie

spełnia

wy­miana spoj­rzeń
żad­nych roszczeń
mil­cze­nie tłumaczy
w oczach łzy

wewnętrzny głos

blis­ko
o mały włos
to co ważne wy­dawało sens straciło
naj­ważniej­sze odzyskane

oświeciło


Krys­ty­na Sz.  22.04.2015r. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 kwietnia 2015, 11:40

Bieszczadzki przepis na wierszyk

Trochę iro­nii i szczyp­ta kpiny
słowa drob­no posiekane
z do­dat­kiem drwiny
wy­mie­szać z podtekstem
dop­ra­wić niewiel­kim zrozumieniem
następnie
de­likat­nie na og­niu wyobraźni
zarumienić
w za­leżności od gus­tu i sma­ku
od­po­wied­nio posłodzić i dosolić
można też jeśli ktoś na os­tro lubi
na ko­niec nieźle dopieprzyć.


sym­pa­tycznym ko­leżan­kom dziękuję za pomoc 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 stycznia 2012, 20:04

Wsobny.

Za czarną chmurą
stoisz w mych oczach
niepewny

Czy przybiegniesz
gdy niemy­mi słowami
krzyknę o pomoc?

Może le­piej w lustro...
krzyknę w lus­tro myśli
tak nieskończone
tyl­ko dla mnie
odnalezione

Ten skra­wek papieru
czy pamiętasz?

Spalę. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 2 lutego 2014, 18:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 21.11.2018r.  

dzisiaj, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 11:59Quanti18 do­dał no­wy tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]