Wyszukiwarka: pewno���� siebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 6256 tekstów.

Do­tykasz mo­jego ser­ca tak lekko aż boję się oddychać Tobą

Chciałbym mie­szkać
w To­bie tak długo
jak długo star­czy mi krwi
by po To­bie krążyć

a gdy­byś spóźniła się
o chwilę

na ro­gat­kach nieba
zaczekam

na pewno 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 13 października 2015, 23:18

Czasami…

Cza­sami to na­wet mnie
Do­pada ta­ka nostalgia
Za­wie­sze­nie takie
W czasoprzestrzeni

Że siadam i pat­rzę w ekran
Słuchaw­ki na uszach
A w głowie pus­ty­nia i pustka
Pal­ce składam na klawiaturze

A tu nic się nie dzieje
Po pros­tu pus­tka na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 14 grudnia 2012, 15:37

Poczuj... bez słów

noc w wiel­kim mieście
a ja piszę wier­sz po omac­ku
tworzo­ny pus­tką wokół

uk­radkiem wy­cieram krop­le łez
ale słone war­gi na­dal są słod­kie

poczuj ich smak bez słów…

zi­ma wple­ciona w nasz do­tyk
na pew­no da się ujarzmić
znik­nie mroźne zaw­stydze­nie

prze­cież wiesz, że ser­ca nie uk­ryję
i co ma być, to się zdarzy
nim stop­nieje śnieg z naszych stóp

ja i tak - pos­tra­dałam siebie…
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 10 lutego 2012, 23:20

Będę Tobą [...]

Będę Tobą
Ty będziesz mną
w słod­kości ust poznania
w do­tyku dłoni, ni­by ukradkiem
już w pier­wszej chwi­li spotkania...

Og­rzeję Twe ciało
Ty dreszczem otu­lisz moje
w ra­dości do­tyków, spełnieni
w sza­rości nocy
poz­na­my niebo szczęścia
wtu­leni w siebie, zaśniemy...

I będę Tobą
Ty będziesz mną
te­raz na pew­no to wiem
to tyl­ko mój świat marzeń
to prze­cież więcej niż sen...

28.03.2011

Będę Tobą...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 32 fiszki • 29 marca 2011, 01:19

Zamożna mniejszość

fa­la pogardy
zmiecie cię z podium
ludzkości

bo śmie­szy ludzi
gdy jes­teś mentalnie
bogatszy

roz­prują serce
a ro­zum rozetną
na skarby

pew­no wzbogacą
umysłową strefę
niższości 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 14 października 2010, 17:35

Przepraszam

cza­sem pot­rze­buję
być sa­ma

zaj­rzeć do środ­ka
po­liczyć wszys­tkie
żebra

i wie­dzieć na pew­no
że po­za sobą
- to ja 

nikt inny* Tobie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 września 2012, 17:53

~~Dla Star~~

Nie od­choć stąd nig­dy daleko
Bo tu­taj ptak śpiewa najpiękniej
Gdzie wios­na ma zieleń najczystszą
Tu z na­mi roz­ma­wiasz najchętniej

Gdy w życiu jest cza­sem pod górę
To trze­ba się kochać i bawić
Wziąć od­dech i troszkę pomarzyć
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 czerwca 2013, 00:11

rodzą nowe sny

wspom­nienia spełnionych cu­dow­nych chwil
tworzą no­we marze­nie pow­ro­tu do tych miej­sc
gdzie fi­zycznie niemożli­we być

żal w dal

na pew­no też zmiany
oko nie poznałoby
więc śnij

na ja­wie
piękniej jest


Krys­ty­na Sz. 14.09.2014r. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 września 2014, 12:27

Spełniaj marzenia,
na pew­no masz pragnienia.
Po­karm dla duszy...


Krys­ty­na Sz. 18.05.2014r. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 13 czerwca 2014, 10:14

* * *

Gdzie dokład­nie jest ta wi­na, co leży pośrod­ku?
I czy od zaw­sze tam była?
Chce po­sie­dzieć ra­zem z nią
Do­wie­dzieć się, czy aby na pew­no się nie pomyliła
Cze­mu tak sro­go nas oceniła?
I spra­wiła, że jes­teśmy ta­cy samotni. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 października 2011, 16:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

wczoraj, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Przestroga

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]