Wyszukiwarka: niebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 3220 tekstów.

Sznur gwiazd na niebie.
Wzdychają zakochani.
Roz­koszne myśli. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 16 lipca 2014, 01:19

Od­gadł de­finic­je wolności,
znaj­dując się
w swoim niebie. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 19 maja 2013, 20:04

Lewita

Płynie po niebie
Lewita.
Nocą się wybija
z kopyta.
Ko­lej­no w okna
zagląda,
snu spokojnego
pożąda.

Płynie po niebie
Lewita.
Su­nie się, frunie,
nie pyta.
Gwiazd dotyka
kolejno,
nor­malną noc chciałby
jedną.

Płynie Lewita
po niebie.
Dlacze­go lata?
Nie wie.
Su­nie się, frunie,
bo musi,
a mięciut­kie łóżko
kusi.

Płynie Lewita
po niebie.
Jest w wielkiej
potrzebie.
Zagląda w okna
kolejno,
nor­malną noc chciałby
jedną. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 czerwca 2011, 16:41

piosenka Zefira

Two­ja dziew­czy­na jest
pat­ronką moich snów
ołtarz mam w kształcie jej ust
A ran­kiem mrok i chłód
i two­je pełne jej ręce
Przy­jacielu, ulecz mnie
daj mi wie­czny sen

Sny o niebie, sny o niebie
sny o niebie, daj mi sny o niebie

Two­je no­ce są 
la­men­tem moich dni
w sza­leństwie roję so­bie ich smak
Chłonę każde słowo o niej
niena­widząc ich
Przy­jacielu, ura­tuj mnie od piekła
po­daruj mi raj

Sny o niebie...Mag­da­lena Świer­czek. Pan Snów 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 kwietnia 2014, 14:38

Miniaturka samotna

Sa­mot­ność jest obłokiem
za­gubionym w błękit­nym niebie... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 maja 2014, 12:33

Żarówki na niebie,
za­pal­ne przez aniołów.
Drogą do szczęścia. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 5 grudnia 2015, 00:48

Latawce

Sie­dzi dziew­czy­na na ławce,
Sta­rej już, daw­no nieużywa­nej,
A na niebie wid­nieją dwa latawce.
Je­den z nich duży, bez ska­zy żadnej,
Dru­gi na­tomiast uno­si się jak dmuchawce.
Wnet roz­no­si się huk donośny
I fa­jer­werki na niebie mi­goczą wzniośle.
Czer­wo­ny, złoty, zielo­ny i srebrny
W ta­kich ko­lorach wi­tały ją pięknie.
Ko­go? Dziew­czynę siedzącą na ławce
Łkającą po cichu, gdy na niebie wid­niały latawce... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 sierpnia 2010, 21:32

Gwiazdko na niebie...

Na niebie gwiaz­dka się kołysze,
Pat­rzę na nią, może coś usłyszę.
Kiedy się tak pat­rze i wsłuchuje
Słyszę jak ser­ce me pracuje.
I za­daje so­bie pytania:
Czy ta gwiaz­dka co kołysze się na niebie
to czy­jeś życie w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2013, 22:26

spacer wśród gwiazd

dziś gdy leżałem wśród skał,
spa­cero­wałem po niebie,
w poszu­kiwa­niu naszej gwiaz­dy,
gdzieś tam na roz­gwieżdżonym niebie,
jest nasza pla­neta, nasza miłość,
gdzieś hen wy­soko pośród mi­liar­da gwiazd,
jest to cze­go przez całe swo­je życie szukamy,
gdzieś tam na niebie jest nasza gwiaz­da która,
rozświet­la nasze życie i sprawia,
że jes­teśmy szczęśli­wi będąc razem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2012, 17:03

***

Za każdym ra­zem
Gdy widzę gwiaz­dy na niebie
Wy­bieram tę naj­jaśniej świecącą
Ja­ko sym­bol ciebie
Mo­jego przyjaciela
Pier­wsze­go tam
W niebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 23:51
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:16Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 20.05.2019r.  

dzisiaj, 22:43 wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

dzisiaj, 22:19zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st fale

dzisiaj, 22:19Pieschopata do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie wszys­tkim, [...]

dzisiaj, 22:01finezja sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 21:55RozaR do­dał no­wy tek­st Ktoś coś ro­bi

dzisiaj, 21:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Kropelkowa dro­ga

dzisiaj, 21:44Cropka sko­men­to­wał tek­st zmo(ę)czona tra­wa