Wyszukiwarka: nie poddawaj się (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj się — zgromadziliśmy 44327 tekstów.

Uczmy się pływać
by­wa, że przeznaczenie
nie sta­wia mostów. 

haiku
zebrał 91 fiszek • 25 maja 2013, 00:07

W dniu kobiet

Jes­tem mężczyzną, co się zowie.
Znikam.
A gdzie, żad­na się nie dowie. 

fraszka
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2014, 00:36

Nie pod­da­waj, nie 
Kiedy świat przeciwstawia
Ludzcy mają gest

K.A.Sz. 03.10.2015r.
 

haiku
zebrał 57 fiszek • 3 października 2015, 12:57

We­ny nie mając
cudzym kar­mią się słowem
Li­ryczne sępy 

haiku
zebrał 56 fiszek • 22 marca 2013, 14:41

Roz­puszczam włosy
Skrzy się w oczach namiętność
Nie pos­kra­miaj mnie 

haiku
zebrał 53 fiszki • 8 października 2012, 15:18

Mimo wszystko...

Każdy dzień jest walką
o kromkę chleba…
i wspólną podróżą
po wyb­ru­kowa­nej drodze
w stronę nieba…

A jeśli cza­sami wkrad­nie się
zwątpienie ?
Nie pod­da­waj się, bądź silny
weź swoją miłość na ręce
i prze­nieś ją przez tros­ki i burze
w bez­pie­czne miejsce
i zaw­sze przy­tulaj i oka­zuj serce....

..............................................................................

Odtwórz  

wiersz
zebrał 52 fiszki • 24 lutego 2012, 08:40

Drogą przez życie
Nie spie­szmy się licząc dni.
Idźmy spacerem. 

haiku
zebrał 52 fiszki • 10 września 2014, 23:06

* * *

Ko­lej­ny dzień mija,
wciąż się nie odzywasz.
Na­wet nie spy­tasz jak ja się czuję,
prze­cież wiesz, że nie tęsknić
nie umiem. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 października 2012, 09:26

nowe narodziny

Poskładaj roz­sy­pane ele­men­ty układan­ki w jedną całość
jeśli miłością je połączysz nig­dy nie będzie ci dość
nie przes­ta­niesz nig­dy szu­kać szczęścia jeśli nie przystaniesz
w biegu gu­bisz szczegóły dru­gi raz ich od życia nie dostaniesz

Piękno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 3 grudnia 2012, 23:26

Możesz słów nie otwierać

Możesz słów nie otwierać
chodzić sa­mot­nie pod parasolem
nie słuchać gdy wiatr śpiewa

nie kłaniać się kwiatom
na ław­ce nie czekać
nie zer­kać w oczy gołębia

nie budzić dni nocą
nie stać przy oknie
ale nie możesz zapomnieć. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 marca 2011, 23:51
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]