Wyszukiwarka: palenie zabija (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 328 tekstów.

Kamienne uczucie

Rzuć kamieniem
Pro­rocze ego każe
Jam nie bez winy
Do­sięgając ce­lu ukaże
Pod­trzy­mam ci rękę
Uczynków mych wagę
Tyl­ko czy zasługuję
Na tak wiel­ki kamień

Na ko­lanach czekając
Ok­ry­wam twarz
Życie zabija
Podkładając was
Każdy cze­ka
Na emoc­ji rzut

Wi­nien jes­tem jak każdy
Za niewin­ność skazany
Choć i ja za­dałem rany 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 27 maja 2013, 11:25

Silę Się.

Piszę z ra­na list
do swo­jej woli
o sile
i że mi się nie chce
a czas płynie
nie za­bija ran
których nie ma
tyl­ko pochłania
przy­sięgam wam
nie daj­cie cza­su czasowi
na cios wie­czności niespełnionej
szko­da byłoby 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 września 2015, 08:30

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

Nie była to wiosna

Brzozę
za­bija się obojętnością
a później
mówi do niej mamo
i uno­si om­dlałe gałęzie
spo­niewiera­ne wiatrem

Tak - ja - to ja
wy­ryłem na two­jej korze serce
a później
pat­rzyłem jak w bólu
wyk­rzy­wiasz usta
i obojętniałem
stojąc sennie

O zmie­rzchu od­wróciłem się plecami
jak nab­rzmiała krwią
wołałaś pomocy
i upuściłem z ciebie sok
wbi­jając w grób
szpa­del w rdzy zamoczony. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 8 marca 2012, 21:29

Nocne zapiski [cz. 7 - ostatnia]

Noc zbiera znów plony,
gasną os­tatnie lampiony,
zni­ka księżyc w oddali,
z ty­mi co się poddali.

Idę z ni­mi szeregiem,
będąc jak oni zbiegiem,
coś pochwy­ciło kija
i pa­mięcią za­bija.

Umiera os­tatni z nas,
nad­szedł w końcu ten czas,
ofiary złud­nej miłości,
poob­ra­cały się w kości. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:14

smaki - słodki

roz­pa­noszył się całkowicie
wgry­za od środka
psu­je co już naprawione
po kolei

każde­go dnia

wtulony
nie usie­dzi cicho
zabija

siłę czer­pie z niemocy
ni­by on a prze­cież to ona

biała pa­ni istnienia 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 17 czerwca 2014, 13:41

Pod powierzchnią ziemi

Trze­ba zagłuszyć miłość
po­dać jej cykutę
pochować,
niech umiera
be­ze mnie,
niech dławi się
ziemią
która wsiąka
po­dep­ta­ne więzy,
niech ot­wiera oczy
kretom
a po­tem zabija
jak Bazyliszek.

Ja... Chcę już tyl­ko żyć. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 czerwca 2011, 01:23

lewitacja

pan Ja­nek ze Złotej ma garbia
śmieje się i wręcz nim szczyci
to ta­ki sposób na życie
kro­pelkę li­tości zdobycie

do pra­cy nie ma ochoty
bo brud­na i czas zabiera
ułom­ność to zaleta
na ple­cach je­go kariera

dziś Ja­siek ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2014, 10:34

* * *

Za­nie­cha­ne pragnienie
życie przyprawiło
o ból ducha mego
-ser­ce mi zabiło

nieco moc­niej czuje
wol­ności łaskotanie
która w umysł się wkrada
i za­bija duszy łkanie

Nie czu­je pot­rze­by
blis­kiego posiadania
nie chce już mężczyzny
- bólem potargana

Ro­pieje jej światło
czer­nią posypana
bez­praw­nie kroczy
niena­wiści da­ma . 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 kwietnia 2011, 20:54

Niezdecydowana czy obojętna?

zim­ny wiatr, mok­ra trawa
cichy szept, czar­na kawa

krzyk niezdecydowania
- za­bija ten dzień

więc scho­wam się
i nie od­najdą mnie
w cichym kącie wątpliwości 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 października 2011, 20:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna