Wyszukiwarka: nie poddawaj się (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj się — zgromadziliśmy 46510 tekstów.

Nie pod­da­waj, nie 
Kiedy świat przeciwstawia
Ludzcy mają gest

K.A.Sz. 03.10.2015r.
 

haiku
zebrał 57 fiszek • 3 października 2015, 12:57

Mimo wszystko...

Każdy dzień jest walką
o kromkę chleba…
i wspólną podróżą
po wyb­ru­kowa­nej drodze
w stronę nieba…

A jeśli cza­sami wkrad­nie się
zwątpienie ?
Nie pod­da­waj się, bądź silny
weź swoją miłość na ręce
i prze­nieś ją przez tros­ki i burze
w bez­pie­czne miejsce
i zaw­sze przy­tulaj i oka­zuj serce....

..............................................................................

Odtwórz  

wiersz
zebrał 52 fiszki • 24 lutego 2012, 08:40

* * *

Uli­ca nau­czyła mnie jak god­nie cierpieć…
dla­tego cza­sami milczę…
umarłem…na­rodziłem się…
zmieniłem życie…
ale nie pot­ra­fię dzielić się cierpieniem…
i nie chcę...
uciekam więc… cho­wam się…uni­kam wzroku…
mówię, że jest fantastycznie…
ale tak nie jest…
cza­sem bolą słowa, ba­gaż ciąży…
i choroby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 14 kwietnia 2011, 18:35

* * *

Ko­lej­ny dzień mija,
wciąż się nie odzywasz.
Na­wet nie spy­tasz jak ja się czuję,
prze­cież wiesz, że nie tęsknić
nie umiem. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 października 2012, 09:26

nowe narodziny

Poskładaj roz­sy­pane ele­men­ty układan­ki w jedną całość
jeśli miłością je połączysz nig­dy nie będzie ci dość
nie przes­ta­niesz nig­dy szu­kać szczęścia jeśli nie przystaniesz
w biegu gu­bisz szczegóły dru­gi raz ich od życia nie dostaniesz

Piękno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 3 grudnia 2012, 23:26

Byt

Przet­rwasz, to pew­ne, jeśliś świadom życia
Uk­ształto­wany umysł, elas­tyczny tok myślenia
Byt władców życia dnia jed­ne­go w mig zastyga
Gaśnie, niczym lek­kim wiat­rem zdmuchnięta świeca

Nie mówię byś kroczył za mną, bo nie ma ideałów
Ważne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 6 lutego 2012, 08:59

Zamieszki

Sam, kon­tra świat, czar­nych aniołów bez skrzydeł
To­warzysz mi a przet­rwa­my to razem
Chmu­ra strzał lecąca w Nas, set­ki chybień
Nie pod­da­waj się, nie pozwól by ho­nor Twój zys­kał skazę

Upa­dek w szcze­linę, lecąc tak, oni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 września 2011, 11:00

Męskie Uczucia

Po­każ swoją męskość, nie pod­da­waj się łatwo
Nie oszu­kuj blis­kich, uroń łzę gdy trzeba
Po­wiedz Jej to, co za­pom­niane "KOCHAM CIĘ MATKO"
Ukochaną chwyć za dłoń zróbcie krok w stronę nieba

Dbaj o uczu­cia jeżeli owe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2011, 14:24

Powstań Narodzie!

Pow­stań Na­rodzie! Tyś przez wieki męczony
Pow­stań i wal­cz a będziesz znów wyzwolony
Ju­dasz Cię sprze­dał za do­tac­ji garść srebrników
Sprze­dał Cię Bruk­se­li a z nas zro­bił niewolników

Pow­stań Na­rodzie! Ciemiężcy ba­ta się nie lękaj!
Wal­cz! Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 marca 2012, 21:59

Zakochałem się

Za­kochałem się
Choć te­go nie chciałem
Za­kochałem się
Choć o miłości już nie myślałem
Za­kochałem się
Choć w miłość wie­rzyć przestałem.

Ten je­den dzień zmienił me życie
Ta jed­na chwi­la od­mieniła mój świat
Lecz nie chcę nie mogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 13 lutego 2012, 21:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna