Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 37 tekstów.

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

Smak żądzy

Smak żądzy

Wy­gięte ciało
Cze­kające na szept sączący się z moich ust
Myśli tysiące
Tych z naj­dal­szych za­kamarków sma­kowi­tych żądz
I ser­ce kołaczące
Oczy ot­warte
Język błądzący po spie­czo­nych ustach
Wreszcie szeptam
Przyg­ry­zam uszko delikatnie
Za­palam iskrę
Płomień roz­le­wa się sza­lonym tempem
Już nie wiesz, co jest praw­dzi­we
Do­tyk języ­ka natarczywy
A może ob­ra­zy napływające z marzeń
Od­dech jest ciepły
Dłonie z wprawą artysty
Tra­fiają w struny
Grają
Me­lodię pięknej miłości
Przep­la­tanej sma­kiem żądzy

Władysław An­drzej Bobrzycki 

erotyk
zebrał 28 fiszek • 20 maja 2013, 15:32

Kamil, Basia

Ba­sia, płocha dziewczyna
pud­ro­wała swo­je lica
by być słod­ka jak malina
łasiła się wokół jak kocica

Kamil
Choć na samą myśl o ożenku
wołał ze strachu S O S
Nie oparł się Ba­si wdzięku
i przyszedł ka­waler­stwa kres

Choć dziew­czyn znał tysiączki
to ani z Ania, ani z Kasią
za chwilę wy­mieni obrączki
z je­dyną ukochaną Basią

Niech na no­wej życia drodze
w dzieciach i majątku
Bóg błogosławi Wam srodze
by­cie kocha­li się z miłości,
nie z rozsądku 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 30 lipca 2014, 20:21

Nocny taniec

Za­nurzo­ne w rytm tańca,
na­gością swe­go ciała.
W pościeli różańca,
noc im przygrywała.

W ob­ra­zie miłości,
ocza­mi pie­szcząc brwi.
Zaos­trza ich zmysły.
Wzbudza dzi­kość krwi.

W dreszczach podniecenia,
w cud­nych krop­lach potu.
Całując namiętnie.
Dos­tają polotu.

Gruczołami smaków,
roz­chy­lane uda.
Nic ich nie powstrzyma.
to praw­dzi­we cuda.

Smak te­go zjawiska,
to kraina czaru.
Nie przes­taną szybko,
pieścić swe­go daru.

Roz­grza­ne do granic,
miękną pod wilgocią.
Za­nurzając w sobie,
z ścis­kającą mocą.

Drżąc w roz­koszy rytmów,
w tańcu przyjemności.
Są te­raz jed­nością .
Dzień tu nie zagości. 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 3 sierpnia 2013, 14:28

Fantazje...

Każda li­tera pi­sana przez ciebie
lek­ko mus­ka moją skórę, wywołuje
dreszcz a sta­wiane przecinki
na­kazują mi roz­chy­lać uda
czuję sie lek­ka i wilgotna
jak mgiełka,kto­ra zrasza me płatki
czy­tając ko­lej­ne twe zdania
wol­no pod­ciągam koszulkę
dłon zaczy­na wed­rowke,po sciezkach
niez­na­nych,za­puszcza sie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 18 października 2012, 08:50

Ges­ty, szep­ty ciał
to też słowa prawdziwe,
gdy miłością brzmią...

K.A.Sz. 28.08.2015r.
 

haiku
zebrał 13 fiszek • 28 sierpnia 2015, 16:51

Kołysanie...

Kołysanie


W je­zio­rze roz­koszy po szyję
pływa­my dziś ra­zem ma miła

ja Ciebie w nim całą obmyję
w uścis­ku Twym jest mo­ja siła

Gwiaździs­te niebo nad nami
i blask Twych oczu to jedno

chcesz wziąć moimi rekami
tę rozkosz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2014, 06:50

Fraszka na erotyk.

Ser­ce prze­cięte złą miłością
Zielenieje
A myśli w głowę ma­dy smutku
Zjadają
Dusza pleśnieje
Ciało gnije
Z roz­paczy umiera
Tak to złej miłości
Gan­gre­na.

Po­wiedz so­bie niech to jas­na cholewa.
Cze­mu mi zła miłość doskwiera?

Mat­ka, żona czy kochanka
Na stojąco na [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 30 maja 2015, 18:35

Spragnieni siebie

...wreszcie nad­szedł ten dlu­go ocze­kiwa­ny moment
gdy nasze us­ta wdarły sie w siebie,namolnie
na­miet­nie,szyb­ko,na oślep,pieknie
jak sprag­niona,kto­ra zachłys­tu­je sie szklanką wody
on mnie nie sma­kował...on mnie pochłaniał
brał jak chciał,a ja stałam sie te­go wieczoru
cichą pod­daną,nie wzbra­niałam sie
był niecier­pli­wy i tak głodny...muskał
zachłan­nie swy­mi wil­gotny­mi ustami
ogar­ne­la mnie błogosc,kto­ra pozbawia
całko­wicie władzy nad ciałem
spi­jałam po­całun­ki jak wo­de...gasząc pragnienie
prag­nienia kto­rego nie można ugasic...
cała Two­ja...na z a w s ze.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 22 października 2012, 21:46

Jestes....

...miała kiedys cie dosyc
nie mys­le ty­mi kategoriami
czy będę miała cie dosyc
za­nużam sie w tobie
w tym bez­kre­sie mys­li mojej
i wie­cznie duszy spragnionej
ciepłego przy­tule­nia,do­tyku twej drzącej dłoni
i po­daru­je ci mój kochanku
doz­nań bez­mier­nych,fal na­miet­nosci ,bystrej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2012, 10:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M