Wyszukiwarka: nie jestem ideałem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideałem — zgromadziliśmy 36185 tekstów.

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Nie tańczy­liśmy
a za­tem skąd wiesz jakim
jes­tem kochankiem..

$M 

haiku
zebrał 30 fiszek • 20 września 2012, 19:44

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

odpowiedzią 

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

" A...kiedy..."

Nie jes­tem ideałem...
Pa­nie Boże,
cho­ciaż stworzyłeś mnie
na swo­je podobieństwo.
Za­pom­niałeś jed­nak, że...
tak...niedoskonałą,
i tak...grzeszną!
Ale to Ty mnie wybrałeś
wśród niez­liczo­nych
zastępów dusz,
bym na tej ziemi
żyła wśród innych,
bym mogła doświadczyć
co to...cud.

Dlacze­go więc ranisz
każde­go dnia o świcie?
Dlaczego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 lipca 2011, 00:11

Przepraszam...

Przep­raszam, za błąd który kiedyś popełniłem,
żałuję bar­dzo i wiedz, że mam te­go świadomość,
że cho­ciaż dob­rze chciałem, to wiem, źle zro­biłem,
a piszę, bo mam dla Ciebie szczerą wiado­mość.

Nie zda­jesz so­bie sprawy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 25 września 2010, 18:39

nie będę uważała
gdyż jes­tem jeszcze mała
cza­su nie popędzaj. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 26 lutego 2013, 23:19

"Powiedz mi"

Dziękuję Ci za słowa „Kocham Cię”,
Za nadziei is­krę w moim ser­cu,
I jej co­raz większy płomień z każdym dniem.

Dziękuję Ci za to, że zna­lazłaś dla mnie czas,
I za to, że mogłem wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 października 2014, 23:07

Biała Flaga

Nig­dy wbrew za­sadom, pod­porządko­wany, cichy
Słabości wyg­rały,nig­dy od­wa­gi dość, by się nie poddawać
Ma tyl­ko to, co dos­ta­je i nie szu­ka te­go przyczyn
Wiot­ka jed­nos­tka i jej sztan­dar - biała flaga

Słabość do używek, do kobiet, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 3 października 2011, 09:32

♪ Sweet melody ♪

Jes­tem snem
z Twoich wspom­nień
stworzonym

jes­tem marzeniem
pragnieniem
nie spełnionym

jes­tem dla Ciebie
tajemnicą
słod­kim ob­ra­zem wymyślonym

jes­tem iskrą
w Twym sercu
płomień rozpalam

jes­tem nocą
w świet­le księżyca
po cichu nucę

To­bie

Słodką me­lodię życia... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lutego 2014, 12:55

Wracaj jak najszybciej.

Och we­no! Gdzieś ty się podziała?
Wszak tyś ze mną zaw­sze być miała!
Bez ciebie me wier­sze ro­bią się blade,
A prze­cież miały być piękne i śniade!

We­no mo­ja! Kocha­na! Tęsknie za tobą!
Gdy ciebie nie ma, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 września 2012, 13:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]