Wyszukiwarka: pożegnanie śmiercią (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie śmier­cią — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Miłość

To ja,
Ta mała wiedźma,
Zmo­ra Twe­go gorące­go serca.
To ja,
Czar­na wdo­wa, kąsająca
Wpuszczająca Ci swą tru­ciznę, co dnia.

To ja,
Zwiędłe zgniłe kwiaty,
Krwa­wy od cięcia ślad.
To ja,
Jes­tem pus­ty­nią, łudzisz się, że
Będziesz mógł uga­sić prag­nienie swe.

Bo ja,
Jes­tem tą burzą,
Straszliwą wichurą,
Zniszczę wszys­tko dążąc do celu.

Bo ja,
Jes­tem złem wcielonym,
Koszma­rem noc­nym Twoim.
Pułapką zarobaczoną,
Ciemną bez wyjścia.

Jes­tem żmiją pełzającą...
Zakłamaną suką plującą
Na Twe krzywdy.
Jes­tem wampirem
Wy­sysającym z Ciebie wszystko.

Bo ja,
Jes­tem Twą śmiercią,
Bo jes­tem Twoją miłością. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 3 października 2012, 21:34

Ba­let ze śmiercią,
obrót już wykonany,
spek­takl skończony.
 

haiku
zebrał 10 fiszek • 14 stycznia 2013, 19:45

Jim Beam

Jim Beam


Zno­wu weekend, re­gał w Netto.
Ta his­to­ria jest jak w życiu.
Zo­baczyłem cię w ukryciu.
Byłaś piękna i nie mała,
pełna wdzięku doskonała.

Na od­wagę się zebrałem,
i cię w końcu poderwałem.
Ty za dłoń mnie pochwyciłaś.
Ja poczułem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2013, 20:52

celowo głupi

gdy sta­nie ci
umysł...
zrodzi się pytanie
wie­rzchołek to?
czy czu­bek
mo­cium panie


Szy­der­stwo - to pożądli­wość włas­na. Na swo­jej drodze zniszczy wszystko
co jest jej niewy­god­ne, tworząc fałszy­we fak­ty. Nie dba o naukę ani żadną re­ligię.
Żyje ciągłym kłam­stwem i go pielęgnu­je, ja­ko je­dyną pop­rawność przy­pisaną sobie.
Wpi­suje się w książki do edu­kac­ji... w świado­mość niewie­dzy.
Oba­lając klucz do przeszłości, tworzy błędne koło fałszu.

Oto cel elit.

Odtwórz

/ zag­wos­tka /
Dlacze­go Dar­win przed śmier­cią... pokutował? 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2015, 11:20

Okłamałeś...

Wyr­wałeś mnie
Z rąk
Przygnębienia
Twój uśmiech
Jak tęcza
Wspaniały..
Oczy, błękitne
Jak niebo…
Zaw­sze przytulałeś
Gdy ciebie
Potrzebowałam…
Chodzi­liśmy
Do parku
Za ręce się
Trzymając…
Byłeś czuły…
Idealny…
Przez rok pielęgnowaliśmy
Ogród miłości…
Ale ty wybrałeś
Ją, złotowłosą
Piękną dziewczynę…
Mnie powiedziałeś
na pożegnanie:
„jeszcze będziemy
Razem”…
Ja uwierzyłam!
Nie wróciłeś szybko,
Ale wróciłeś…
Z nadzieją…
Na miłość…
Myślałeś, że 
Wybaczę…
To był twój
Błąd…
Mog­liśmy być
Razem…
Ale mną się
Bawiłeś…
Nie licz na mnie…
Choć twój uśmiech
Mnie onieśmiela,
A oczy gu­bią smutki,
Choć kiedyś za
Ręce chodziliśmy…
Dziś nie widzę nas….
Sko­ro zraniłeś,
To te­raz masz!
Ja głupia czekałam…
Ale na oczy
W końcu przejrzałam…
Koniec…
Og­rodów czułością
Nie podlewałeś…
Żegnaj….. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 13:42

a jakże mi Klaudio
ciężko bez Ciebie
pod­no­sić i opuszczać powieki
jak ko­tary na niebie

wiem że rozsądek straciła
Two­ja star­ga­na wola
spo­koj­nie pos­tra­dałaś zmysły
w moich zda­niach pus­te słowa

dwa met­ry pod ziemią
położone Two­je ciało
po piętnas­tu latach
roz­paczą zakopano

chorą [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 6 fiszek • 1 września 2012, 00:04

O człowieku.

Człowiek szedł przez las
Nie zważał te­dy na czas.
Noc już po­woli wschodziła
I ciem­ność do życia budziła.
Uczuł on, że późna pora,
Lecz noc scho­wała go ja­koby do wora.
Błąkał się w ciem­nościach marych
Gdzienieg­dzie widząc duchy ludzi starych.
Tak go wnet coś przestraszyło,
Że strachem i śmier­cią przeszyło.
Nig­dy już nie powrócił,
Ten co na czas uwa­gi nie zwrócił! 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 6 maja 2013, 20:54

Życie ze śmiercią,
tańczą wraz z bez­nadzieją.
Len­to z allegro. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 28 kwietnia 2013, 12:58

ღ Miłosny Psychiatryk ღ

Płonę przy Tobie
My miłością związani
Jak w psychiatryku
Zu­pełnie Sami
Czu­je słod­kie
Two­je usta
Nasza miłość
Jak rozpusta
Znów za­pat­rze­ni
W siebie oboje
Miłość przeszyła
Umysły nasze
Płomienia Uczucia
Nig­dy nie ugaszę
Słyszę Nagle
Serc Naszych bi­cie
I mówię:
"Kocham cię Nad życie"
Na pożeg­na­nie
Po­całunek od­da­je
My zakochani
Znów roz­marze­ni
W nas miłości
Bez liku
Jak w ja­kimś
Miłos­nym Psychiatryku... 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 stycznia 2016, 14:55

Narkotyk

Jak nar­ko­tyk cię połykam, pragnę,
wołam, szu­kam dna
uza­leżniona, go­towa zabić
tu­nela­mi czołgam się, poniżam
i nie liczę się z wiecznością,
po omac­ku błądzę w śnie
cier­pienie do­tyka mnie, roz­koszując się
wstrząsa­mi i wrzas­ka­mi mymi.
Wiem, że uciekasz i wiem
gdzie uk­ry­wasz się;
Wiem że ciągłą śmier­cią mą
na­sycasz się 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 28 grudnia 2013, 15:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny