Wyszukiwarka: nie jestem ideałem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideałem — zgromadziliśmy 37935 tekstów.

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

" A...kiedy..."

Nie jes­tem ideałem...
Pa­nie Boże,
cho­ciaż stworzyłeś mnie
na swo­je podobieństwo.
Za­pom­niałeś jed­nak, że...
tak...niedoskonałą,
i tak...grzeszną!
Ale to Ty mnie wybrałeś
wśród niez­liczo­nych
zastępów dusz,
bym na tej ziemi
żyła wśród innych,
bym mogła doświadczyć
co to...cud.

Dlacze­go więc ranisz
każde­go dnia o świcie?
Dlaczego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 lipca 2011, 00:11

Przepraszam...

Przep­raszam, za błąd który kiedyś popełniłem,
żałuję bar­dzo i wiedz, że mam te­go świadomość,
że cho­ciaż dob­rze chciałem, to wiem, źle zro­biłem,
a piszę, bo mam dla Ciebie szczerą wiado­mość.

Nie zda­jesz so­bie sprawy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 25 września 2010, 18:39

Biała Flaga

Nig­dy wbrew za­sadom, pod­porządko­wany, cichy
Słabości wyg­rały,nig­dy od­wa­gi dość, by się nie poddawać
Ma tyl­ko to, co dos­ta­je i nie szu­ka te­go przyczyn
Wiot­ka jed­nos­tka i jej sztan­dar - biała flaga

Słabość do używek, do kobiet, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 3 października 2011, 09:32

♪ Sweet melody ♪

Jes­tem snem
z Twoich wspom­nień
stworzonym

jes­tem marzeniem
pragnieniem
nie spełnionym

jes­tem dla Ciebie
tajemnicą
słod­kim ob­ra­zem wymyślonym

jes­tem iskrą
w Twym sercu
płomień rozpalam

jes­tem nocą
w świet­le księżyca
po cichu nucę

To­bie

Słodką me­lodię życia... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lutego 2014, 12:55

Wracaj jak najszybciej.

Och we­no! Gdzieś ty się podziała?
Wszak tyś ze mną zaw­sze być miała!
Bez ciebie me wier­sze ro­bią się blade,
A prze­cież miały być piękne i śniade!

We­no mo­ja! Kocha­na! Tęsknie za tobą!
Gdy ciebie nie ma, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 września 2012, 13:08

Chcę

Chcę szczęścia, miłości prze­de wszys­tkim zdrowia
Chcę z moim Ideałem budzić się choćby w Bangkoku
Z Nią śmiać się by­le nie płakać i nie Miłość rutynowa
Lecz na­miętne uczu­cie, rodzi­na Ona, ja i czwórka dzieci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 listopada 2011, 20:47

odbicie

Myslisz,
że wiesz kim jestem.
Kar­miąc sie po­zora­mi mo­jej
rozwiązłości.
Myślisz,
żem do cna zep­su­ta.
Jes­tem na to głucha.
Znam swoją war­tosc,
po­dob­nie jak cenę.
I wiem kim jes­tem
Pat­rząc w lus­tro nie czuję wsty­du
i nicze­go nie muszę przed sobą uda­wac.
Świat jest ja­ki jest 
Więc jes­tem ja­ka jes­tem
Krzy­wym je­go...... od­bi­ciem.. 
Stojąc z bo­ku
przyglądam sie
jak przyglądasz się mi.
I nicze­go nie pot­ra­fisz dostrzec. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 kwietnia 2012, 14:26

O sobie samej nie Gawlińskiego

Jes­tem śmie­szna jak ten nieuda­ny clown w cyrku
i po­ważna jak sce­na spuszcze­nia zwłok do grobu.
Jes­tem cicha jak aro­mat ka­wy unoszący się z nad filiżanki
i głośna jak krzyk dziec­ka wy­dane­go na świat.
Jes­tem głupia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 listopada 2010, 20:24

Obwinianie

Nie będę się wie­cznie sta­rał
Nie będę wie­cznie ulegał
Nie będę próbował
bo to już po­nad mo­je siły
te wal­ki na słowa
te nieumiejętne spos­trze­ganie mnie
prze­ras­ta mnie to
prze­ras­ta mnie ta wizja
Sta­ram się być sobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 marca 2012, 18:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę