Wyszukiwarka: nienawidze cie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 751 tekstów.

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz  

wiersz
zebrał 69 fiszek • 23 kwietnia 2013, 21:51

Połowa mnie-połowa ciebie

...a mialam ...zyc ostroznie,
brac ostroznie
da­wac ostroznie
a po­tem... za­kochac sie ostroznie
prze­nikasz mnie i słyszę twoj głos
czuję twoj od­dech,smak twe­go ciała
oświet­lasz mi drogę mleczną
jes­teś drogowskazem
nasza sciez­ka to wy­lania sie na chwile
to gi­nie we mgle
swiat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 września 2012, 12:52

Siłaczka

...pot­ra­fie swym wątłym cialem
po­dep­szec gi­gan­tyczna tamę
a nie radze sobie
ze swoim ukochaniem
z dwo­ma łzami
kto­re lecą
z tes­kno­ty za tobą,
kto­re w jed­nej chwili
pot­ra­fia zatopic
w niepot­rzeb­nym smutku
wczo­raj­sze marze­nia,te dzi­siej­sze plany
nachodza mnie mys­li zle
i widze kobiete
kroczaca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 września 2012, 09:28

Marzenie

słod­ka i gotowa
chcę Cie dotknąć
dookoła wszys­tko płonie
chcę Cie dotknąć
w Twoją stronę
biegną mo­je roz­sza­lałe dłonie

zachłan­na i Twoja
chce Cie dotknąć
to du­si mo­je pragnienie
chce Cie dotknąć
nieokiełzna­ne chęci
w Twoją stronę
rzu­cam mo­je marzenie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 listopada 2011, 23:12

sen...

szum fal... ciepło słońca...
zbliżasz się.. nie widzę Cie ale wiem, że to Ty..
siadasz obok mnie..nic nie mówisz..
wys­tar­czy, że jesteś...
do­tykam Two­jej dłoni.. drży..
a jed­nak miłość trwa wiecznie...
drugą zasłaniasz mi oczy..
czu­je ciepło Twoich ust..
chce Cie zo­baczyć...ot­wieram oczy i ...to jed­nak był sen 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 lipca 2011, 11:25

Zyczenia

Cze­kalem do polnocy
ze­by ja­ko pier­wszy
zlo­zyc Ci zyczenia.
Chcialem powiedziec,
ze Cie kocham lecz utonalem
pod ster­ta grzecznos­ciowych laurek. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 września 2015, 00:06

W krainie mych snów.

Znów jes­teś tu
W krainie mych snów
Żebym tyl­ko dot­knąć Cie mógł
I po­wie­dzieć na ucho kil­ka słów

Abym tak, w śnie zasnąć mógł
I w tym podwójnym śnie, wyśnił Cie
I gdy obudzę się już
Ty stała byś tuż

Nap­rawdę, na jawie
Ja­ko Anioł, ja­ko Kocha­nie
Ta­kie jest sen­ne marze­nie me
By To­bie po­wie­dzieć, Kocham Cię

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 lipca 2014, 00:00

Za oknem

za ok­nem ludzie żyją,kochają i umierają..
za ok­nem ple­jady gwiazd i szum mor­skich fal..
choć jes­teś tą jedyną..
nie sadze bym cie miał..
za ok­nem światła miasta..
na ścianie kładą cień..
nie słyszę czy tu jesteś..
choć głośno wołam cie..
wnet ty mi od­po­wiadasz po­tokiem ciepłych slow
ze cze­kasz w lep­szych czasach..
tam się spot­ka­my znów.. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 1 października 2012, 19:28

Myśli o Tobie są raną

Ciągle trwam z myślą
że ucieknę do swoich marzeń
do swoich pragnień
Lecz nie potrafię
trzy­masz mnie w zam­knięciu swych słów
trzy­masz mnie w niepewności
trzy­masz mnie w sidłach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 marca 2012, 21:15

Tylko Ty

Minął już pe­wien czas gdy Cie poz­nałem,
minął, i już te­raz wiem, że się w To­bie zakochałem.
Pa­miętam Two­je oczy, tak śliczne były,
pa­miętam Two­je war­gi, gdy w blas­ku słońca się mieniły,
Uśmiech co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2012, 20:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *