Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 454 teksty.

Kaczeńce

Po­woli miaro­wo krok za krokiem
przechodzę
s y s t e m a t y c z n i e

dni wyczer­pują klepsydrę
ka­lecząc rany

dłoniom palczasto
czas strzy­ka wy­sokim napięciem
i żeg­na co witał

nad rzeką obu­mierają kwiaty
so­bie po cichu

może zno­wu gdzieś zakwitną
słoneczne kaczeńce 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 24 stycznia 2013, 10:42

Życie von Smutek.

Za­lata­ny człowiek.
Wol­ny,
nie na wietrze.
Mętne powietrze,
wśród ludzi nieobecne.
Ludzie bez natchnienia.
Życie czy nadzieja?
Wybór nic nie zmienia.
Gdy czas nas nie docenia.
Ka­wa sen zabiera.
Pra­ca dni rujnuje
i źle się z tym czujesz.
Rodzi­na w przyszłości.
W przeszłości wspomnienia.
Zaś owa teraźniejszość,
przerzu­ca Twe marzenia
Tyl­ko ra­dość się nie zmienia.
Bos­ki uśmiech dni docenia.
Szczęście młode, życie młode,
By­le smu­tek był Twym wrogiem.
 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 lutego 2012, 22:35

Szturm Zawiści

Za­wis­tne myśli, czy­ny równie podłe
Płomien­ne prag­nienie, za­wiść wężowa
To jest owa cho­roba kainowa
To uczu­cie jakże bar­dzo przebrzydłe

Na czo­le już zna­mieniem naznaczony
Na łono Ab­ra­hama bra­ta wysłał
Dla­tego na głowie ta krwa­wa szrama
Pragnął zwy­cięstwa, zos­tał zwyciężony

Za­wiści de­mony nas oblegają
I Ta­ranem grzechu bramę szturmują
Jeśli się przedrą życie nam zrujnują

Być jak on – chęć ta cza­sem za­wiść rodzi
Wte­dy ją zwal­czaj, nie możesz się poddać
Bo jak Kain – mor­dercą możesz się stać 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 4 stycznia 2013, 15:10

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

na kształt (s)pokoju

nastrój
powinna
zła(godzić)
pier­wsza je­sien­na noc

na gra­nacie srebrzy

miłość pod gwiazdami
obej­mu­je
moc­no i
czule

s(erce)

K.A.Sz. 23.09.2015r.
 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 września 2015, 00:01

-pitagorejskie wariacje-

emoc­jo­nal­nie niewrażliwi
zadławieni uczuciami
stoją im w przełykach
ka­mien­nie sercowych

mrugnął do nich trójkątny księżyc
jej myśli podniesione
do słonych rzęs
je­go mil­cze­nie podwyższone
do ciszy podwójnie stworzonej

dają (so­bie) czas
na życie
na śmierć

-po­mylił im się świat
z pi­tago­rej­skim 3-4-5
zbu­dowa­li krztuszący się samoistnie
sen(s)- 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 sierpnia 2011, 21:38

Kamil, Basia

Ba­sia, płocha dziewczyna
pud­ro­wała swo­je lica
by być słod­ka jak malina
łasiła się wokół jak kocica

Kamil
Choć na samą myśl o ożenku
wołał ze strachu S O S
Nie oparł się Ba­si wdzięku
i przyszedł ka­waler­stwa kres

Choć dziew­czyn znał tysiączki
to ani z Ania, ani z Kasią
za chwilę wy­mieni obrączki
z je­dyną ukochaną Basią

Niech na no­wej życia drodze
w dzieciach i majątku
Bóg błogosławi Wam srodze
by­cie kocha­li się z miłości,
nie z rozsądku 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 30 lipca 2014, 20:21

MASKA

Trze­ba by doj­rzeć u brata
właści­we rzeczy ob­licze
nie zaw­sze z zewnątrz sza­ta
ok­ry­wa praw­dzi­we życie...

Ja­ki klucz te drzwi ot­worzy
do ludzkiego wpuści szczęścia
kiedy fałsz, obłudę zmorzy
strażnik praw­dy, ogień męstwa?

Zed­rzyj maskę z ludzkich twarzy
od­kryj ich praw­dzi­we li­ca
nie wszys­tko, co się wy­darzy
duszę szczerą dziś zachwyca.  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 maja 2014, 00:40

Historia Żałosna.

Była so­bie ptaszynka
co in­ne­go pta­ka spotkała
la­tali so­bie, podśpiewywali
bez­tros­ko tak jak para

O małżeństwie myślały
i na­wet gniaz­dko zbu­dować chciały
ptaszki dwa nierozłączne
co wśród chmur latały

Lecz Pa­ni owa
wol­nym pta­kiem była
do in­ne­go ptaszka poleciała
a sta­rego ptaka...
zbyła... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 lipca 2013, 01:30

wróć

Chce wspiąć się na skrzydła
By pióro ra­dość dawało

Chce stać na opuszkach palców
By z uczuć słowa pleść

A ze słów zda­nia rodzić
Tak moc­ne i prawdziwe
Jak praw­dzi­we było ser­ce me
Gdy kil­ka lat wstecz
U Twe­go do­mu pro­gu stało

Pukało,szlochało..
Kiedyś umarło
Kiedyś zmartwychwstało

Pi­sać czy to rzucić.

20.01.16 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 stycznia 2016, 22:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście