Wyszukiwarka: obietnice (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obiet­ni­ce — zgromadziliśmy 3 teksty.

prosta przyszłość

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest An­drzej Duda!
Nie no, żar­to­wałem- to czys­ta ułuda
Zos­ta­nie tak sa­mo- prze­piękne obietnice
tych po­pulizmów dziś nie zliczę

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest Bro­nisław Komorowski!
W zma­nipu­lowa­nym świecie ta­kie krążą pogłoski
Oby­ty, światły, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2015, 14:59

Swego razu w więzieniu...

Dlacze­go wszys­tko tak szyb­ko płynie?
Po co te bzdu­ry w przed­wy­bor­czym młynie?
Po co te kłam­stwa, czcze obietnice?
Ruszmy dziś bra­cia, dziś! na ulice!

Nie po to dziad­ki i pradziad­ki nasze
Rusza­li z włas­nej wo­li w [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 14 września 2015, 01:19

Czasem uczucia ciążą.

Mi­mo, że uczu­cie do Two­jej oso­by, doszczętnie mnie zniszczyło, nicze­go nie żałuję.
Nie żałuję te­go, że od­dałam Ci swo­je ser­ce i wie­rzyłam, jak mała dziew­czyn­ka, we wszys­tkie składa­ne obiet­ni­ce.
Nie żałuję, że dałam [...] — czytaj całość

erotyk • 12 marca 2015, 22:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga