Wyszukiwarka: motyl (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 179 tekstów.

Lek­ka jak mo­tyl -
wy­pełniam tobą dłonie
gdy się unosisz. 

haiku
zebrał 100 fiszek • 30 września 2012, 07:44

Rozkojarzenie...

Myślałem, że to motyl
a to Ty musnęłaś mnie ustami
gdy cze­kając
leżałem stęskniony na trawie…
ust twych dotyk
po­myliłem ze skrzydłem
głupio mi 
bo prze­cież całowałem cię
mi­liony razy
a drżenia twoich warg
nie zapamiętałem… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 12 maja 2014, 20:37

Chwila maku i motyla...

Na łące wśród kamieni
rósł so­bie kwiat maku…
niekiedy mo­tyl go odwiedził
by ot­rzeć się skrzydłem o je­go płatek…
lecz za chwilę odfruwał,
bo mak to zbyt skrom­ny kwiatek
i mi­mo, że miał cu­dow­ne wnętrze
i ser­ce duże…
mo­tyl jed­nak wo­lał
czer­woną, kol­czastą różę… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 3 czerwca 2011, 09:29

Haiko­we lato
~~~~~~~~~

Ma­gia ko­lorów
wachlu­je nad polaną
w blas­ku słońca.

Ba­let­mis­trz motyl
skrzy­dełka­mi potrąca,
pro­si do tańca...

niebieską ważkę,
sa­mot­nie śmi­ga wiry.
Kwiat­ki smakuje.


Krys­ty­na Sz.  28.07.2013r. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 4 sierpnia 2013, 12:49

ciągle mi jesteś

tam­te jaskółki nie były wiosną
chy­ba że Ty nią jesteś

w le­cie myślałam że słońce opala
lecz chy­ba to Two­je serce

liście na je­sień nie ma­luje motyl
widziałam chy­ba Twe ręce

a zimą drżało mi całe ciało
lecz to dzięki To­bie drży co­raz częściej 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 31 stycznia 2016, 09:51

***

Za Diabel­ską bramą
drze­wa nie kwitną,
słowik nie chce śpiewać,
a ser­ce trze­począce jak mo­tyl zamiera.
Za Diabel­ską bramą
kro­ki brzmią zu­pełnie inaczej,
mod­litwy nie kończy Amen
lecz na dłoń cze­ka się tak samo 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 11 marca 2013, 16:14

Chcę poczuć...

Bądź delikatna…dotykaj
zmysłowo niczym motyl
ko­niu­szka­mi skrzydeł…
Chcę poczuć lek­kość każdej pieszczoty…

Bądź namiętna…całuj
głod­ny­mi ustami
do ut­ra­ty tchu…do nasycenia…
Chcę poczuć moc pocałunku…

Bądź szalona…ściskaj
przy­ciągaj mnie, drap…
z całych sił… aż do bólu…
Chcę poczuć siłę two­jego pragnienia… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 31 marca 2011, 07:55

***

chodź
to tyl­ko cisza

i cichy bólu mo­tyl
co od­miera w bladych
szkiełkach świtu

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 8 września 2015, 02:34

...ღ...

..mo­tyl na liściu siedzi
spi­ja kroplę rosy
by brzuszek napełnić
by móc w pełni ra­dości przeżyć...
....a że słońce moc­no świeci ...
...więc skrzy­dełka swe rozkłada
by ciepełka jak naj­więcej złapać.......

...18.01.2015...dla mo­tyl­ka który mi się wciąż z rąk wy­myka ;)...Malusia_035...


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 10 lipca 2015, 15:26

...

Wczo­raj przyszła do mnie nadzieja
de­likat­na i krucha jak motyl
usiadła na skra­ju mo­jego serca

Wstrzy­małam od­dech by jej nie spłoszyć
tak bar­dzo chciałam by ze mną została
całą sobą chłonęłam jej kojącą obecność

I gdy już się niemal z nią oswoiłam
kil­ka twoich słów niczym wiatr ją rozwiało
na bez­kres­ne świata czte­ry strony 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 24 kwietnia 2012, 00:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.