Wyszukiwarka: pi��tek (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��tek — zgromadziliśmy 8 tekstów.

KOCHAM CIĘ JAK?

kocham Cię tak
jak po­ranną filiżankę
świeżej kawy
jak noc gwieździstą
i czer­wo­ne wino


kocham Cię jak
za­pach kwiatów po ran­nej rosie
jak smak naj­de­likat­niej­sze­go pocałunku
jak smak nek­ta­rowych trunków
jak wiatr w upal­ne dni
kocham Cię jak nikt.


Mo­ja miłość jest jak
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 maja 2013, 00:20

Na Pi:

Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień "Pi";
Lecz tu, w szkol­nej ław­ce, nie zmienia to nic. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2011, 19:59

Krótki wiersz o frustracji

Bo wiesz,
cho­ciaż kocham Cię,
przez to co robisz…
och, kochanie
pi*dol się. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 kwietnia 2016, 19:17

JakoTaki

Ja­kie słońce ta­ki dzień
Ja­kie ciało ta­ki cień
Ja­kie drze­wo ta­ki pień
Ja­ka zieleń ta­ki tlen

Ja­kie światło ta­ka czerń
Ja­kie zwo­je ta­ki rdzeń
Ja­ka miłość ta­ki sen
Mam Ci zmienić?
Sa­ma zmień

Ja­kie przejście ta­ki Trance
Ja­kie żyły ta­ki gen
Ja­ka siła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 listopada 2015, 00:35

Podróż

Wyb­rałem cel, zab­rałem mapy,
spa­kowałem kom­pas i sta­re trepy.
Już ra­nek świ­ta, cze­ka mo­ja ekipa,
ple­cak sta­ry, 2 bro­wary i ścieżka wita.

Pier­wsze tru­dy, pier­wsze znoje,
narze­kania, od­ciski, oj te­go nie zniosę.
Lecz har­dym, być trze­ba i stąpać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 grudnia 2012, 00:38

Codzienność

Jest piękna, więc cze­mu tek niedoceniona?
Jest wyjątko­wa, cze­mu tak trud­no to zauważyć?
Jest hoj­na, bo tak wiele daje.

Da­je czas, czas uko­jenia, czas marzeń.
Da­je tak wiele, a my te­go nie widzimy.
Da­je coś wyjątko­wego, a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 stycznia 2015, 17:37

6i4 - Dwie litery

Wciąż zmy­lać Cię umiem ja­kiż ja dziecin­ny
Zaszyłem się dum­nie w pus­tej życia li­nii
Niewin­na po­goda roz­wiana ot tak
Gdy­by nie idiota to pew­nie Twój brat
Fakt fak­tem ku fak­tom fak­to­wać się nie chce
Wiatr wiat­rem tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 18:50

* * *

Gwiaz­dy świecą
A ja siedzę na pa­rape­cie i pat­rzę w niebo
W nadziei że ro­bisz to samo
I gdzieś w tym momencie
Połącze­ni jes­teśmy myślami
Chciałbym te­go, byś nie zapomniała
Jed­nak wiem, że to da­je ci cierpienie
Dla­tego zapomnij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2018, 09:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st - JA - 

dzisiaj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2