Wyszukiwarka: niebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 1863 teksty.

post scriptum

bez­senność uczy mnie nocą
czy­tać z gwiazd

ale dla ciebie

wszys­tkie ko­lory aniel­skich skrzydeł
poukładam na niebie

tęczą barw 

wiersz
zebrał 72 fiszki • 6 sierpnia 2015, 18:12

Nieboga

Gwiaz­dka mała na niebie
błyszczeć sa­ma chciała,
tak się rozpychała,
że z nieba słońce i księżyc zepchała.
A kiedy su­mienie ug­ryzło Niebogę,
przep­raszała nis­ko chyląc głowę.
W złości o swo­je wdzięki się przewróciła
i cały blask straciła.
Te­raz na in­nym niebie świętą grywa
i myśli Niebo­ga, że będzie szczęśli­wa. 

limeryk
zebrał 65 fiszek • 12 września 2012, 23:19

Wier­sze o niebie
Siedząc po uszy w piekle
Ut­ra­cony raj 

haiku
zebrał 46 fiszek • 13 lutego 2016, 21:38

Sznur gwiazd na niebie.
Wzdychają zakochani.
Roz­koszne myśli. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 15 lipca 2014, 23:19

Na niebie chmury
straszą ciem­nym odcieniem.
A w nas obłoki. 

haiku
zebrał 39 fiszek • 9 września 2013, 21:13

za­biera szczęście
by od­dać Ci je w Niebie
pre­zent na wieki
...
Odtwórz  

haiku
zebrał 38 fiszek • 22 sierpnia 2014, 15:48

Samotny zachód słońca - miniaturka

Cisza pot­ra­fi wsiąkać
w spokój
milczeniem
i na­wet obłoki ka­mien­ne się stają
na ow­do­wiałym niebie 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 30 maja 2013, 10:49

Ma­ma wciąż żyje
w ser­cu ciepłym wspomnieniem.
Dzi­siaj jest w Niebie. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 26 maja 2014, 21:46

Na mglis­tym niebie
wi­dać blask naszych uczuć.
W mi­gocie gwiazdy. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 15 września 2013, 21:37

Od­gadł de­finic­je wolności,
znaj­dując się
w swoim niebie. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 19 maja 2013, 18:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]