Wyszukiwarka: motyl (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 169 tekstów.

Lek­ka jak mo­tyl -
wy­pełniam tobą dłonie
gdy się unosisz. 

haiku
zebrał 100 fiszek • 30 września 2012, 07:44

Rozkojarzenie...

Myślałem, że to motyl
a to Ty musnęłaś mnie ustami
gdy cze­kając
leżałem stęskniony na trawie…
ust twych dotyk
po­myliłem ze skrzydłem
głupio mi 
bo prze­cież całowałem cię
mi­liony razy
a drżenia twoich warg
nie zapamiętałem… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 12 maja 2014, 20:37

W moim magicznym śnie...

Uwiel­biam za­sypiać… długo śnić o tobie…

I wte­dy jes­teś ta­ka sza­lona…niemal dzi­ka cała…
I ten do­tyk dłoni nies­po­koj­nych szu­kających naj­czul­szych miej­sc mo­jego ciała…
I smak ust twoich stęsknionych,nab­rzmiałych sza­loną namiętnością…
I ta roz­kosz każdym wspólnym od­dechem…ma­gią i lekkością…
Upa­jam się tym pięknem niczym mo­tyl kwiatem…
Jes­teś cała mo­ja…z całym sen­nym światem…

Śnię tak każdej no­cy i za dnia czasami…
Więc nie mów proszę na ja­wie „wstydzę się kochany”. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 5 sierpnia 2010, 06:32

Chwila maku i motyla...

Na łące wśród kamieni
rósł so­bie kwiat maku…
niekiedy mo­tyl go odwiedził
by ot­rzeć się skrzydłem o je­go płatek…
lecz za chwilę odfruwał,
bo mak to zbyt skrom­ny kwiatek
i mi­mo, że miał cu­dow­ne wnętrze
i ser­ce duże…
mo­tyl jed­nak wo­lał
czer­woną, kol­czastą różę… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 3 czerwca 2011, 09:29

" Motyl "

Za ho­ryzon­tem nadziei
wsta­je no­wy dzień.
Bez...ciebie...już.

W duszy i w sercu
przy­siadł smutek...
cier­pienia łza dotknęła
miłości...
jej niespełnienia.

Odejdę w zapomnienie
jeśli chcesz ?
Jak krop­la deszczu,
która led­wie opada
na ziemię...
przes­tanę istnieć.
Sa­mej siebie
stanę się...
tyl­ko cieniem.
Dziś jes­tem jak te
let­nie motyle,
życie darowane
jed­nym tchnieniem
wiosny...
pięknem zauroczenie
na...chwilę.

Jut­ro, jak ten motyl...
chłodem twoim otulona...
zginę...

Julka.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 lipca 2011, 00:11

Haiko­we lato
~~~~~~~~~

Ma­gia ko­lorów
wachlu­je nad polaną
w blas­ku słońca.

Ba­let­mis­trz motyl
skrzy­dełka­mi potrąca,
pro­si do tańca...

niebieską ważkę,
sa­mot­nie śmi­ga wiry.
Kwiat­ki smakuje.


Krys­ty­na Sz.  28.07.2013r. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 4 sierpnia 2013, 12:49

ciągle mi jesteś

tam­te jaskółki nie były wiosną
chy­ba że Ty nią jesteś

w le­cie myślałam że słońce opala
lecz chy­ba to Two­je serce

liście na je­sień nie ma­luje motyl
widziałam chy­ba Twe ręce

a zimą drżało mi całe ciało
lecz to dzięki To­bie drży co­raz częściej 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 31 stycznia 2016, 09:51

***

Za Diabel­ską bramą
drze­wa nie kwitną,
słowik nie chce śpiewać,
a ser­ce trze­począce jak mo­tyl zamiera.
Za Diabel­ską bramą
kro­ki brzmią zu­pełnie inaczej,
mod­litwy nie kończy Amen
lecz na dłoń cze­ka się tak samo 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 11 marca 2013, 16:14

Chcę poczuć...

Bądź delikatna…dotykaj
zmysłowo niczym motyl
ko­niu­szka­mi skrzydeł…
Chcę poczuć lek­kość każdej pieszczoty…

Bądź namiętna…całuj
głod­ny­mi ustami
do ut­ra­ty tchu…do nasycenia…
Chcę poczuć moc pocałunku…

Bądź szalona…ściskaj
przy­ciągaj mnie, drap…
z całych sił… aż do bólu…
Chcę poczuć siłę two­jego pragnienia… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 31 marca 2011, 07:55

***

chodź
to tyl­ko cisza

i cichy bólu mo­tyl
co od­miera w bladych
szkiełkach świtu

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 8 września 2015, 02:34
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:47szpiek sko­men­to­wał tek­st luter od­sta­wił bo­ga by [...]

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę