Wyszukiwarka: piosenki miłości (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piosen­ki miłości — zgromadziliśmy 4790 tekstów.

Kwiaty w twoich dłoniach żyją

Kwiaty w twoich dłoniach żyją

Kwiaty w twoich dłoniach
Nag­ro­da za oczekiwanie
Widziałem jak stałaś w oknie
Dłoń uniesiona pra­wie do ust na wi­dok mo­jej sylwetki
Biegłem
Scho­dy nie miały końca
Ja­ki wa­riat ze mnie prawie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 lutego 2013, 12:41

kubek mleka

splotłem ze sobą
pal­ce dłoni
ukochana
by kołysać w nich
twe ser­ce do snu

rozkładam skrzydła
zas­ta­ne przez czas
by chro­nić Cię
przed wiat­rem złych spraw

og­rze­je od­dechem
zmarznięte dłonie
a ru­miane policzki
otulę puchem miłości

przy­tulę ku sobie
byś nie drżała
nig­dy z chłodu
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 lutego 2013, 23:05

Jutro może być inne

Jut­ro może być inne

Mówisz, że miłości nie wol­no odkładać na po­tem
Ub­ra­na w dra­pieżne pożąda­nie wkraczasz jak meteor
Już jut­ro tęsknić będę bar­dziej za tobą
Za us­ta­mi tak zachłannymi
I dzi­kością w spojrzeniu
A wiem, jaka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 59 fiszek • 18 maja 2013, 14:44

Stary dom ...

Sta­ry dom gdzieś pod lasem
w sieni suszo­ne zioła
unoszą się za­pachy czasu
z lat, gdy chodziłem do szkoły

For­te­pian w po­koju gościnnym
mam w ser­cu wszys­tkie te dźwięki
przy których głosem niewinnym
sios­tra śpiewała piosen­ki ...

Tam była miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 października 2015, 08:08

Balonik Warszawski

Lachy uszły z Pol­ski, z powietrzem
Zos­tały Laszki, niebiańsko piękne
I Herbert.

W Ryn­ku gwar wokół lodowiska
Pies przem­knął pod Ba­zyliszkiem
I Her­mes

Cień mknie scho­dami do Wisły
Po zgu­bione klucze do szczęścia
I gwiazdę.

La­tar­nia w ka­mien­nym zaułku
Ćmi kochan­kom sen­ne marzenia
I szansę

Na sgraf­fi­to po­wab­ne mie­szczki
Szy­kują się na bal maskowy
Et dancè.

Pod Zyg­muntem dziec­ku ba­lonik
Od­frunął i płynie wpław gwaru
Uśmie­chu wiosny

Har­mo­nia gra starą melodię
Za­pom­nianej jak świat Edit Piaf
Piosenki. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 22 marca 2014, 12:55

W ogrodach botanicznych

Za­kocha­ni, w miłości stra­ceni
To przez nich pięknieje świat ot tak
Ma­larze ma­lują piosen­ki na swetrze
Poeci nu­tami ści­gają świerszcze
Za­kocha­ni snują stro­fy ra­dos­nej udręki
Spy­taj­cie, a nie uwierzą uniesieni
Po­nad zaułki miej­skich cieni.
Że nie tak wysoko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 28 kwietnia 2014, 18:28

Czułym spojrzeniem
prze­nika­my swe dusze
Ma­gia miłości 

haiku
zebrał 46 fiszek • 5 października 2012, 22:20

Zszy­te marzenia
nićmi miłości złotej.
Szew­czyk Dratewka. 

haiku
zebrał 39 fiszek • 22 października 2012, 12:52

Słowa i Nuty

Pew­ne­go po­ran­ka, przy­leciała bajka.
Świ­tu pew­ne­go niczym kołysanka.
Zak­ryła me oczy, za­nuciła piosenkę.
Oczyściła myśli, bym słyszał je we śnie.
Dziś słysząc nu­ty, układając piosenki.
Zapłaczę za wier­sza­mi, ale nie chcę tęsknić... 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 25 listopada 2012, 15:58

Krzysiowi. 12.09.2004

Pan stanął na Twej drodze
wyz­naczył Ci cel.
Byś świad­czył słowem wśród ludzi
że On naj­ważniej­szy jest.
Niełat­we to zadanie
Ty dob­rze o tym wiesz.
A jed­nak się nie poddajesz
Pan Cię wspiera mocą swą.

Pan drogą Twą
Pan [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 25 lipca 2010, 16:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]