Wyszukiwarka: palenie zabija (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Taka cisza jak ta....

Cisza...ro­sa na trawie....
I ja w tej ciszy stojąca
niczym posąg smutku
i znów życie dało mi po kościach
nies­podziewa­nie przyszło coś
co zas­koczyło mnie do głębi
wśród ciszy i ro­sy łąk
płyną me krwa­we łzy
jak war­tki po­tok... tak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 27 września 2012, 19:51

Mar­twi za życia,
tęskno­ta ich zabija,
kap­ry­sy losu... 

haiku
zebrał 14 fiszek • 8 marca 2014, 23:27

Co to właści­wie jest miłość,
A co to zazdrość?
Jed­no zabija
I dru­gie jak żmija
Męczy, dręczy, za­mazu­je przyszłość! 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 18 października 2012, 18:49

* * *

Myślę o To­bie w dzień
Marzę o To­bie w nocy
Jes­teś w myślach jak cień
Marze­niom na­dajesz mo­cy

Me uczu­cie jak nar­ko­mana głód
Jak u sa­mot­ne­go tęsknota
Za­bija w ser­cu najzim­niej­szy chłód
I wy­pełnia je przy­jem­na ciepłota

Za­leży mi na praw­dzie i uczuciu
Za­leży mi także na Tobie
Wiem że różnie by­wa w naszym życiu
Za­kochaj­my się zno­wu w sobie

Bez za­hamo­wań, ograniczenia
Jak za­pal­niczka kocha płomień
Spełniaj­my nasze wspólne marze­nia
Twórzmy własną księgę wspomnień 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 26 stycznia 2013, 00:28

Na granicy

Gdy czekam
Me ser­ce atakuje
Nag­le staje
I ga­lopem pędzi
Daw­ne słowa
Lo­dem kłują
I gorącem parzą
A twój wi­dok daleki
Za­bija mnie i męczy 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 grudnia 2013, 22:01

* * *

Zmieniasz swe ciągle pos­ta­cie, Uda­jesz ko­go innego,
Czy niszczyć życie ludzi, Jest Twoim życiowym ego?
Jeżeli czu­jesz dum­ny, Gdy zdołasz ko­goś okłamać,
Nie jes­teś tym człowiekiem, Który po­winien mi ser­ce łamać.
Ono jest zbyt szlachet­ne, By [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 lipca 2015, 10:58

śle­po wpatrzona
w ser­ce Bazyliszka
ciężko zapłaczesz

zim­ny­mi łzami
cicha jak Gej­sza (s)padasz
„Ko­bieta Ikar”

Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/ 

haiku
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2015, 18:56

Na Buddystę

Ze złożony­mi dłońmi
W amen mrówkę omija
Po czym bestialsko
chrześci­jan i innych
Bez drgnienia powieki
Żyw­cem pa­li zabija

in­spi­racją film Mar­ti­na Scorsese
"Milczenie" 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2017, 15:45

łzy o poranku

cisza...ro­sa na trawie....
I ja w tej ciszy stojąca
niczym posąg smutku
i znów życie dało mi po kościach
nies­podziewa­nie przyszło coś
co zas­koczyło mnie do głębi
wśród ciszy i ro­sy łąk
płyną me krwa­we łzy
jak war­tki po­tok... jak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 sierpnia 2012, 23:02

tyle dni

Ty­le już dni,
Wyt­rzy­muje bez ciebie , bo cie stracilam
Nie wiem juz nic,
Mo­ja tes­kno­ta za to­ba wszys­tko za­bija . 

erotyk • 17 sierpnia 2015, 23:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:21yestem sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 18:20yestem sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 18:18yestem sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:59Moon G do­dał no­wy tek­st RAJ

dzisiaj, 17:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

dzisiaj, 17:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:25yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zatęsknisz za słońcem [...]

dzisiaj, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]