Wyszukiwarka: ostatnie pożegnanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tatnie pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Pajęczyna uczuć

Nie szkodzi, że nic nie mówisz,
ja lu­bię mil­czące przedmioty.
Zais­te, wyglądasz jak pomnik,
bez sił, wiary, ochoty.

Ten smu­tek dziw­nie mnie wabi,
wprost w me­lan­cho­lii sieci.
Jak pająk, wys­siesz me wnętrze,
raz, dru­gi i trzeci.

Nie oprę ci się przecież,
a raczej pop­roszę o jeszcze,
bez­wstyd­ne ciało ofiary,
żałosną prośbą dopieszczę.

I umrę w twych objęciach,
os­tatnie wy­dając tchnienie,
roz­koszy i bólu zarazem
w miłos­nej sieci spełnienie. 

erotyk
zebrał 30 fiszek • 18 października 2012, 16:45

Słońce grzej - la­to
Wa­kac­ji os­tatnie dni
Je­sieni nie budź

Choć piękna niech śpi
Wpierw po­kolo­ruje świat
Ubar­wi nam czas


Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. 

haiku
zebrał 27 fiszek • 29 sierpnia 2014, 15:52

Niebiańskie podrygi

Odtwórz
będąc między dniem jas­nym, a zmro­kiem ciemnym
wodzę my­mi śle­piami po de­likat­nej twej twarzy
widzę dos­trze­gam to, uśmie­cham się, też chętnym
jes­teś i nie uk­ry­wasz te­go, nie ma żad­nej ska­zy

to jest ta chwila, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 26 lutego 2013, 10:44

Cichy zgon ludzki,
os­tatnie tchnienia nasze,
wiel­ka żałoba.
 

haiku
zebrał 24 fiszki • 28 grudnia 2012, 13:24

Podróże dotykiem

ośmielo­na zmro­kiem zrzucasz
os­tatnie po­zory zahamowań
szu­ka­my właści­wych szlaków
na ma­pach naszych ciał
od kar­ku aż po biodra
zliczam wszys­tkie two­je kręgi
tak dob­rze wyczuwalne
na wyprężonym ciele

wil­got­ne spełnienie
po­między szyb­ki­mi oddechami
ga­si wszys­tkie pożary

ra­no niechętnie zmy­wam z siebie
za­pach two­je­go pod­niece­nia
i tak bar­dzo pragnę
znów poczuć two­je uda
og­rze­wające mo­je policzki 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 31 marca 2014, 16:12

Grzeszna kołysanka

Odtwórz
w roz­kosznym mro­ku
szep­ty i dźwięki słyszę
nie po­legam na wzroku
prze­cinam no­cy kliszę

płynę niesiona uczuć falą
tym przypływem nagłym
czy­nię z og­romną skalą
jak­bym twa od zawżdy

od­czu­wam sil­ne ciągo­ty
nak­ry­wając mokrą nagością
ma­teria drżącej duszy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 15 fiszek • 18 marca 2013, 00:59

Ciuciu-babka

Była słodka
czuł się jak pączek
w maśle
poszedł
w os­tatnie tango
Pa ryż 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 12 kwietnia 2014, 14:16

ich dwoje

piego­wata dziew­czy­na i ru­dy chłopak. pa­ra dob­ra­na, idą przez mias­to objęci moc­no by nikt nie próbo­wał ich [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 20 czerwca 2015, 19:40

jest w mnie ktoś ob­cy
odeb­rał mi mo­je os­tatnie serce 

haiku
zebrał 12 fiszek • 19 października 2015, 22:36

` Czekałeś.

` Stałam naga.
W po­wiet­rzu czuć było tyl­ko za­pach wczo­raj­sze­go ciasta.
Upiekłam je dla Ciebie.
Po­pijałeś je winem.
Zer­kając ponętnie w mo­ja stronę.
Gdy za­padł zmrok wie­działam na co czekasz.
Tyl­ko cze­kałam kiedy do mnie podejdziesz.
Podszedłeś.
De­likat­nie przejechałeś
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 25 października 2012, 15:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:48Grudniowy od­dech sko­men­to­wał tek­st takie so­bie

dzisiaj, 07:47Grudniowy od­dech do­dał no­wy tek­st Człowiek chciałby wie­dzieć więcej [...]

dzisiaj, 02:42Logos do­dał no­wy tek­st Mowy i ak­cja. Nie [...]

dzisiaj, 00:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Myśli to pętla niez­ro­zumiałych [...]

dzisiaj, 00:29SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Życie to la­birynt nies­podzianek [...]

dzisiaj, 00:28SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Skoro nie chcesz żyć [...]

dzisiaj, 00:17Persiasty sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

dzisiaj, 00:07Nölle sko­men­to­wał tek­st Kroplówka