Wyszukiwarka: nienawidze cie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 751 tekstów.

* * *

odeszłaś
9:50 godzi­na zmierzchu
Twe­go os­tatniego oddechu
owi­nięta w biała chustę
na której zaw­sze sadziłaś kwiaty
z uśmie­chem na ustach
przecze­sując swo­je długie
sreb­rne włosy
uczyłaś kochać
każde­go z osobna.!
potrafiłaś
choć ty­le przeszłaś
kochałaś Go mi­mo wojny
śmierci
głodu
Kochałaś na­wet gdy za­bierał Ci dzieci
gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 kwietnia 2011, 17:28

Bo...

Próbu­je się oszu­kać,
swo­je ser­ce i ro­zum,
wma­wiając że już cie nie kocham,
lecz kocham,
a te­go nic nie może zmienić. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 września 2012, 20:06

Moja Miłość

Nie wiem cze­mu wiel­bię Cie
Tak na prawdę kochać chcę
Myślę o tym cały czas
I wciąż widzę ra­zem nas
Lecz ja nie wiem co ty czu­jesz
Prze­cież ciągle mnie czarujesz
Spo­tyka­my się co chwila
Choć nas dzieli cała mila
Widzę Cie na każdym kro­ku
Aż się łez­ka kręci w oku
Choć ten czas tak szyb­ko płynie
Moich uczyć nie ominie
Po­tyka­my się i siebie
Be­zus­tannie wiel­bię Ciebie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 września 2011, 14:24

Ty-Ja

Szu­kam Cie pośród tłumu
Tęsknie za Twoimi ustami
Pragnę pieszczot
Pot­rze­buje ciepła które mi dajesz

Mogą Cię mieć tak rzad­ko
Tak krótko
Wśród ludzi
Nig­dy tyl­ko dla siebie

Widzę Cie
Ja­ko część mo­jego życia
Oj­ca moich dzieci
Mój sens istnienia

Cze­kam na chwi­le kiedy wrócisz
Będziemy zaw­sze razem
Ty będziesz mną....a ja Tobą 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2012, 08:22

* * *

Co byś po­wie­działa gdy­by tak..?
Przes­tań chłop­cze, to tyl­ko w bajkach..
Ale co byś po­wie­działa gdybym..
Pi­sałbym co dzień Ci wiersze…
Przestań..
Gdy­bym myślał o To­bie częściej niż oddychał..
Przestań..
Poz­na­wał Cie w tłumie po bi­ciu serca..
Przestań..
Gdy­bym kar­mił się Twoją urodą..
Przestań..
Widział Cie wszędzie, choćby w ciemną noc..
Przes­tań, proszę..
Gdy­bym kochał jak ptak skrzydła..
Przes­tań, proszę..to niereal­ne, zbyt doskonałe..
Ale co byś po­wie­działa gdybym.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 maja 2011, 11:35

Do Niego..

Po­winienes byc oparciem..
w ciez­kie dni.
Po­winienes pomagac..
kiedy tyl­ko sie da.
Ale Ciebie nie by­lo i nie ma..
Zostawilismy,
cho­ciaz nie po­win­no tak byc..
By­lem maly..
wiek­szos­ci zda­zen nie ogarnialem..
Dlaczego?
Ale naj­trud­niej­sze jest to,
ze nie pa­mietam wiele..
za­led­wie ty­le, ze moglbym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2011, 18:40

Dla Ciebie

Choć Kocham po kryjomu,
Nie od­dam Cię nikomu.
Nie od­dam Ciebie za nic,
Bo Kocham Cie bez granic. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 maja 2011, 19:18

CHWILA

Tak Bar­dzo CIĘ KOCHAM Jak Cię Niena­widze , Tak Wiele Dla Mnie Znaczysz, a cza­sami Mniej Niż Ze­ro, Gdy Cię Nie Widzę Wspo­minam Miłe Chwi­le, A Gdy Zo­baczę Me Ser­ce Płacze, Gdy Się Uśmie­chasz, Uśmie­cham Się Ja Lecz W Ser­cu Ochotę Za­bicia Cię Mam, Dałaś Mi Chwilę I Ta Chwi­la Trwa,Do Końca Świata Miłości Ma ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2010, 07:53

Ciekawa

Cie ka­wa pot­rze­buje, a Ty ją. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 2 czerwca 2016, 17:44

Przyjdę...

Przyjdę do ciebie o świcie
przy­tulić się mglą do policzka
spij ze mnie rosę tęsknoty
co łzą spływa po twarzy
Przyjdę do ciebie w południe
og­rzać cie słońca promieniem
weź mo­je ciepło ze sobą
i nie kuś już tym spojrzeniem
Przyjdę do ciebie wieczorem
owinę cie sza­lem miłości
wpleć swo­je dłonie we włosy
i nie daj mi odejść już więcej.. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 1 kwietnia 2013, 22:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

dzisiaj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]