Wyszukiwarka: palenie zabija (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 318 tekstów.

Kamienne uczucie

Rzuć kamieniem
Pro­rocze ego każe
Jam nie bez winy
Do­sięgając ce­lu ukaże
Pod­trzy­mam ci rękę
Uczynków mych wagę
Tyl­ko czy zasługuję
Na tak wiel­ki kamień

Na ko­lanach czekając
Ok­ry­wam twarz
Życie zabija
Podkładając was
Każdy cze­ka
Na emoc­ji rzut

Wi­nien jes­tem jak każdy
Za niewin­ność skazany
Choć i ja za­dałem rany 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 27 maja 2013, 11:25

* * *

kłam­stwem na mnie patrzysz
z niena­wiścią zas­chniętą na ustach
każdą zmarszczką
przypominasz
dni klęski
niep­rzes­pa­ne noce
prawdę co zabija

od­bi­jasz się sumieniem
które krzyczy i wyje
we mnie
próbując wzburzyć krew

pat­rzysz na mnie kłam­stwem
i wyrzu­tem sumienia
rzy­gasz mną
sreb­rem od­bi­jasz mi siebie
sreb­rem od­bi­jasz mi winy

lus­tro - prześla­dujące sumienie
od­bi­jające po­gardę w moich oczach
w nieskończoność
 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 września 2012, 21:16

Zgaszony róż

Nie pa­miętam jak sma­kują poranki
gdy nie budzą mnie
twych palców powoje

dziś na us­tach ko­na z wyziębienia
zgaszo­ny róż szminki

ślad dni gdy z jed­nej filiżanki
sma­kowa­liśmy życie
we dwoje

i tyl­ko szy­by
nie dają się oszukać
chłod­nym bez­li­tośnie oddechem

zmie­rzch za­bija w nas słońce
ze spokojem
wyb­lakłym od mil­cze­nia uśmiechem 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 30 września 2011, 21:18

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

Jednokierunkowa od miłości

Już wiem, jak miłość zabija,
kiedy jed­no kocha,
a dru­gie jest wyłącznie
chłod­nym przeciągiem
w roz­grza­nym sercu.
Między ja i ty
stały nasze marzenia,
dziś tyl­ko mo­ja nadzieja
i two­je być może
poz­wa­la oddychać.
Nieg­dyś wiedziałam...
Te­raz je­dynie mogę się domyślać,
że od­dałbyś mi nerkę,
gdy­bym była w pot­rze­bie.
My... chy­ba już umarliśmy.
Choć nasz dom wciąż stoi
za­rośnięty bluszczem.
Jak zawsze. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 7 czerwca 2011, 16:26

Pod powierzchnią ziemi

Trze­ba zagłuszyć miłość
po­dać jej cykutę
pochować,
niech umiera
be­ze mnie,
niech dławi się
ziemią
która wsiąka
po­dep­ta­ne więzy,
niech ot­wiera oczy
kretom
a po­tem zabija
jak Bazyliszek.

Ja... Chcę już tyl­ko żyć. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 czerwca 2011, 01:23

Nadzieja...

Mała is­kier­ka gdzieś na końcu rozsądku.
Raz tli się niekiedy we mgle się rozpływa.
Nieis­totna, gdy wszys­tko w porządku.
Up­ragniona, gdy ból ser­ce rozrywa.

To­warzyszy nam do sa­mego końca.
Do­daje otuchy i wiary w nierealne.
Jest jak naj­piękniej­szy pro­mień słońca.
Gdy cho­roba za­bija nasze ciała marne.

Niektórzy zwą ją matką naiwnych.
Dla in­nych jest prag­nieniem największym.
Obec­na w ko­lejach życia dziwnych.
A przed umiera­niem przy­jacielem najlepszym. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 8 października 2010, 06:31

ja i moje marzenie

W ciem­ności głuchej,
gdzie mie­szka cierpienie,
żyję tam sa­ma, ja,
i mo­je marzenie.

Że pew­ne­go dnia,
wy­kupię swoimi łzami,
ka­wałek Twej miłości,
skry­tej za oczami.

Że od­dasz mi to,
co To­bie solą w oku.
I poz­wo­lisz w końcu,
bym dot­rzy­mała Ci kroku.

Lecz póki co, jestem,
w tej do­linie niedoli.
Pośpiesz się z uczuciem,
bo pus­tka za­bija powoli. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 12 kwietnia 2012, 20:37

* * *

Za­nie­cha­ne pragnienie
życie przyprawiło
o ból ducha mego
-ser­ce mi zabiło

nieco moc­niej czuje
wol­ności łaskotanie
która w umysł się wkrada
i za­bija duszy łkanie

Nie czu­je pot­rze­by
blis­kiego posiadania
nie chce już mężczyzny
- bólem potargana

Ro­pieje jej światło
czer­nią posypana
bez­praw­nie kroczy
niena­wiści da­ma . 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 kwietnia 2011, 20:54

* * *

zos­tała sa­ma
miłości narkomanka
smut­kiem naćpana
strachu kochanka

On odszedł
nie wyttrzymał
Ona rozumie
wybaczyła

nie po­radziła sobie
sił jej brakło
pod­dała się w walce
stra­ciła matkę

upad­li zakochani

Ty dob­rze sie bawisz
pat­rząc na jej ból
za­dajesz rany
roz­dzierasz jej umysł
pleśnią ok­ry­tych myślami

umar­li bo żyć nie potrafią

Ona - dziwka
codzien­nie pijana
ze smut­kiem się puszcza
załamana

On - abstynent
sie­dzi na ław­ce do rana
stro­ni od kobiet
za­bija wspomnienia

na-jarani
zamordowani
skatowani
nie ta­cy sa­mi lecz inni

Oni

umar­li . 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 kwietnia 2011, 09:21
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]