Wyszukiwarka: pocieszenie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 30 tekstów.

Fioletowe żyły

Roz­ma­wiałem dziś z człowiekiem
po przeszcze­pie nerki
miał na rękach nab­rzmiałe żyły
i ner­wo­wo pop­ra­wiał szelki

Żyje dniem dzisiejszym
i przyszłości nie planuje
poczęsto­wałem go fistaszkami
a on w za­mian chciał dać mi bułkę

Sym­pa­tyczny z niego człowiek
choć wyczułem w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 lipca 2013, 08:26

Jeździec na białym koniu a świata pejzaż dziwaczny

Życie na wstecznym
z wklęśniętą psychiką
i in­wer­sją twarzy

Do ka­wy w środ­ku nocy
zak­rwa­wiona muzyka
z miną bok­se­ra - poważna

Nie wiem czy ma­cie świado­mość - ale
Je­zus sznu­ruje bu­ry wojskowe
i trze­ba będzie odpowiedzieć
za zar­dze­wiałe gwoździe
i scho­wany za ple­cami młotek

Na pocieszenie
mar­ce­pan i kawa
a na taborecie
pod pos­ta­cią po­kur­czo­nego niedo­pałka drżenie
spra­wa jeszcze nie przeterminowana
więc trze­ba się wziąć za siebie

od zaraz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2013, 21:22

Nieznajoma

Poetką już nie jes­tem,
Pi­sać o miłości już nie pot­ra­fię,
Pa­miętać o przeszłości już nie chcę,
Ale ona pow­ra­ca każde­go ran­ka,
Każdej no­cy, pow­ra­ca twarz kochan­ka,
Chodź zra­nił me ser­ce i ufać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 czerwca 2013, 20:12

* ABBY MOON *

Mo­ja piękna Ab­by Moon,
sa­ma wyb­rałaś tą drogę.
Te­raz nie ma już odwrotu.
Nic na to po­radzić nie mogę.

Os­trze­gałam Cię kochana.
Ty­le ra­zy Ci mówiłam,
lecz ty na­dal mnie błagałaś
bym w wam­pi­ra Cię zmieniła.

*Ab­by wiesz, że tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2014, 05:59

Tyle Piękna

Połowę met­ra nad skurzo­nymi chodnikami
Po zmro­ku dwie pla­my ciem­ne i cienie
Niemy ro­mans, niewin­ny z gwiazdami
Ukłony la­tarń. Gasnące skinienie.

Ty­le Piękna w Was, przyjaciele.
Ty­le Piękna w Was.

Uniesione z zaufa­niem w górę dłonie
Ra­dość trys­ka i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 października 2010, 21:28

Zawsze...

Dół góra
Góra dół
Zawsze
Pół na pół
Po­cie­sze­nie mnie?
Chyba…
Jed­nak nie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 lipca 2012, 00:00

***

Słowa me są per­fidne, prze­siąknięte ironią,
opi­sują świat, kon­kre­tyzują mój świato­pogląd.
Słowa me ra­nią, słowa me krzyw­dzą i ból powodują,
Słowa me la­biryn­tu kłam­stwa ko­rytarze bu­dują.
Nie zasługuję na pa­mięć, nie zasługuję na chwałę, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 września 2011, 13:05

Słowo

Miecz, tak ciężki i tak chłodny
Cios, tak szyb­ki i brutalny
Me­tal, co krwi nie jest godny
Ok­rzyk i gest triumfalny

Ra­na, krew, upa­dek, dzwony
Śmiech, spoj­rze­nie, głosy, drwina
Sępy, kru­ki oraz wrony
Wszys­tko to przy łyku wina

Ko­lej­ny mieczem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 czerwca 2011, 15:28

lazurowy świt oczu *¨*•.¸¸♫

Odtwórz
codzien­ność...
to łapa­nie chwil
które so­bie ce­nisz
by żyć

doz­na­nia... skłaniają
do ciągłego kosztowania

pocieszenie...
po­budza do dal­szej drogi
by nie wys­tudzić serca

war­koczem słów
zap­la­ta się najpiękniej

do­ty­kiem skrzy­deł mów
ser­cem wyszeptaj

ot­war­te dłonie

01.01.2014
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 października 2015, 10:31

* * *

Sa­ma nie wiem, co mam pisać
Jed­na myśl przez mózg przemyka
I od ra­zu stąd odchodzi
Ja­kaś pus­tka mnie oplata
Głowę z uczuć wciaż zamiata
Po­cie­sze­nie nie przychodzi
Chciałabym to wy­lać w kartkę
Sa­ma z sobą skończyć walkę
I wrażliwość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 października 2010, 14:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]